Er schijnt één ding te zijn waar iedereen het op het moment mee eens is - alles is aan het veranderen en zeer snel. De manier waarop wij onszelf gewaarworden en onze plaats in de wereld is zeer rap aan het veranderen. Na de 2012 Sterrenpoort, zijn wij een zeer ander ras geworden. Onze geesten zijn vaak nog steeds in shock als we ernaar streven om de enorme grote veranderingen te integreren die we overal om ons heen kunnen voelen. Soms lijkt het alsof niets echt veranderd is, en toch kunnen we het verschil voelen. Ik heb dit ook in mijn spirituele werk gevoeld, we zijn ergens anders naartoe verschoven en wat wij voorheen wisten is op de één of andere manier niet "genoeg' voor het hier en nu.

 


Het was geen verrassing toen in mijn channelwerk, de Aartsengel Michael energie zich begon te focussen op twee relatief nieuwe en met elkaar verbonden onderwerpen: onze relatie met de Natuur en de Aarde en onze relatie met Tijd en Ruimte. Beide nieuw, oproepend voor nieuwe inzichten en nieuwe manieren van zijn/bestaan. Ik ben aan het werken met wat ik noem het 21ste eeuw Sjamanisme, hetgeen een manier is van het incorporeren van nieuwe inzichten over de Natuur en de Mensheid, maar dit stuk gaat over ons nieuwe inzicht van een relatie met de Tijd. We beginnen nog maar net gewaar te worden hoe onze relatie met de tijd verandert als wij veranderen, en ik heb dit stuk "Tijdreizen 101" genoemd, aangezien ik geloof dat wij nog maar net aan het begin staan van te begrijpen wat er mogelijk is als wij met de Tijd werken.

Het Tijdschip Aarde en de Aard van de Tijd

De omschrijving van de Aarde als een 'planeet' (betekent letterlijk "zwerver" in de Ruimte), schijnt op de één of andere manier gedateerd te zijn. De Aarde is een "Tijdschip", een structuur ontworpen om door de Ruimte te bewegen en Tijd te creëren. Wij zijn de Tijdreizigers. Wij reizen met en op de Aarde en wij creëren de Tijd op de Aarde zowel individueel als collectief.Ja … jullie lezen dat correct. De tijd is niet iets dat met ons gebeurt. Wij zitten niet gevangen in een onvermijdelijke stroom van iets dat tijd genoemd wordt. Ons werk hier is om Tijd als Bewuste Schepper en Medewerkers met de Goddelijke Creatieve Intelligentie te creëren.

Wij creëren de tijd door in Tijdlijnen of Tijdspiralen voort te komen of eraan deel te nemen. Als wij ontstaan of ideeën/creaties inzaaien, laten wij elektromagnetische energieën vrij die zich verbinden en wisselwerken met de elektromagnetische energieën van de Natuur en van anderen, terwijl wij ideeën en energie in/naar de materie en de vorm vormen. Gebruik makend van de Bloem van het Leven Raster als de Matrix van het Leven, worden Licht en Energie aangetrokken in/naar de verstrekte Blauwdruk door de intentie van de Tijdlijn, en wanneer de focus vastgehouden wordt, vormt het dan in/naar de Materie en de Manifestatie. En als dit zich voordoet, is er een Tijdlijn gecreëerd en de "illusie" van het bewegen door de Tijd heen is ook gecreëerd.

 

Tijdlijnen, Tijdspiralen en Verhalen

De manier waarop wij met de Tijd werken is door het creëren van en deelnemen aan Tijdlijnen of Tijdspiralen. Wij noemen deze "tijdlijnen"omdat in de oude derde dimensionale wereld wij gewend raakten aan het idee dat de tijd in een rechte lijn van begin tot het einde beweegt, met een begin en met een einde. Het was eindig en lineair, en wij werden onszelf ook gewaar eindig en lineair te zijn toen wij vanuit dat perspectief naar de wereld keken.  Maar, aangezien wij ontwaakt en begonnen zijn ons bewustzijn te ascenderen, beginnen wij gewaar te worden dat wij van nature oneindig zijn en dat wij in Spiralen, hetgeen Cirkels van Licht zijn, door de tijd heen bewegen.Het patroon van zaaien en openen door Spiralen is heersend in de Natuur en in de Kosmos … het is de manier waarop wij in het leven inzaaien, ontrollen en openen. Het is het Meester Patroon van het Leven.

 

Dus, als Bewuste Scheppers van de Werkelijkheid, hebben wij de kracht om toegang te verkrijgen tot de Goddelijke Creatieve Vlam in en door ons hart en om de Creatie van Tijdlijnen of Spiralen te initiëren.Dit is een vertrouwd proces, en wij doen het door ons met de Passie van onze Harten te verbinden, een "zaad" of Droom initiërend, en dan energie te focussen in/naar de Vorm van Manifestatie van die Tijdlijn/Spiraal. Wij zijn allemaal bekend met het proces van de Intentie, Focus en Manifestatie, maar nu kunnen we het ook zien als Tijd Creatie, want het is alleen op deze manier dat wij door de tijd heen bewegen door de Tijd zelf te creëren.
 
Dat is waarom het zo krachtig is om in de Plaats van het Hart en van "Geen tijd" te zijn, want daar verbind jij je met het Goddelijke Licht van de Schepping en bent bekrachtigd om de Tijd Creatie te initiëren.Wanneer een Tijdspiraal eenmaal ingezaaid is, begint het zich dan te ontrollen, en terwijl het dat doet straalt het een specifieke elektromagnetische frequentie uit welke de handtekening frequentie van de Tijdspiraal wordt. Het zal dan anderen aantrekken of afstoten wat afhankelijk is van hun frequentie en hun Tijdspiraal Creaties. Wanneer een Tijdspiraal een specifieke sterke frequentie heeft, zal het onmiddellijk beginnen om anderen aan te trekken om deel te nemen aan de Tijdspiraal of Tijdlijn en om een deel van het Verhaal te worden.
 
Want dit is eenvoudig hoe wij de Tijd en Tijdspiralen ontwikkelen, door de creatie van Verhalen en Vertellingen. De vroegste Sjamanen waren ook verhalenvertellers die de "wijsheid" van de mensen behielden, en spraken over afstammingen en toekomsten terwijl zij hun Tijdspiralen creëerden. Zij dansten in de Droomwerelden en verbonden met de Spirits van de natuur om bij de gezondheid en de energie van de Tijdspiraal van de Mensen te helpen.Meer recentelijk, hebben de media en politici ernaar gestreefd om de "vertellingen" of verhalen van ons wezen te domineren met kant en klare vertellingen welke aan ons gevraagd werd deze te consumeren. Dit is omdat als wij niet onze eigen vertellingen/verhalen creëren, we dan in/naar het Verhaal of de Vertellingen van een ander aangetrokken worden. Hun energie zal ons in/naar hun Tijdspiraal en hun creatie trekken, ten koste gaande van die van onszelf. Dit is waarom het zo belangrijk is om ons bewust te zijn van hoe Tijdspiralen werken en hoe wij bekrachtigd zijn om de scheppers en opzichters te zijn van die van ons zelf, en om deel te nemen aan Groep Creaties van onze Keuze en Frequentie.
 
De kwestie van Frequentie is belangrijk, want iedere tijdlijn straalt diens frequentie handtekening uit, en jij kunt uit jouw eigen frequentie of gewenste frequentie vandaan getrokken worden als jij jezelf toestaat om in de frequenties van iemand anders verwikkeld te raken wiens verhaal en frequentie niet overeenkomt met jouw eigen frequentie of die jij nastreeft. Of, aanvankelijk, mag je in een frequentie resonantie zijn en dan mag de frequentie veranderen als de Spiraal zich ontwikkelt en als meer deelnemers binnenkomen. Op dit punt, zal je moeten kiezen of je in de Tijdspiraal blijft of de Spiraal naar iets anders laat springen. Veel mensen zijn recentelijk gewaargeworden dat zij vrij plotseling geconfronteerd worden met het einde van relaties of banen vanwege dit type van plotseling verlies van de resonantie als de Tijdspiraal de verbinding en de focus verliest. In het verleden, toen wij allemaal min of meer op dezelfde frequentie en Tijd Verhaal zaten, was het niet zo waarneembaar, maar nu terwijl wij bekrachtigd worden en in staat zijn om Tijdspiralen te initiëren en te verschuiven, kunnen wij onmiddellijk dit fenomeen voelen en zien. In plaats van overstuur te zijn, zouden wij dit waarschijnlijk moeten zien als een markering dat onze Tijd Creatie vaardigheden aan het verbeteren zijn terwijl wij ons Verhaal en onze Droom in de juiste richting volgen, niets en niemand toestaand om ons uit onze eigen Tijdspiraal en Frequentie vandaan te trekken.

 

Ascentie, Tijdreizen en het Nieuwe Multidimensionale Lichtlichaam

De primaire voorwaarde voor Tijdreizen en Tijdspiraal Creatie is een actief Lichtlichaam dat toegang kan verkrijgen tot de Hogere Dimensies van Licht en binnenkomende Lichtcodes integreert, hetgeen eenvoudig nieuwe sjablonen voor creatie zijn.Dit is de hele betekenis van de Ascentie en de Activering van het Lichtlichaam. Wanneer je met een zeven chakra Energie Systeem werkt dat gecentreerd is in de Zonnevlecht/Mentale energie, ben je alleen in staat om eindige tijdlijnen die in rampspoed eindigen te creëren. Dit is zeer duidelijk in onze wereld vandaag de dag wanneer mensen wanhopig worstelen met de "oude model mentaal gegenereerde tijdlijn", welke hen eenvoudig in/naar een toekomst van rampspoed leidt en een handtekening elektromagnetische energie van Angst en Verontrusting genereert. En, zelfs diegenen van ons die deze manier van zijn/bestaan achter zich gelaten hebben worden soms door deze energie handtekeningen beïnvloed die afgegeven zijn door de dominante derde dimensionale Tijdlijnen van de Aarde.
 
Wanneer het Lichtlichaam geactiveerd is, verhuist het centrum van balans naar het Hart en het Dertien Chakra energie systeem omvat de toegang tot de Hogere Dimensies en de Kosmische en Galactische Spiralen of Tijdspiralen. Je hebt toegang tot de Kosmische Creatie Codes en je initieert Tijdspiralen vanuit het centrum van Mededogen en Liefde. De energie handtekening van dergelijke Tijdspiralen zal Liefde en Creatie zijn en een meer gratievolle en oneindige relatie met de Tijd Creatie.De activering van het Lichtlichaam zal je ook in staat stellen om Tijdspiralen te verschuiven en te springen zowel individueel en als een Groep. Dit is een belangrijke vaardigheid omdat het "teams' van Lichtstrijders in staat stelt om Tijdlijnen en Tijdspiralen binnen te gaan om hun frequentie te verhogen en hun richting te verschuiven om met de richting van de Evolutie van de Aarde binnenin de Galactische Gemeenschap te harmoniseren. Groep Tijdspiraal sprongen worden door de Galactische en Zonne Raden geautoriseerd in overleg met de Aarde Opzichter Raad en de Raad van Ouderen. We hebben net een dergelijke Sprong in de laatste paar maanden ervaren, toen teams van Lichtstrijders Tijdspiralen sprongen om de frequentie te verschuiven.
 
Aanvankelijk is dit niet gemakkelijk. Het Fysieke Lichaam lijdt aan een vorm van elektromagnetische "shock" of stress, welke sommige hebben benoemd als "ascentie symptomen". Dit gaat niet over het "opruimen van blokkades" als zodanig, het gaat over jouw lichaam toestaan te herijken met de nieuwe frequentie zodat jij je missie kunt voltooien op deze Tijdspiraal. Wanneer je een andere frequentie binnengaat, gebruik makend van jouw "Tijd/Frequentie Herijker" in jouw Pijnappelklier, incasseert jouw lichaam een aanzienlijke frequentie klap, en tenzij je geaard en sterk bent zal je fysiek leed ervaren. Dit kan omvatten; duizeligheid, misselijkheid, verontrusting, depressie, gebrek aan slaap, ongeaardheid, herinneringsverlies en gevoelens van buitengesloten en verloren te zijn. Wanneer jij je bewust bent van wat je doet, kan je 'landen" in jouw nieuwe Tijd Frequentie en jouw oriëntatie vrij snel terugkrijgen.
 
Op het moment, terwijl we inschepen met het Tijdreizen 101, doen we alleen maar kleine Tijdsprongen in de regio van de Aarde en initiëren en springen tijdlijnen binnenin de Aarde Tijdschip Frequenties. Maar, terwijl we meer vaardig worden en terwijl ons fysieke wezen meer gewend raakt aan deze verschuivingen, zullen wij Kosmische Sterreizigers en Sjamanen worden, lerende hoe de Frequenties naar andere werkelijkheden voorbij de Aarde te springen.Het is belangrijk te begrijpen dat wanneer wij Tijdreizen wij onze Tijdreis machine gebruiken, hetgeen onze Pijnappelklier is in samenwerking met de Ziel Ster Chakra en de Hogere Chakra's. We gaan feitelijk nergens heen, we veranderen de frequenties. Wat dat betekent is dat wij in het Eeuwige NU moment bestaan maar dat wij toegang kunnen krijgen tot wat voor frequentie van werkelijkheid dan ook die wij kiezen, terwijl wij meer vaardig raken. De meeste mensen denken van Tijdreizen in driedimensionale termen zoals het naar een andere plaats toegaan, wanneer in werkelijkheid het een verandering van Frequentie is op een specifiek Tijdspiraal.
 
Frequentie verschuivingen, Tijdsprongen en andere vormen van Tijdreizen zijn alleen mogelijk met de Geascendeerde "gereedschappen" hetgeen een actieve Pijnappelklier omvat die verbonden is aan de hypofyse en dat harmoniseert in/naar het Hormonale Systeem om het lichaam in uitlijning te brengen met de Frequentie Handtekening van de Tijdspiralen. De Hogere Chakra's moeten ook uitgelijnd zijn om soepele sprongen te creëren in/naar hogere frequenties en Tijdspiralen.En, zeer belangrijk, je moet je voldoende bewust zijn om gewaar te worden wanneer de Tijdspiraal verschoven is en de Vertelling verandert. En bekrachtigd genoeg is om om te kunnen gaan met de Nieuwe Vertelling terwijl je jouw eigen vertelling en Tijdspiralen ontrolt en ontvouwt binnenin de grotere Vertelling en Tijdspiralen van het Tijdschip de Aarde.
 
Een bedreven Tijdspiraal Springer, zelfs op het niveau van Tijdreizen 101, zal in staat zijn om tussen Vertellingen en Tijdspiralen te bewegen, en doen wat er gedaan moet worden, terwijl zij nog steeds hun eigen Balans en Evenwichtigheid handhaven. Denk eraan, er is niet slechts één "werkelijkheid", elke Tijdspiraal heeft een andere "versie" van werkelijkheid die co-existeert binnenin de grotere Frequenties van de Aardse Werkelijkheid.  
 

De Nieuwe Aarde: Het Nieuwe Tijdspiraal en het Nieuwe Verhaal van Multidimensionaliteit

 
Met het 2012 Portaal op de Zonnewende in December, passeerde het Tijdschip Aarde door een "nulpunt" Tijdpoort en scheepte zich in op een nieuwe cyclus van Frequentie Evolutie die genoemd werd de "Nieuwe Aarde". In de Nieuwe Aarde ruimte, komen wij ertoe te begrijpen dat de manier waarop wij onze wereld waarnemen verschoven is van het gelimiteerde derde dimensionale naar de onbeperkte en oneindige multidimensionale werkelijkheid. In deze werkelijkheid, terwijl wij ons bewust worden van de kracht en bekrachtiging van ons nieuwe multidimensionale Lichaam/Lichtlichaam Complex, zullen wij ons steeds meer realiseren hoe wij de werkelijkheid kunnen verschuiven en de frequentie fijn afstemmen door nieuwe verhalen te ontwikkelen welke onze levens op nieuwe manieren zullen definiëren.
 
Om dit te doen, moeten wij bereid zijn om de oude verhalen los te laten en te laten gaan. Dit zal de meeste van de geloofsystemen omvatten die onze levens voorafgaand aan het 2012 portaal definieerden en welke ons naar de "Tijdlijn" duwden eindigend in catastrofe en rampspoed. We moeten bereid zijn om onze behoefte om onszelf als "slachtoffers" te definiëren los te laten en onszelf toestaan om gemanipuleerd te worden door diegenen die bekwaam zijn om zich af te stemmen op de schaduwenergie door onze focus naar het geweld, de angst en armoede te wenden. We mogen ontdekken dat sommige van de mensen waar wij aan dachten als zijnde "lichtwerkers" in feite mogen werken met deze frequentie omdat zij ertoe aangezet werden om de wereld als een plaats van conflict over gelimiteerde bronnen/middelen te zien. De verschuiving zal zijn om het idee en het concept te omhelzen van de bekwaamheid van bekrachtigde Bewuste Scheppers om zich te focussen op het Diamanten Licht van Galactische Kracht/Macht en een alternatief en hogere frequentie werkelijkheid te creëren.
 
Wanneer wij kunnen accepteren dat de Aarde veelvoudige niveaus van werkelijkheid en veelvoudige Tijdlijnen/Tijdspiralen heeft, kunnen wij zien dat de Werkelijkheid niet een samenhangend en naadloos verhaal is. Het mag op die manier toeschijnen te zijn omdat wij ons gehele leven gesocialiseerd werden om de "magische" aard van de werkelijkheid op alledaagse manieren te zien en om onze levens uit te lijnen met de dominante driedimensionale vertellingen. Als kinderen, hadden wij er geen probleem mee om ons te verbinden met het magische en het onsamenhangende, maar als wij volwassen worden zijn wij "onderwezen" in het accepteren en zien van alleen een vooraf bepaalde samenhang en "verhaal" van onze levens. Toen wij de behoefte voor samenhangende Tijdlijnen lieten vallen en eenvoudig accepteerden dat het "Universum zich ontvouwt zoals het zou moeten", creëerden wij de ruimte voor Wonderen van synchronisatie en voor Tijdsprongen, en Springen in/naar andere dimensies.
 
Heel veel mensen waren teleurgesteld in 2012 toen er geen onmiddellijke manifestatie van een Nieuwe Aarde met een Paradijs was in een "kant en klare" staat. Maar die Paradijselijke Wereld bestaat al op een ander niveau van Frequentie omdat wij ons voorgenomen hebben en het in uitlijning met de Goddelijke Wil creëerden. Onze Missie als Lichtwerkers is om de gehele Aarde in/naar die frequentie te brengen. De Nieuwe Aarde is geen voorziening voor een "elite" groep van geascendeerde wezens, maar eerder een bestemming voor de gehele Aarde en allen die erop leven. Dit is het werk van de Lichtstrijders en de Indigo Kristal- en Diamantwezens die nu geïncarneerd zijn, om de Tijdlijnen te springen en de frequenties te verhogen zodat zij allemaal kunnen ontrollen en ascenderen in/naar de frequenties van het Hogere Bewustzijn, Liefde en Vrede/Vreedzaamheid.
 
De Diamant Kristal Kinderen die nu in grote aantallen naar de Aarde komen zijn al "bedraad" voor het Diamanten Bewustzijn en gereed om Tijdlijn Springers en Tijdreizigers en Scheppers te worden. Zij zullen geen moeilijkheden hebben bij het ombuigen van de tijd en het vormgeven van de werkelijkheid door zich er eenvoudig op te focussen en Licht en materie te vormen door hun multidimensionale fysieke lichamen. En omdat zij deze frequentie vasthouden, maken zij het voor ons mogelijk om in/naar dit niveau van Zijn/Bestaan en Gewaarwording te verhuizen.
In de laatste paar maanden, hebben zij dit proces op de Aarde in werking gesteld samen met de Lichtstrijder Teams. In Februari, op de 2/2, werd de huidige Tijdlijn van het Aardse Collectief 90 graden verschoven zodat de Aarde in essentie weg bewoog van het rechte lijn Tijdlijn-concept en naar een Spiraal die de Aarde zou harmoniseren met de Galactische Tijdspiralen en ons in de richting sturen van de "bestemming" van de Nieuwe Aarde van Overvloed en Vrede. Deze verschuiving veroorzaakte immense druk en turbulentie in het Collectieve Bewustzijn, met veel mensen die symptomen van fysieke en emotionele ellende rapporteerden.
 
Dit was zowel van de radicale verschuiving in de Tijdlijn en diens frequentie als ook van het lichaam dat zichzelf moest laten wennen aan de nieuwe richting. Kort daarna, was er een groeps Tijdlijn Sprong, waar de Lichtstrijders een collectieve sprong deden naar een Tijdspiraal die de frequentie moest verhogen om uit te lijnen met de nieuwe energieën.Deze collectieve Tijdspiraal Sprong werd door velen werkelijk gevoeld. De frequentie van de bestemming Tijdspiraal was feitelijk veel lager dan wat bereikt werd door een ieder van de groep individueel, en dus was er een redelijke hoeveelheid van ellende aangezien de Springers moesten proberen om zichzelf te kaliberen binnenin de nieuwe frequentie. Het gevoel mag geweest zijn van het omlaag getrokken worden of aangevallen te worden op het fysieke niveau, of het mag het voelen van oude emoties van verontrusting en depressie en angst geweest zijn die zo heersend zijn op deze Tijdspiraal. Misschien is het gemakkelijker te begrijpen dat terwijl het er uit gezien mag hebben alsof het leven als normaal doorging, dit was omdat jouw innerlijke holografische projector de beelden van de normaliteit lopende bleef houden, maar je in feite een enorme grote sprong in/naar en andere werkelijkheid gemaakt had waar je de veranderingen kon VOELEN met de innerlijke ogen of de intuïtie, en waar je gevraagd werd om de Lichtsabel van de Strijder te trekken en voorwaarts te avonturieren in jouw Missie van Licht!
 
Als jij dit leest, is het waarschijnlijk dat je ofwel deel uitmaakte van dit Licht/Tijd Strijdersteam of hen op de één of andere manier ondersteunde. Er zijn vele Lichtwerkers die niet zo geïnteresseerd zijn in het Tijdspringen. Maar meer geïnteresseerd zijn in het eenvoudig vasthouden van de frequentie waar zij in deze tijd zijn. Allen dragen bij aan de herijking van de Frequentie en de Tijd op de Aarde en de verschijning van de Nieuwe Aarde werkelijkheid door een serie van "Tijd Poorten" of "Tijd Portalen".
 
Het opwindende ding over het leren om een Tijdreiziger te zijn en om de Sprongen te maken, is dat mettertijd je in staat zult zijn om de frequentie te verfijnen zodat je de sprongen in/naar Galactische en Kosmische Frequenties kunt maken als ster Sjamanen en Droom Wandelaars. Dit is wat op ons wacht terwijl wij leren om de Tijdspiralen te navigeren en onze eigen Tijdspiralen creëren vanuit het Hart van wie wij Zijn.
 

Het Diamanten Lichtlichaam en de Bewuste Focus van Licht in/naar de Tijd

 
De aankomst op de Aarde van de Diamanten Licht Kinderen en onze activering van het Diamanten Lichtlichaam heeft ons toegestaan om individuele "Tijdschepen" en "Tijdreizigers" te worden, of dat zullen worden wanneer wij het besef en de vaardigheden leren.Aanvankelijk, is het om Licht en Frequentie te focussen door het verfijnde Lichtlichaam en de frequentie te verhogen en Tijdspiralen te manifesteren die zich rondom ons heen zullen vormen als wij de omgeving rondom ons heen beïnvloeden door de Wetten van Resonantie.
 
Op dit moment is het een zware roeping. We beginnen er nog maar net mee en we mogen ons een beetje wiebelig voelen, of een heleboel wiebelig als wij ernaar streven om het Licht door ons Bewustzijn te focussen en om "het Licht van de Wereld" te zijn.Maar denk eraan, ons proces van "Ascentie" is om het op Koolstof gebaseerde lichaam te vershuiven in/naar een kristallen Gestalte … en deze hoogste structuur van kristallijne energie van de koolstof gestalte is het Diamanten. Een ieder van ons kan het Diamanten Bewustzijn activeren en de Vaardigheden van Tijdreizen Meester worden terwijl we de Tijdspiralen bereizen! 
 

Bron: Denk met je hart

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees