Dierbare geliefde kinderen van de zon de maan en de sterren, dierbare geliefde sterrenzaden, sterrenmensen, maanmensen en zonnegoden, wij komen vandaag naar jullie toe om het belang te benadrukken van de reis welke jullie allemaal, onze dierbare geliefde Lichtwerkers, voor jullie zelf gekozen hebben in dit moment in de geschiedenis. Een geschiedenis die zich ontvouwt en veranderd met iedere slag van de maan, met iedere slag van de zon, met iedere slag van jullie harten. Wij zijn hier om jullie gerust te stellen en om jullie te informeren dat alles in het universum goed is, dat alles zich ontvouwd zoals het zou moeten.

 

 

Wij weten dat velen van jullie angst en paniek gevoeld hebben, velen werden overweldigd en overspoeld door het aantal van uiteenlopende zware energieën welke jullie hartcentrum omringden. Velen hebben hartritmestoornissen en naar boven komende angst vanuit jullie werkelijke kern gehad dat zich door jullie gehele lichaam verspreidde. Angst welke de meesten van jullie niet konden inperken noch konden tegenhouden. Een Roetsjbaan van emoties welke jullie ondersteboven liep en jullie hogere zelf volledig verblindde. Een emotionele vloedgolf scheurend aan jullie werkelijke kern en hart en ziel van het bestaan.

Dit alles is nochtans een normale reactie op de universele waarheid waar jullie lichamen in dit werkelijke moment in de tijd mee gebombardeerd worden. De universele waarheid van Vrijheid, Zelfmacht en Zelfvertrouwen. De universele waarheid van Liefde, Licht en Vreedzaamheid. De universele waarheid van EENSGEZINDHEID met elkaar, het universum en het eeuwige OM. De energieën waar jullie lichamen nog steeds mee beïnvloed worden en werden, zijn zodanig om de snelle transformatie van jullie psyche toe te staan, want steeds meer van ons, jullie galactische broeders en zusters betreden GAIA's planetaire systeem. En dus, staat een volgende massale ontwaking van de slapende zielen en de penetratie van de buitenste lagen van de atmosferische samenkomst op het punt om door jullie allemaal ervaren te worden.

Wat wij proberen tegen jullie te zeggen is dat de angst welke velen van jullie op dit moment in de tijd ervaren, niets meer is dan de overblijfselen van vroegere beschavingen, de overblijfselen van de herinnering van jullie lichamen, en de viering van de wetenschap van jullie harten.Want jullie voelen inderdaad in jullie hart de veranderingen, diep in jullie hart weten jullie dat het nieuwe tijdperk aanstaande is. Diep in jullie hart weten jullie dat alles goed is in het universum, maar helaas in jullie geest/hoofd zijn jullie in angst, in paniek. Velen van jullie zijn verloren, velen van jullie lijken niet geaard te kunnen raken, maar geaard raken moeten jullie.

Veranker jullie zelf zo sterk en stevig als jullie mogelijk maar kunnen in jullie Moeder GAIA, want de golven na golven van massale energetische verheffing van de planeet staat op het punt om te gebeuren.Alles in de afgelopen paar weken is inderdaad een repetitie en een introducerende oefening geweest aangezien velen van jullie geconditioneerd waren om een massale invoering van energieën te weerstaan die op het punt staan om over jullie planeet heen te vegen en wederom diegenen die slapende zijn wakker maken.

Want net zoals de ui vele lagen heeft, zo ook heeft het proces van massale ascentie vele lagen, en het is niet mogelijk om iedereen tegelijkertijd te ontwaken want er zal een enorme grote schok zijn, en de schok van angst zal door het gehele universum heen weerkaatsen en de buitenste grenzen van dit schitterende universum bereiken, daardoor elke en iedere enkelvoudige zielbelichaming in uiteenlopende incarnaties op dit moment in de tijd door jullie universum heen beïnvloedend.

En dus, zeggen wij tegen jullie dat jullie kalm moeten blijven, kalm en standvastig moeten blijven, diep moeten ademhalen en zoveel als mogelijk is met jullie blote voeten op de grond/vloer moeten lopen, want jullie zijn wederom uitermate nodig. Want de oproep voor jullie verankering van de nieuwe energieën is aanstaande. Want wij roepen jullie wederom naar jullie posities. En daarmee bedoelen wij dat jullie de energieën NU in de Aarde moeten verankeren.

Ja inderdaad er is veel meer voor ons tegen jullie te zeggen dierbare geliefde kinderen. Wij zouden graag wederom jullie aandacht willen trekken naar een simpele handeling welke jullie en diegenen rondom jullie heen zal helpen, en dat is om in - BALANS - te blijven. Want er is geen angst, angst is eenvoudigweg een illusie, het is de reactie van jullie lichamen op het onbekende, een voorgeprogrammeerde reactie van de vlucht- of vechttechniek dat in jullie DNA ingeworteld is voor de overleving van jullie voertuigen.

Laat ons verder aan jullie de innerlijke werkingen van jullie DNA uitleggen en hoe de nieuwe energieën jullie voertuigen beïnvloeden. Dit alles doet zich voor op jullie subatomische niveau, en dus is jullie bewustzijn zich niet bewust van de uiteenlopende communicaties tussen jullie cellen en de kosmische stralen vanuit de centrale zon die door de zeven hemelen van de Pleiaden heengaan en in jullie eigen zon arriveren en dan aan jullie verstrekt worden door de stralen van de zon en de uitlopers van de maan.

En dus wanneer een dergelijke cellulaire conversatie plaatsvindt, is jullie bewustzijn zich daar niet bewust van, maar is zich slechts bewust van het emotionele component dat met deze golven van energieën meekomt. Want de golven na golven van frisse nieuwe informatie welke binnenin de trilling van de waarheid gedragen worden en waar jullie lichaam eenvoudigweg niet aan gewend is, activeert de sluimerende lagen binnenin jullie DNA code. Daardoor de activiteit van de cellen verhogend die gedurende EONEN niet actief geweest zijn!

Daar zijn de cellen binnenin jullie DNA structuur- en chromosomenstructuur die in vroeger tijden verantwoordelijk waren voor jullie directe verbinding met het goddelijke, voor jullie directe verbinding met de bron en het geheugen van Alles Dat Was, en Zal Zijn.

En dus, wordt het cellulaire geheugen geactiveerd, en wordt aangevuld met informatie dat het doel dient van het ontwaken van jullie cellen, en om met de rest van jullie lichaam te communiceren. Deze activering dwingt jullie cellen om alle "onwaarheden" eruit te duwen die jullie geleerd hebben door jullie gehele huidige incarnatie heen en de incarnaties van diegenen die voor jullie kwamen en wiens DNA geheugen jullie binnenin jullie menselijke voertuigen dragen.

En dus handelen de cellulaire structuur van jullie energetische portalen, en het energiegebied rondom jullie heen als magneten, elkaar afstotend. Tot aan zo een moment wanneer beide zullen stabiliseren en de waarheid eindelijk aan jullie bewustzijn verstrekt zal worden, zullen jullie angst ervaren. Dit gehele proces is wat er de oorzaak van is dat jullie angst voelen voor een nieuwe manier van leven, want een nieuw begrip van de kosmische wetten, creatie en bestaan worden in jullie systemen geïntroduceerd. Nieuwe manieren welke de oude manieren vervangen, en jullie lichaam is natuurlijk tegenstrevend jegens deze verandering, want het weet niet wat er komen gaat, en houdt zich vast aan het enige dat het kent en dat is het 3D bewustzijn. En terwijl dit proces in jullie lichaam gebeurd is het er de oorzaak van dat jullie je schrikachtig voelen, onzeker zonder kennis van waar jullie staan, want waarlijk jullie zijn niet geaard als dit zich voordoet.

Dit wordt er bedoeld wanneer wij tegen jullie zeggen dat jullie een volgende DNA upgrade ontvangen. En wij merken op dat voor velen van jullie dit proces als iets van een onbestendige aard schijnt te zijn, want jullie ervaren veel ongemak, begrijp desalniettemin alsjeblieft dat zulk ongemak inderdaad noodzakelijk voor jullie lichamen is om zichzelf te herstructureren in/naar nieuwe standaarden van "transport" zo je wilt.

De vraag welke velen van jullie aan ons stellen is, waarom er niet gewoon nieuwe lichamen ontworpen worden en nieuwe zielen op de planeet Aarde incarneren, waarom moeten alle zielen door zulke pijn en ongemak heengaan als zij in/naar een nieuwe dimensionale structuur ascenderen. En het antwoord daarop is eenvoudig … JULLIE, JULLIE ALLEMAAL HEBBEN HIERVOOR GEKOZEN dat het gebeurd, want het punt van dit schitterende experiment, waartoe jullie allemaal besloten hebben om er deel van uit te maken, was voor jullie om jullie weg uit een donker doolhof te vinden zonder enige herinnering van de waarheid met het oog op het testen van jullie eigen machten/krachten en bekwaamheden en om compleet en volledig het begrip in jullie werkelijke wezens in te wortelen, voor alle eeuwigheid, dat JULLIE GODEN ZIJN - JULLIE ALLEMAAL - ZIJN DE SCHEPPERS VAN JULLIE EIGEN BESTEMMINGEN! Een dergelijke tijd is inderdaad gekomen, en wij zijn hier eenvoudig om jullie te helpen bij het voorwaarts gaan met jullie missies, van het vinden van jullie weg in/naar het licht.

Want dat wat uit de duisternis getransformeerd is draagt een veel grotere trillingsfrequentie, dan dat wat uit het licht geboren werd, want wanneer de cyclus eenmaal compleet is en het licht getransformeerd in/naar duisternis en terug in/naar het licht verkrijgt het zo een omvang en zulke hoge proporties dat het in staat is om NIEUWE UNIVERSUMS TE CREËREN!

En dus, het is hoogst belangrijk dat jullie allemaal her/erkennen dat waar jullie doorheen gaan eenvoudig een upgrade is, een noodzakelijk kwaad zo je wilt. Want jullie moeten de oude  beperkingen loslaten, en jullie moeten jezelf bevrijden van oude gevoelens en houdingen en onwaarheden. En dus, gaan jullie door dit alles heen op dit moment in de tijd.

Wees voorbereid kinderen van het licht, diegenen onder jullie die de ankers zijn van deze nieuwe energie zullen op dit moment specifiek beïnvloed worden, want jullie lichamen worden overstroomd met meer informatiepakketten dan de anderen, en jullie die te allen tijde volledig kalm zijn, jullie die de diepe verbondenheid hebben met het goddelijke worden jullie zelf inderdaad gewaar in een veel meer turbulente staat dan diegenen van jullie die niet handelen als ankers maar verspreiders van dit licht. En dus vragen wij aan jullie om kalm te blijven, om eenvoudig het proces te begrijpen en ervoor te zorgen dat jullie lichamen de nieuwe energieën accepteren en de nieuwe energieën niet met angst tegemoet treden.  

Zit daar niet simpelweg in een staat van angst, dat is niet de manier voor jullie om te gaan, want jullie allemaal hebben toegang tot uiteenlopende modaliteiten binnenin jullie structuur en tot uiteenlopende externe remedies die door jullie eigen Lichtwerkers ontworpen zijn, die voorafgaand aan jullie gekomen zijn en die kunnen helpen bij jullie herbalancering en jullie energieën kunnen verheffen. En daarmee bedoelen wij het gebruik van edelstenen, bloesemremedies, en diverse andere soortgelijke modaliteiten. Desalniettemin moeten jullie je het meest focussen op het AARDEN van jullie zelf en daarmee bedoelen wij niet alleen met jullie voeten op de grond staan maar ook jullie zelf onder te dompelen in de uiteenlopende activiteiten die jullie hart waarlijk laat ZINGEN en helpen om jullie ontspanning, vreugde, vrijheid en liefde een fikse duw te geven.

Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2657}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees