Focus je, terwijl het kerst en nieuwjaars vakantieseizoen nadert, echt op vredig zijn, compassievol zijn, en liefdevol zijn, zoals Jezus altijd was.  Hij is jullie leidend Licht, de Weg, en het Pad, en demonstreerde jullie door zijn houding en gedrag hoe Het te volgen.  Ja, alle paden zijn geïndividualiseerd want jullie hebben allemaal je eigen lessen te leren, geen twee zijn hetzelfde.  Desalniettemin als je de intentie hebt liefdevol te leven zoals Jezus deed, en als je je aandacht focust op liefdevol zijn zoals hij, zal veel van de energie die je channelt en deelt vergelijkbaar zijn met zijn energie, en dit is wat de mensheid healt en voorbereidt voor de grote verschuiving in besef, in bewustzijn, en in intentie. 

 

Dat is de reden waarom jullie op dit moment op Aarde zijn, om het de mensheid mogelijk te maken weg te schuiven van conflict en wantrouwen en zich naar de Liefde toe te bewegen.  Vergeet niet, ieder van jullie afzonderlijk, zonder uitzondering, channelt continu energie want jullie zijn allemaal, altijd, leidingen direct verbonden met de Bron!  Maak er een positieve liefdevolle energie van door alleen die intentie vast te houden.

Vergeet niet dat spirituele energie zoals elektriciteit, overvloedig aanwezig en krachtig is, maar wat je ermee doet, waarvoor je het gebruikt, is aan jou.  Wanneer jullie je onbewust van je oorsprong zijn, van je spirituele erfenis, is het heel gemakkelijk om te kiezen om het te gebruiken om jullie eigen ego-agenda’s te dienen.  Echter, zoals al jullie ego-agenda's zelfzuchtig zijn, wordt haar kracht zeer diffuus en verkeerd uitgelijnd wanneer je dit doet, en verliest het diens effectiviteit.

Jullie zijn allemaal de kennis van de enorme kracht die van jou is vergeten, of zijn de toegang ertoe verloren, die jullie gegeven is door jullie Vader zodat jullie, zoals Hij, prachtig, verstandig, intelligent, en perfect, kunnen scheppen!  Jullie zijn in het proces van het herontdekken van je kracht en de kennis van wie Jij werkelijk bent, terwijl jullie je naar het moment toe bewegen van jullie verschuiving de Liefde in.  Jullie zijn, zoals jullie al zo vaak verteld is, geïncarneerde Liefde.  Jullie kunnen niet en zouden niet iets anders kunnen zijn dan Dat, want Het is de basis van je wezen, de Essentie van waaruit jullie zijn gemaakt, Het is jullie ware identiteit als zonen en dochters van God, altijd één met Hem.  Jullie zijn ieder afzonderlijk individuele aspecten van Zijn goddelijke perfectie.  Dat te weten en te ervaren is jullie lot, jullie onontkoombare lot, en dat alleen al is reden voor jullie om je leven door te brengen in vreugde.

Maar natuurlijk, binnen de illusie, waar die kennis tijdelijk voor jullie verborgen blijft, is het erg moeilijk voor jullie om je bewust te zijn van de waarheid en deze te accepteren dat je afkomst, dat waaruit je geschapen bent, God Zelf is, en niets minder.  Je bent van God, jullie zijn aspecten van zijn goddelijke en ondeelbare Zelf, eeuwig Eén met Hem, ook al lijkt het voor jullie dat dit niet het geval kan zijn.  Terwijl jullie bewustzijn, jullie vermogen om jullie bestaan als goddelijke wezens te begrijpen en te ervaren, ernstig beperkt blijft door jullie menselijke belichaming, blijft het ook praktisch onmogelijk voor jullie om emotioneel of intellectueel de realiteit van deze eeuwige waarheid te accepteren.

Wanneer jullie naar binnen gaan, naar die stille innerlijke ruimte van waaruit je toegang kunt krijgen tot de spirituele rijken, vind je enige vrede, enige verlichting van de continue voortgaande moeilijkheden die de illusie jullie steeds lijkt voor te schotelen.  Al die moeilijkheden zijn ego-illusies aangezien jullie jezelf voorstellen als geïndividualiseerde wezens, gescheiden van je goddelijke Bron, en die behoefte hebben aan bescherming tegen de gevaren waarvan je geloofd dat ze je bestaan bedreigen.  Jullie ego’s moedigen dit geloof aan, en moedigen je vervolgens aan jezelf te verdedigen tegen de aanvallen van anderen.  Dit hebben jullie gedurende eonen gedaan, maar uiteindelijk begon de waarheid te dagen, ‘verdediging en aanval brengen geen vrede en veiligheid’, ze verhevigen slechts het gevoel van onveiligheid dat zo velen van jullie omhult.

Meer en meer van jullie leren dit dagelijks, hetzij door te werken in oorlogsgebieden, of door middel van het omgaan met de politie, beveiligingsorganisaties, en zelfs gevangenisautoriteiten.  Of je nu aan de kant van het gezag staat of aan het gezag bent onderworpen, het is duidelijk geworden dat partij kiezen verdelend werkt, en ofwel leidt tot wantrouwen of het wantrouwen versterkt dat al aanwezig is, en voorkomt dat de vrede tot stand wordt gebracht.  Het is onmogelijk geworden om de waarheid daarvan in alle eerlijkheid te ontkennen, en als gevolg daarvan schuiven velen nu op om de regels te veranderen, zodat de tegenover elkaar staande partijen in geschillen of die nu politiek, wat betreft rechtshandhaving, of zelfs religieus zijn, worden samengebracht in neutrale omgevingen waar geen van beiden zich bedreigd voelen, zodat nieuwe regels van verbinding of uiteengaan kunnen worden geformuleerd, geprobeerd, en, indien effectief bevonden, in praktijk worden gebracht.  Totdat jullie ophouden gewelddadig met geweld om te springen, zal geweld altijd een onoplosbaar probleem voor jullie blijven.

In de laatste decennia van de Aarde-tijd is er een verbazingwekkende vooruitgang geboekt, aangezien een groeiend aantal intelligente mensen tot de conclusie zijn gekomen dat voor jullie voortbestaan op Aarde nieuwe regels van essentieel belang zijn.  Hun verlangen om vrede en overvloed aan allen op Aarde te brengen, werd verwelkomd in de spirituele rijken, en we zijn ‘alles uit de kast aan het trekken’ om ervoor te zorgen dat deze de ontwikkeling van wijsheid noch omzeild noch weggegooid wordt.

De mensheid heeft collectief de keuze gemaakt en de beslissing genomen om zich voor het Licht te openen dat jullie omringt, en Erdoor te worden geleid in plaats van proberen te argumenteren, door rede en logica van een zeer egoïstische aard, dat meegaan met het Licht je onbeschermd zal maken voor vernietiging door degenen die jullie je vrijheid willen ontnemen.  Weerstandloosheid is in de laatste paar decennia al vele malen op Aarde geprobeerd om onderdrukking te overwinnen, en iedere keer is het nog succesvoller geworden.  Het is voor iedereen duidelijk dat het werkt en dat er inderdaad geen ander bevredigend alternatief is, aangezien alle andere methoden om wezenlijke verandering tot stand te brengen hebben gefaald, want gewelddadige handhaving leidt altijd tot geweld en lijden dat vervolgens om compensatie vraagt. 

Ondanks het geweld dat door jullie main stream media wordt gerapporteerd, kan ik eerlijk zeggen dat over de gehele wereld het geweld, dat eeuwen en eeuwen endemisch is geweest, niet langer de eerste keuze is van degenen die verandering en bevrijding zoeken van onderdrukking.  Verandering vindt in vele gebieden vreedzaam plaats want de kracht van het Liefdesveld dat jullie allemaal omhult, is aan het intensiveren.  Blijf de intentie voor Liefde vasthouden om alle harten binnen te gaan, en blijf de intentie hebben dat je zelf altijd liefde biedt ongeacht de situaties waarin jullie je bevinden.  Door dat te doen creëren jullie zeer effectief Vrede op Aarde, en dit is het seizoen waarin velen van jullie de intentie hebben vrede te bieden aan je vrienden en geliefden – maak er nu een punt van elke vijand in die intentie in te sluiten die je zou kunnen hebben, en hen te veranderen in geliefde vrienden.    

Met heel veel liefde, Saul.

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2972}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees