Dierbare geliefde kinderen van het Universum, Wij komen vandaag naar jullie toe in feestviering van de nieuwe aanvangen die zich op jullie GAIA ontvouwen. Velen van jullie hebben gedurende eonen op dit moment gewacht, diegenen van jullie die eerstelingen zijn op de Aarde en diegenen die gekomen zijn om deze planeet te bevrijden van de sluier van vergeetachtigheid en die de eerste golf zijn die op deze planeet arriveerde, begrijpen de kostbaarheid van dit moment tamelijk goed. Want dit is inderdaad dat waar jullie, voor zo lang, naar gestreefd hebben. En eindelijk staat het op het punt om zich voor jullie te ontvouwen.

 

Wat jullie op het punt staan te zien te krijgen is de onvoorwaardelijke liefde hetgeen jullie allemaal aan het harmoniseren zijn geweest binnenin jullie harten, wat naar velen eindelijk allemaal in één keer verspreid wordt. Want jullie staan op het punt om de handelingen van vriendelijkheid, van mensen naar elkaar en naar hun natuurlijke broeders en zusters (dieren), dagelijks recht voor jullie te zien ontvouwen. Vele verhalen dienen te worden gepubliceerd in jullie journalen, vele verhalen dienen te verschijnen op jullie internet en in het nieuws, deze en die ervaring verkondigend, van mensen die vriendelijk en begrijpend tegen elkaar zijn.

De feestdagen die jullie op het punt staan te ervaren, zijn ongelijk aan welke andere dan ook waar jullie ooit over gedroomd hebben. Want niet alleen jullie geliefde GAIA wordt beïnvloed, ook vele verre sterren en galaxies zullen worden beïnvloed van wat er zich hier voor gaat doen, in het huidige moment van NU, recht voor jullie eigenlijke ogen. Ja inderdaad, de ISONische energieën zullen de geboorte van de nieuwe aanvangen aankondigen, waarachtig zoals het eonen voorafgaand bedoeld was te zijn.

En dus, vragen wij jullie om deze feestdagen in de volgende paar dagen met animo, blijmoedigheid en de zuivere magie van Liefde en Licht te vieren, want het jaar dat in het verschiet ligt gaat een keerpunt voor de mensheid worden, een keerpunt van waaruit de mensheid op zal stijgen vanuit diens as van vergeetachtigheid, en eindelijk volledig en waarlijk aan de reis terug naar huis begint, naar huis naar hun werkelijke levens.

Veel wacht er op jullie in de komende maanden dierbare geliefden, veel waar jullie op geanticipeerd hebben zal inderdaad gaan gebeuren. Kijk toe als jullie broeders en zusters van de menselijke soort, steeds meer miraculeus nieuws met elkaar en met iedereen van jullie begint te delen. Kijkt toe als het nieuws zich ontvouwd van nieuwe ontdekkingen, nieuwe begrippen van de spiritualiteit, nieuwe begrippen van JULLIE ZELF.

Wij staan bij jullie, het nieuwe begin samen in eenheid met de gehele mensheid vierend. WIJ houden van jullie. WIJ zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees