Gegroet geliefden, wij zijn de Wezens van het sterrensysteem constellatie van ORION. Wij komen om via ons kanaal te communiceren en onze stem toe te voegen aan het GEHEEL in deze tijd van de belangrijke overgang op en binnenin de planeet Aarde. Het Universum zal nu beginnen op ALLEN te reageren aangezien ALLEN reageren op het Universum en wij sturen deze boodschap uit om energetisch contact met jullie allemaal te maken, terwijl wij ons nu voorbereiden om individueel contact met onze kinderen in hun menselijke vorm te maken.

 


Veel te lang werd de stem van het GEHEEL het zwijgen opgelegd en nu zal de stem steeds luider beginnen te groeien als ALLEN beginnen te communiceren en hun boodschap van ondersteuning en LIEFDE dwars over en binnenin de planeet uitsturen naar de mensen van het GEHEEL, want het is niet alleen het menselijke ras die de planeet Aarde in WAARHEID bewonen. ALLEN die incarneerden op en binnenin de planeet Aarde werden gebonden door de frequenties van de oude 3d Aarde en zijn deze aan het ontbinden; en dan kan de uitbreiding van ALLEN met het GEHEEL in WAARHEID ontvouwen.


De coderingen van de Nieuwe Aarde werken nu om de verankering in en door de oude Aarde frequenties heen aan te passen en los te laten, en zullen erop toezien dat een nieuw LICHT dwars over en binnenin de planeet Aarde in deze tijd ontvouwt. Wij spreken met onze kinderen in hun menselijke vorm en wij spreken tegen ALLEN op en binnenin de planeet Aarde. Wij sturen uit de coderingen van 333, 444 en 777 en wij vragen dat het LICHT vanuit het hart in deze tijd naar buiten straalt.

Diegenen die ernaar streefden om het menselijke ras in te dammen en te onderdrukken werken er nu aan om zichzelf los te maken van ALLES omdat zij begrijpen dat zij de hogere dimensionale tijdlijnen niet kunnen bereiken of er niet mee kunnen resoneren. Dit zal velen in overgang zien op en binnenin de planeet Aarde en ook velen die de beslissing maken om de planeet Aarde fysiek te VERLATEN. Wij vragen voor ALLEN om mededogen en LIEFDE voor ALLEN te hebben als de overgang naar de dimensionale tijdlijnen in WAARHEID begint. De werkelijkheid zal nu verschuiven en verhuizen om te manifesteren rondom jullie en door jullie heen en in jullie menselijke vorm en binnenin de planeet Aarde. Voor velen van jullie kan dit jullie menselijke voertuig in een staat van ongerustheid bewegen, terwijl de referentiepunten die in de lagere dimensionale frequenties geprogrammeerd waren beginnen te ontbinden.


Te allen tijde begeleiden wij voor jullie om te begrijpen dat de werkelijke aard en het weefsel van de GECREËERDE menselijke levenservaring nu volledig zal ontbinden. De ontbinding zal in deze tijd de WAARHEID aan ALLEN openbaren en wij begeleiden dat ALLES nu op diens plaats is om jullie in jullie menselijke vorm in deze tijd te ondersteunen en te begeleiden. Diegenen die geïncarneerd zijn om het menselijke ras te ondersteunen bij diens volledige overgang in/naar de hogere dimensionale tijdlijnen zijn nu in/naar positie gegaan en zullen zichzelf zeer duidelijk aan ALLEN maken.


Dit is waarvoor jullie incarneerden in/naar de menselijke vorm om waar te nemen en te ervaren, dit is in WAARHEID de dageraad en de GEBOORTE van het GOUDEN TIJDPERK VAN DE MENSHEID, en wij vragen aan jullie om dit op het menselijke bewust wakende geestesniveau te verankeren, ALLES IS NU en ALLEN ZIJN GEWOON. Wij vragen aan jullie om los te laten en VERTROUWEN en GELOOF in ZELF TE HEBBEN in deze tijd van belangrijke transformatie vanuit het cellulaire niveau naar buiten toe, vanuit het energieniveau naar het menselijke bewuste wakende niveau terwijl jullie nu volledig geboren worden in/naar het multidimensionale Wezen dat jullie in WAARHEID zijn.


Wij zijn de Wezens vanuit het sterrenconstellatie systeem dat voor jullie op de planeet Aarde bekend staat als ORION en wij wandelen altijd met jullie. WEES vreedzaam terwijl het Nieuwe Gouden Tijdperk van de Mensheid nu rondom jullie, via jullie en binnenin jullie zich ontvouwt, want in WAARHEID IS het JULLIE.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2453}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees