Mensen die goede kanalen worden genieten ervan om voor zichzelf te denken, zijn onafhankelijk, en houden ervan om in controle van hun levens te zijn. De mensen die vaardig worden met het channelen zijn vaak zeer nieuwsgierig en open van geest. Zij zijn bewust, gevoelig, en in aanraking met hun gevoelens. Zij zijn mensen die ervan genieten om te leren en zich open te stellen voor nieuwe vaardigheden en kennis. Mensen die betrokken zijn in creatieve gebieden van allerhande, zijn van nature kanalen - schrijvers, genezers, therapeuten, poëten, musici, artiesten, planners, ontwerpers, en ga zo maar door.

 

 

Mensen die channelen komen vanuit alle lagen van het leven, vanuit ieder beroep. De kwaliteiten die het hoogst gewaardeerd worden door de gidsen zijn toewijding, enthousiasme en de bereidheid om een kanaal te zijn.  

Diegenen van jullie die intelligent of intuïtief zijn, die ervan houden om voor zichzelf te denken, die de waarheid waarderen, en die hogere wijsheid kunnen herkennen zullen zeer goed met het channelen worden. Mensen die channelen zijn vriendelijk tegen andere mensen. Zij zijn oprecht en hardwerkend. Zij raken enthousiast wanneer zij betrokken raken bij projecten. Zij hebben heldere voorstellingvermogens en houden ervan om te dagdromen of te fantaseren. Zij schijnen in staat te zijn om op de behoeften van andere mensen te anticiperen en geven om hun families en vrienden. In relaties zijn zij soms niet in staat om onderscheid te maken tussen wat feit is en wat fantasie, omdat zij zo vaak het potentieel van de mensen zien in plaats van wie zij momenteel zijn.   

 

Gidsen zullen jullie helpen om nieuwe niveaus van persoonlijke macht en spirituele groei te bereiken.


Een persoon die in staat is om de dingen gedaan te krijgen wordt hooglijk gewaardeerd. Wij verwachten niet dat jouw leven perfect werkt, want een onderdeel van onze verplichting aan jou is om te helpen jouw leven op orde te zetten. Wij verwachten dat het zorgen dat jouw leven werkt belangrijk voor jou is. Wij prefereren om ons met diegenen te verbinden die zoveel van ons werk samen zouden houden dat zij het voor het spel doen. Wij zoeken diegenen die dankbaar zijn voor de kans om deze verbinding te hebben.
 
De hoogste gidsen komen naar diegenen toe die de informatie die zij doorbrengen tot het beste van hun vermogen gebruiken en waarderen. Wij zijn geïnteresseerd in mensen die spirituele interesse hebben, doorzettingsvermogen en enthousiasme. Als hoger-niveau gidsen zijn wij hier om een verschil te maken, om de mensheid te dienen, en om met jullie in een co-creatief avontuur te werken. Wij nemen onze verplichting jegens jou serieus en zullen alles in onze macht doen om jou te ondersteunen. Wij verwachten van jou om ook jouw verplichting en ons werk samen serieus te nemen. Wij waarderen hooglijk diegenen die tijd en energie zouden willen geven aan ons werk samen, want deze zijn de grootste geschenken welke jullie ons aanbieden.
 
Het verlangen hebben om anderen te ondersteunen, en een bezorgdheid voor hun welzijn te hebben helpt ook bij het aantrekken van een hoger-niveau gids. Het channelen dient altijd anderen op de één of andere manier, de trilling van de wereld rondom jou heen verhogend. Wie van jullie dan ook die anderen op wat voor manier dan ook ondersteunen - via jullie werk, persoonlijke of familie levens, of via jullie creatieve inspanningen, zullen in staat zijn om een hoger-niveau gids aan te trekken. Als je anderen geneest en helpt tot wat voor graad je dat ook maar wenst, zal ook jij groeien.
 
Voel je niet geïntimideerd of twijfelachtige over jouw vermogen om een hoger-niveau gids aan te trekken, want er zijn velen van ons en wij zijn hier om jullie te dienen. Wij zullen alles doen dat wij kunnen om jou te ondersteunen bij een doorbraak naar ons wanneer je eenmaal het verlangen aangegeven hebt om dat te doen. Wij zijn geïnteresseerd in het brengen van het hogere bewustzijn naar de mensheid, en wij zullen ook naar jou een hoger bewustzijn brengen.
 

Mensen die channelen, rapporteren gevoelens van meer gegrond te zijn, stabiel te zijn en de leiding over hun levens te hebben.


Sommige mensen zijn bang dat als zij leren te channelen zij te "ver weg" gaan of te "ruimtelijke" worden en hun connectie met de werkelijkheid verliezen. Zij vertellen ons dat zij het al moeilijk hebben met de praktische details van hun leven en meer gegrond/geaard moeten zijn. Wij hebben waargenomen dat het channelen de mensen meer geholpen heeft om zich gegrond te voelen, meer gecentreerd, en meer in staat om effectief met hun dagelijkse levens om te gaan.
 
Sommige mensen zijn bang dat als zij channelen of zich verbinden met een gids, zij hun persoonlijke identiteit zullen verliezen of 'opgeslokt' zullen worden door de aanwezigheid van de gids. Hoger-niveau gidsen willen nooit jouw leven overnemen. Het channelen is geen overgave van de controle. Gidsen hebben levens van zichzelf, en hun intentie is om jullie op jullie spirituele pad te dienen. Je zult jouw eigen identiteit behouden, en je zult waarschijnlijk jouw gevoel van zelf aanzienlijk verbeterd waarnemen. Je bent mogelijk in staat om gemakkelijker dan ooit tevoren limieten te plaatsen en om jouw persoonlijke grenzen met anderen te definiëren. Verre van het overgenomen worden door gidsen, zal jij jezelf kennen als een krachtiger, meer gebalanceerd, helder denkend persoon terwijl zij bij jou zijn. Eén man was bezorgd dat hij zijn persoonlijke grenzen zou verliezen en door zijn gids gecontroleerd zou worden. Na het leren om te channelen, zei hij dat hij zich meer in controle over zijn leven voelde en beter in staat was om zijn integriteit te bewaren dan ooit tevoren.
 
Sommige mensen zijn bang dat als zij zich openstellen zij kwetsbaar zullen zijn voor negatieve of lagere entiteiten. In feitelijkheid ben je niet kwetsbaar, want je zult gemakkelijk lagere entiteiten door hun negativiteit herkennen; alles dat je hoeft te doen is hen ferm te vragen om weg te gaan. Je mag ook een beroep op ons doen, Orin en DaBen, of een hogere leraar, zoals de Christus, Boeddha, of jouw beschermengel. Deze wezens zijn veel krachtiger dan wat voor lagere entiteit dan ook. Wanneer je eenmaal om een hoger-niveau gids vraagt, zal deze gids beginnen om jou te beschermen, of je nu wel of niet bewust channelt. Wij vragen slechts en waarschuwen jullie om niet te spelen met lagere entiteiten vanuit een ijdele nieuwsgierigheid.
 

Je kunt je met een hoger-niveau gids verbinden. De enige vereisten zijn jouw verlangen/wens en intentie om dat te doen.


Als je geïnteresseerd bent geweest in metafysica, als je gechannelde zelfhulp, science fiction, of psychologische boeken gelezen hebt, en als je genoot/geniet van de ideeën die je in hen vindt, heb jij de bekwaamheid om je te verbinden met, en een hoger-niveau gids te channelen. Als je aangetrokken werd/wordt tot dingen welke een stap voorbij de massa gedachte gaan, als je geniet van het zijn in het voorste gelid en in de voorlinie van een beweging, dan ben je gereed voor het channelen. Als je begint te channelen, zullen vermogens om een staat van trance, gefocuste mentaliteit, goede fysieke gezondheid en emotionele stabiliteit bijdragen aan jouw duidelijkheid als een kanaal en jou helpen de hogere niveaus van wijsheid te bereiken.
 
Hoewel het channelen van onmiddellijke waarde met betrekking tot jou en jouw leven is, vergt het oefening om goed te worden. Diegenen die ingewijd worden zijn mensen die tijd terzijde zetten om de begeleiding regelmatig door te brengen. Net zoals de meeste mensen geen pianist in slechts één sessie worden, oefenen de meesten van diegenen die duidelijke linken en goede verbindingen met hun gidsen ontwikkelen op een regelmatige basis.
 
Uiteindelijk, kan alleen jij weten of je gereed bent om te channelen. Ga naar binnenin en vraag, "Heb ik een diep verlangen om te channelen of me te verbinden met mijn gids? Schijnt er een innerlijke drang of stem te zijn die me in die richting trekt?" Luister naar jouw innerlijke boodschappen.
 

Je Bent Mogelijk Meer Gereed dan dat Je Denkt


Je bewust worden van jouw gids gebeurd gewoonlijk in stadiums. Tijdens de beginstadiums, hoef jij je niet bewust bewust te zijn van jouw gids. Begeleiding mag naar je toekomen in jouw dromen. Je kunt dromen dat je naar school gaat, of je kunt dromen dat iemand s' avonds tegen jou spreekt, jou lessen en instructies gevend. Je kunt je afvragen of jij wel een gids hebt, of nadenken over gidsen. Je kunt naar boeken aangetrokken worden die gechanneld worden door of spreken over gidsen.
 

Gidsen verbinden zich vaak met jou in jouw dromen.


Gedurende de eerste stadiums van jouw voorbereiding voor het channelen, kan jij je ontevreden beginnen te voelen met jouw leven, relaties of werk, en vinden dat je wilt dat jouw relaties en het werk meer betekenisvol en vervullend worden. Je zult waarschijnlijk wensen om meer uit te vinden over jouw spirituele pad en over wat voor vorm jouw levenswerk aan zal gaan nemen. Je kunt je in toenemende mate bewust worden van jouw verlangen om een leraar of genezer te zijn, je op genezende en therapeutische manieren met mensen te verbinden. Je kunt een verlangen ontdekken om te schrijven, met de media te werken, muziek te spelen, of nieuwe vrienden te ontmoeten. Je kunt bij jezelf gewaarworden dat je een hogere doelstelling in jouw activiteiten wilt, en het gevoel hebben dat tijd door te brengen zonder een doel niet zo leuk was als dat het eens was. Je kunt het gevoel hebben dat er iets belangrijks aankomt, dat je in een overgangsstadium bent. Je kunt naar iets nieuws op zoek zijn maar bent er onzeker over wat het zal zijn.
 
Je mag enige van jouw doelen bereikt hebben maar niet de bevrediging gevoeld hebben die je verwachtte, en je kunt je afvragen wat je zou kunnen creëren dat jou echt gelukkig zou maken. Je kunt al weten wat jouw pad is en een behoefte voelen om het op een meer concrete en betekenisvolle manier te ervaren. Je kunt je gereed voelen om naar een hoger bewustzijn toe te gaan, en een meer open verbinding wilt met de hogere rijken.

 

Het channelen zal jou helpen om jouw hogere doel te ontdekken.


Sommigen mensen hebben verbijsterende ervaringen die ertoe dienen om hen te openen. Iets gebeurd er met hen dat zij niet rationeel kunnen verklaren, zoals een voorgevoel over een evenement welke later uitkomt, een bezoek aan een nieuwe plaats welke spookachtige bekend schijnt te zijn, en een buiten-lichamelijke-ervaring, of een voorspellende droom. Anderen zeggen dat zij ergens in opgeveegd worden - toevalligheden beginnen te gebeuren, deuren openen zich, boeken komen op hun weg. Zij beginnen nieuwe mensen te ontmoeten en hun gehele overzicht/standpunt van de werkelijkheid begint te verschuiven.
 
Sommige mensen die yoga en meditatie bestudeerd hebben, verkenden de Oosterse Religies, of zij die deelnamen aan Nieuwe tijdperk seminars en waarnemen als zij vragen, "Wat is het volgende?" dat zij in toenemende mate aangetrokken worden om meer over hun genezing en channeling vermogens te leren. Sommige mensen hebben niet eens veel over gidsen nagedacht. Dan op een dag lezen zij over gidsen en channelen, en het voelt plotseling goed aan om er meer over te leren. Zij voelen dat het hen zal voorzien van de verschuiving waar zij naar gezocht hebben in al hun voorafgaande verkenningen.

 

Vragen om een gids brengt er één naar jou toe.


Als jij je ontwikkelt, neemt jouw gevoeligheid met betrekking tot de hogere rijken toe. Ideeën schijnen van ergens voorbij jezelf vandaan te komen. Je ontdekt bij jezelf dingen te weten die je voorheen niet wist. Je kunt voelen dat je verbonden bent aan een energie die hoger is dan of anders is van jouw normale bewustzijn. Wat er gebeurd is dat je bewust de hogere dimensies begint te ervaren. Als je om een gids verzoekt om jou te helpen, zal er één met jou beginnen te werken. In dit stadium doet de verbinding met een gids zich zeer vaak in jouw droomstaten voor of in spontane of onverwachte momenten.
 
Je kunt op een bepaald punt een heldere droom hebben waarin jij je bewust bent dat jouw gids jou gecontacteerd heeft. Tijdens de meditatie kan je begeleiding beginnen te krijgen die schijnbaar van een grotere wijsheid is dan wat je eerder ervaren hebt. Er worden vele methodes gebruikt om de verbinding te initiëren. Er is niet één uitgezette manier om gereed te raken om te channelen. Voorbereiding is een individuele ervaring en is voor ieder persoon anders.
 
Diegenen die nog niet gereed zijn om kanalen te worden weten dat gewoonlijk, en zij zijn er vrij duidelijk over dat channelen niets voor hen is. Zij hebben mogelijk geen werelds standpunt dat het channelen omvat als een mogelijkheid. Hun scepticisme dient ertoe om hen ervan vandaan te houden totdat zij gereed zijn. Het is mogelijk niet van toepassing voor hen in dit stadium van hun levens, dus probeer niet diegenen te overtuigen die sceptisch zijn om het te proberen.
 
Als jouw verbinding met jouw gids en hoger zelf sterker wordt, is het mogelijk dat je vaker over het channelen van een gids nadenkt of je te verbinden met jouw eigen hogere zelf. Je kunt een lezing gehad hebben via de gids van iemand anders. Je kunt ergens naartoe gegaan zijn om een channeling te horen, je las over de gids van iemand anders, of hoorde of zag een gids die gechanneld werd via audio of videotape. Hoewel je twijfels en vragen kunt hebben over het channelen, je zult jezelf gewaarworden de ervaring te waarderen en geestdriftig te worden om meer te leren. Als je gereed bent, zal het nadenken over het je in verbinding te stellen met jouw gids een gevoel van anticipatie en opgetogenheid brengen.

 

Waar kan jij jouw channeling voor gebruiken.


Terzijde van het channelen om hogere wijsheid en persoonlijke begeleiding te verkrijgen, gebruiken sommige mensen het channelen voor hun creatieve inspanningen, zoals het schrijven van toneelstukken, muziek, of muziekteksten; en schilderen, beeldhouwen, pottenbakken, en handwerk van allerhande soorten. Sommige mensen hun gidsen ondersteunen hen bij het raad geven, onderwijzen, therapie, genezing of lichamelijk werk. Sommigen gebruiken de staat van het channelen en de hogere trilling van hun gidsen om hun creativiteit in acteren uit te breiden, leidinggeven, en de productie van allerlei soorten van evenementen. Iedere gids en iedere verbinding is anders, speciaal en uniek. Sommige gidsen zijn poëtisch, sommigen zijn inspirerend, sommigen zijn instructief. Sommigen van jullie zullen bij jezelf ontdekken in staat te zijn om boeken te channelen of te schrijven met zo een gemak dat het gewoon toeschijnt dat het boek voor jou "geschreven wordt", want het channelen schijnt perfect geschikt te zijn om te schrijven. Het channelen helpt jou te verbinden met een constante, stabiele bron van inspiratie en informatie.  
 

Creativiteit wordt groots verbeterd door het channelen.


Artiesten vertellen ons dat door het handhaven van een lichte trance, zij hun gidsen binnen kunnen brengen en met hun ogen open kunnen channelen. Hun schilderijen of sculpturen schijnen tevoorschijn te komen in visioenen zelfs voordat hun handen in beweging komen. Sommige artiesten voelen dat hun handen instinctief bewegen om de beelden in hun geesten te realiseren. Velen hebben een ietwat veranderde staat van bewustzijn gevoeld, waarin zij meer ontspannen waren en meer bewust van een rijkheid aan impressies die voorbij hun normale ervaringen gingen.
 
Vele musici vinden het gemakkelijker om muziek te schrijven nadat zij geleerd hebben om te channelen. Zij ontdekken een verdiepend gevoel van hun persoonlijke stijl. Sommige ontdekken dat de staat waar zij ingaan om hun muziek te creëren een natuurlijke staat van channelen is. Het zich verbinden met hun gidsen verbeterd en verfijnd deze staat, en geeft hen een meer consistente en stabiele stroming van creativiteit. Sommigen hebben ontdekt dat de staat van trance hen toestaat om meer met hun muziek te stromen, het intuïtief te creëren in plaats van intellectueel. Eén welbekende musici channelde zestien tracks aan muziek op aparte tijden, en zij passen allemaal perfect samen met de eerste poging.
 
Mensen hebben hun bekwaamheden gebruikt om zich af te stemmen op de hogere wijsheid om te ontdekken wat voor oefening, dieet, voedsel, en mentale disciplines het beste bij hen passen. Wij moedigen jullie aan om voor jezelf alle verschillende manieren die jullie kunnen gebruiken met betrekking tot deze verbinding met de hogere rijken te ontdekken. 
 
 
{fcomment id=2525}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees