Dierbare Geliefde Kinderen van het Universum, Terwijl de tijd in de draaiende richting van de Zon gaat en de tegengestelde richting van de Maan, uitbreidend en samentrekkend, heeft het daardoor een draaikolk gecreëerd en jullie lineaire tijd zoals jullie het kennen wordt steeds minder definitief en meer wazig en onvoorspelbaar. Want het magnetische gebied van jullie eigen voertuigen correspondeert met het magnetische gebied van GAIA. En terwijl het magnetische gebied van jullie planeet geherstructureerd werd, zo verschoof ook het magnetische gebied van jullie voertuigen in/naar een andere staat van zijn/bestaan, overeenkomstig aan het directe effect van de veranderingen die zich binnen het magnetische gebied van jullie planeet voordoen.

 


Want de tijd zoals jullie het begrijpen te zijn bestaat inderdaad niet. Want alles gebeurd in het Nu moment van de tijd, waar ontelbare tijdlijnen, dimensies en werkelijkheden allemaal tegelijkertijd vermengen en zich verspreiden. En vandaar dat velen van jullie bij jezelf gewaarworden verward te zijn wanneer jullie naar de klok kijken, want jullie brein probeert op de tijdlijn te lopen waarvoor het ontworpen werd om op te lopen, terwijl jullie hartcode een geheel ander trilling aan het pulseren is. Zodoende is het de reden dat velen van jullie niet helemaal begrijpen hoe laat het is en jullie jezelf verloren gewaarworden.  

Begrijp alsjeblieft dat dit een normale gebeurtenis is en niets voor jullie is om je zorgen over te maken maar dat gevierd moet worden, want in essentie wat er zich voorgedaan heeft is de uitbreiding van jullie bewustzijn, de uitbreiding van het begrijpen van het werk van de universele decreten, en als zodanig wordt aan jullie getoond dat jullie absoluut capabel zijn van het door de uiteenlopende dimensies, tijdlijnen, universums heen te manoeuvreren ondertussen in het NU moment van de tijd blijvend. Want velen van jullie worden jezelf verloren in de ruimte gewaar, het gevoel hebbend dat er veel tijd voorbij gegaan is terwijl er op jullie fysieke klok slechts een minuut verstreken is. Anderen van jullie vinden het moeilijk om zich te concentreren terwijl jullie gedachten jullie helemaal in/naar een andere werkelijkheid brengen en je nochtans terug naar het heden brengen. Wat jullie ervaren is een wiegeling van de energieën, energieën die proberen om in harmonie samen te komen, om jullie een glimp te geven en te begrijpen hoe de tijd werkelijk werkzaam is.

En dus, laat het bekend zijn dat jullie capabel zijn van het niet alleen te begrijpen hoe de tijd van het NU werkt, maar ook om de tijd ten gunste van jou te manipuleren door het tijd en ruimte continuüm te ontvouwen met niets anders dan jouw GEDACHTE processen. Want jullie zijn allemaal schitterende, briljante wezens die in staat zijn van zoveel meer dan eenvoudig door tijd en ruimte te reizen, maar het te vouwen om dat te accommoderen wat jullie in jullie werkelijkheid wensen te bereiken.

Want wederom wat jullie in essentie ervaren is de vermenging van uiteenlopende tijdlijnen, alles dat jullie zijn opsplitsend en verenigend in/naar één prachtige, serene, altijd uitbreidende, vol van Licht, Liefde en krachtig goedhartig wezen.

Laat ons jullie eraan herinneren dat de kracht welke diep verborgen werd binnenin jullie voertuig van tijd en ruimte, de kracht waar velen van jullie nu deel aan beginnen te nemen met zorg behandeld moet worden. Want jullie moeten begrijpen dat jullie de medescheppers van jullie werkelijkheid zijn, en niet alleen jullie eigen, maar ook van diegenen rondom jullie heen, diegenen waar jullie mee in contact komen en diegenen die jullie zelfs nooit zullen zien in jullie huidige moment van de tijd, want jullie ALLEMAAL zijn als ÉÉN verbonden en aan elkaar gelinkt.

En als zodanig is het uitermate belangrijk dat jullie leren hoe de kracht die jullie bij de geboorte van jullie ziel vergunt werd te controleren en te gebruiken, en ja wij spreken over jullie ZIEL en niet jullie huidige voertuig, maar jullie ziel moet zich het belang herinneren en begrijpen van het kunnen bogen op een dergelijke kracht. En als zodanig, worden jullie momenteel gepresenteerd met uiteenlopende ervaringen om jullie toe te staan om te begrijpen en te erkennen dat jullie gedachten en woorden automatisch uit jullie naam tot actie aangezet worden door de universele energieën welke deel van jullie uitmaken en waar jullie een deel van zijn.

Weet en begrijp dat er vele avonturen op jullie wachten in de nabije toekomst en het heden, en als de portalen zich wederom beginnen te openen zullen jullie door jullie eigen hogere zelven en jullie gidsen in de richting geleid worden van het noodzakelijke informatieve decreet om het begrip te activeren van COCREATIE, het begrip van EENHEID, het begrip van KRACHT/MACHT, OVERVLOED, GEZONDHEID, VREUGDE, WELVAART en het allerbelangrijkste de LIEFDE energieën.

Want inderdaad heel veel extra portalen wachten op jullie in de komende weken en maand, met veel meer kansen/mogelijkheden voor de verbetering van jullie eigen zelf, en diegenen rondom jullie heen zullen hun poorten naar jullie openen, en jullie zullen het zijn die zullen beslissen om ofwel door de portalen heen te stappen richting de vermenging van jullie eigen zelven met jullie hogere bewustzijn of terzijde te treden en te wachten op een ander portaal om diens poorten voor jullie/jou te openen. Wacht niet, want de uitbreiding van het bewustzijn is onvermijdelijk, jullie allemaal zullen de wonderen en de magie van het universum ervaren waar jullie momenteel deel van uitmaken. Het schitterende universum van potentieel, mogelijkheden en wonderen. Want jullie allemaal zijn in staat om te creëren, want jullie allemaal COCREËREN inderdaad de ervaring op de planeet Aarde.

En hoewel bij tijden de ervaringen die jullie creëren overweldigend/indrukwekkend mogen schijnen te zijn voor jullie en waargenomen worden 'negatief" te zijn, zijn zij eenvoudig dat -- ervaringen. Ondertussen zijn JULLIE het die de polariteiten aan deze ervaringen toewijzen en beslissen hen op een negatieve of positieve manier te ervaren. Desalniettemin, vragen wij dat jullie kiezen om op een positieve manier te creëren en te reageren op alle ervaringen die voorhanden zijn, want zij zijn allen ontworpen om jullie bewustzijn uit te breiden en jullie te laten zien dat inderdaad jullie verantwoordelijk zijn voor de uiteenlopende uitkomsten in jullie leven. Om jullie te onderwijzen en jullie door jullie krachten heen te gidsen en om jullie toe te staan te begrijpen, diepgaand te begrijpen wat jullie behoren te doen, en hoe jullie dat aldus moeten doen, met het oog op de doelen te bereiken die je voor je eigen zelf en het uitgebreide universum hebt uitgezet.

Begrijp dat de tijden die er in het verschiet liggen zijn om jullie met uiteenlopende kansen te beschenken. Het zij zo, en aldus is het. Wij, jullie beschermengelen van het 33ste parallel, van de 33ste dimensie staan naast jullie gereed om jullie te helpen bij alles dat jullie zijn. Hand in hand en zij aan zij samen met jullie lopend. Doe een beroep op ons wanneer het ook is dat je ons nodig bent.

Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie, goedendag voor nu.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees