Groeten, Dierbaren! Hoe verheugd en vereerd wij zijn om bij jullie te zijn vandaag. Wij eren jullie voor het hier naartoe komen en het verankeren van de energieën van de groep, en, natuurlijk, wanneer wij zeggen groep bedoelen wij niet alleen diegenen die hier op dit moment in de zaal zijn, maar ook diegenen die deze transmissie op jullie internet op een later tijdstip zullen ervaren. Jullie werden gronding gereinigd, uitgewrongen, verschoven, gebaad en bezield.

Aartsengel Gabriel

Het is een tijd geweest zoals geen andere op jullie planeet en jullie staan nog steeds, voelen je nog steeds opgetogen om deel uit te maken van dit verbazingwekkende proces. Laat ons jullie verzekeren dat de dingen nog maar net beginnen om zeer interessant te worden en jullie beginnen werkelijk te verhuizen in/naar de veranderingen waarop jullie gewacht hebben.

Jullie zijn in een tijd van voorbereiding tussen nu en jullie zonnewende, en dan tussen jullie zonnewende en de energieën van het gloednieuwe jaar van 2014. Jullie zullen als nooit tevoren gereed zijn om dit nieuwe jaar binnen te gaan. Jullie zijn nooit een nieuw jaar binnengegaan de energieën vasthoudend welke jullie allemaal collectief op dit punt vasthouden. Dit is het vastmaken van de fundering waar de Nieuwe Aarde op opgebouwd zal worden. Deze zijn inderdaad glorieuze tijden.  

Wat jullie ook op zullen merken dat de winter zonnewende binnengaat, is een energetische vergrendeling van de voortgang, dus voor diegenen van jullie die wensen om veranderingen in jullie leven te maken, is dit een uitstekende tijd om dat aldus te doen. Als je wenst om oude geloofsystemen los te laten, als je wenst om nieuwe gewoontes en nieuwe ondersteuningen voor jezelf te creëren, zouden wij jullie willen aanmoedigen om nu te beginnen en de winter zonnewende toe te staan jou te helpen door energetisch die voortgang te vergrendelen. Het zou een veel betere tijd voor jou zijn om blijvende verandering te creëren dan te wachten totdat je verschuift in/naar de energieën van 2014.

Natuurlijk, iedere tijd is een prachtige tijd voor een gewenste verandering, groei en uitbreiding, maar als je zoekt naar enige extra energetische hulp, sta de zonnewende dan toe om jouw intenties te vergrendelen. Dan kan je eenvoudig genieten van het verschuiven in en ervaren van de energieën van het gloednieuwe jaar.

Dus vanavond zouden wij graag tegen jullie willen spreken over het belang van het volgen van jullie hartsverlangen. Jullie zijn je bewust dat jullie door vele verschillende lagen van energie verschoven en verhuisd zijn. Jullie hebben gedurende de laatste paar jaren enorm veel gezuiverd en losgelaten. Wat dat gedaan heeft is het loslaten van de lagen van dichtheid die tussen jullie en jullie luisterrijke hartcentrums bestonden. Nu dat jullie deze oude verwondingen, deze oude geloven, deze oude energie losgelaten hebben, zijn jullie evenwichtig in een plaats om, veel beter dan ooit tevoren, in contact te zijn met wat jullie hartsverlangens zijn. Wij moedigen jullie aan om duidelijk te worden over hoe jullie je echt voelen, wat je wenst te ervaren, en om te beginnen jullie paden via jullie harten te navigeren aangezien dat het navigatiesysteem van de Nieuwe Aarde is.

Velen van jullie, hebben in jullie levensexpressies jezelf geen toestemming gegeven om jullie hart te volgen. Er is een indringend geloof dat zegt dat het volgen van jouw hart lichtzinnig is. Het mag ernaar leiden jou te gronde te richten, het is niet verantwoordelijk. Dat was het oude opererende systeem van het verstand dat ernaar leidde dat je dat geloofde. Dat oude opererende systeem van controle van het verstand wordt niet langer meer ondersteund.

Jouw hart volgen betekend terug in contact komen met jouw oprechte verlangens/wensen, jouw passies en jouw interesses, en deze te gebruiken om de weg in jouw levensexpressie te leiden. Deze unieke passies en interesses maken deel uit van wie je bent en bestaat om jou te helpen jouw levensexpressie te navigeren in/naar jouw hoogste doel, jouw hoogste dienstbaarheid en jouw grootste vreugde.

Via het hart navigeren is hoe je zult verhuizen in/naar dit nieuwe tijdperk van vijfdimensionaal bewustzijn. Het zal jouw unieke interesses en jouw unieke levenspad eren. Je zult navigeren door hoe jij je werkelijk voelt. Je zult altijd jouw hoogste expressie hebben als je volgt wat voor jou juist aanvoelt. Het is jezelf toestemming geven om de expert te zijn van jouw eigen levenservaring.

Wij leren jullie vaak, om jullie eigen unieke pad te volgen en om jezelf toe te staan om de experts te zijn aangaande jezelf, echter velen van jullie geven jezelf nog steeds geen toestemming om dat aldus te doen. Er lijkt wel een groter begrip te zijn dat wat jij in jouw hart voelt voor jou uniek is, dus zeggen wij tegen jullie, volg jullie prachtige, tedere, indachtige harten. Dat is wat wij bedoelden toen wij gezegd hebben om jullie unieke levensexpressie te eren en waar wij jullie tot aangemoedigd hebben om dat voortdurend te doen.

Door jouw hart te volgen zal jij bij jezelf gewaarworden dat jij jezelf als nooit tevoren tot uitdrukking brengt. Jouw hart volgen leidt naar stroming. Jouw hart stroomt. Het heeft lief, het groeit, het breidt uit. Als je gekwetst werd, is er niet zoiets als het hardvochtig worden, of dat jij je hart afsluit of dat je hart koud wordt. Dit zijn constructen van het verstand/de geest. Het hart weet alleen hoe lief te hebben. Het hart is altijd verbonden met de bron, dus van het naar binnen gaan, in/naar jouw hartcentrum, erken je het deel van jou dat verbonden is aan alles. Het hart ondersteunt liefde en het hart ondersteund eenheidsbewustzijn. Het verstand streeft ernaar om in controle te blijven. Het verstand is het gereedschap van het ego en het zal altijd ernaar streven om je klein te houden. Het heeft geen interesse in jouw verlichting.

Jouw verstand streeft ernaar om af te scheiden en het hart streeft ernaar om te verbinden, lief te hebben, zich tot uitdrukking te brengen, te creëren. De grootste creaties op jullie planeet kwamen vanuit de vonk van creativiteit die vanuit de bron door het hart stroomde, niet vanuit het verstand.

Wanneer jezelf toestaat geleid te worden door jouw hart sta jij jezelf toe om jouw intuïtie te gebruiken. Je bent in overgave en je stroomt. Je bent in de groei en de uitbreiding en in jouw hoogste creaties. Meer dan dat, wanneer je via jouw hart leeft ben je beter in staat om dienstbaar te zijn, om mededogen en begrip voor iedereen te hebben. Je kunt niet in jouw hart zijn en anderen be/veroordelen. Je kunt alleen vanuit het hart liefhebben. Jouw hart leidt jou via jouw gevoelens en jouw hart zal jou naar jouw grootste vreugdes leiden.

Het is zo een eenvoudig systeem, nochtans hebben velen van jullie zo vaak de uitdrukking "volg je hart" gehoord dat het diens betekenis voor jullie verloren heeft, of misschien denk je dat het alleen van toepassing is op de jongeren. Wat jullie niet begrijpen is dat het hart het navigatiesysteem is van het verlichte menselijke wezen omdat het door dat hartcentrum is dat jullie je met de Bron kunnen verbinden, dat jullie in staat zullen zijn je over te geven, dat jullie in staat zullen zijn om te stromen, dat jullie in staat zullen zijn in jullie geloof en in jullie vertrouwen te zijn. Wanneer je via jouw hart navigeert, verzeker jij je ervan dat je de hoogste ervaringen voor jezelf hebt en dat zal anderen in ere houden.

Velen van jullie hebben het er moeilijk mee om zelfs te weten wat er in jullie hart is. Velen van jullie zijn daar niet mee in contact geweest sinds dat jullie kleine kinderen waren. Dus dringen wij er bij jullie op aan om de tijd te nemen om te stoppen en naar binnen te gaan en jullie hart te vragen wat het wil, en als jullie stil zijn, zullen jullie je hart duidelijk tot uitdrukking horen brengen wat diens grootste verlangens zijn.

Leven via jouw hart zal leiden naar vreugde, zal leiden naar de schoonheid, de liefde, de verbondenheid waar jullie allemaal naar hunkeren. Jouw hart zal jou nooit op een dwaalspoor leiden. Zelfs als je iemand ziet die een levenservaring heeft welke minder schijnt te zijn dan wat jij vindt dat zij zouden moeten hebben, als zij hun harten volgen zijn zij in die situatie omdat het hen ervaringen aanbiedt welke hun ziel wenst te hebben. Dus jouw hart volgen en anderen aanmoedigen hun hart te volgen is ook een essentieel gereedschap voor het beoefenen van acceptatie en het akkoord gaan. Als je werkelijk begrijpt dat er niets meer krachtig is voor jezelf om te doen behalve om je eigen hart te volgen en dat hetzelfde waar is voor elk en ieder menselijk wezen op de planeet, zal je in staat zijn in die acceptatie en het akkoord gaan te blijven, in dat geloof en vertrouwen, wetende dat iedere ziel precies weet wat het aan het doen is. Het is een prachtig systeem en het is de basis voor het hogere dimensionale bewustzijn waar jullie naartoe en in bewegen.

Leven via het hart bevat genezing, het bevat gelach, het bevat vreugde en creatie en ervaring, het helpt jou om aanwezig te blijven, en in jouw hoogste uitlijning met de Bron te zijn. Het is levend door jouw waarheid en jouw authenticiteit. Het houdt je in beweging, in de uitbreiding en groeiende. Het helpt je te leven.

Dus stof die uitdrukking af, volg jouw hart en begin het als een gereedschap te gebruiken waar je mee leeft. Als je dat doet, en als elk en ieder persoon op de planeet ermee begint via hun harten te leven, zullen jullie een grotere vreedzaamheid zien, een grotere harmonie, een grotere tevredenheid, stralende gezondheid en een verrukking in menselijke wezens welke tot dusverre niet aanwezig was op deze planeet. Laat ons jullie verzekeren dat deze potentiëlen absoluut bestaan en dat het eenvoudig aan jullie is om te beginnen hen te leven. Dit is wat wij vandaag met jullie wensten te delen.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young

 

Bron: Denk met je hart

 {fcomment id=2916}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees