Dierbaren, Met de 12:12:12 activering, raakte de kernresonantie voor de Aarde uitgelijnd met het Eenheidsbewustzijn. Met ieder Toegangspoort Portaal en code activering sinds die tijd, verkreeg deze resonantie meer stabiliteit, de Gouden Straal van de Christus, Eenheidsbewustzijn over de Aarde heen reflecterend. Tijdens 2014 settelen de nieuwe boventonen die eenheid creëren zich in het Aardse gebied, een resonant bewustzijn binnenin de menselijke vorm ontwakend, terwijl vreugdevolle harmonische activiteit de elementale krachten binnenin de kern van de planeet voedt.

 

De boventonen van Licht en geluid hebben een impact op alle structuren van de Aarde, een kernresonantie activerend dat naar buiten toe vibreert. Terwijl zij zich in het kristallijne raster verankeren, schudden deze boventoon golven van katalytische evolutie het puin in de werkende systemen op de Aarde los, alsook in het bewustzijn van de gehele mensheid dat niet op deze versnelde frequenties trilt. Dit zou zeer gemakkelijk onrust in vele verschillende omgevingen en een doorbraak naar Liefde binnenin het hart van alle wezens kunnen veroorzaken.

Op een diep innerlijk niveau binnenin jouw kernessentie, veroorzaken deze boventonen een extatische herkenning van jouw ziels imprint voor Goddelijke Volmaaktheid. Deze kerntrilling helpt jou om jouw concentratie van aandacht te centreren op waarachtige Eenheid, Balans en Harmonie. 

Prismatische Luister

Boventonen zijn frequentiecomponenten die de krachtige golven van energie reflecteren die nu naar de Aarde komen. Boventoon frequenties van geluid en licht stimuleren een kernverbinding met de Bronenergie binnenin jou hetgeen jouw nieuwe leven in 5D bekrachtigd. Je hebt een zaadcode binnenin jouw DNA dat reageert op de stimulans van deze Licht Activeringen. Op de hoogste frequentie, is het licht Iriserend Wit en bezit een krachtige resonantie welke jouw geest verlicht. Met de laatste Zonnewende van 2013, werd een veelzijdige ster die deze regenboogkleuren vasthield in jouw hart geplaatst zoals een stemvork, om de extatische impuls van Eenheid/Eensgezindheid binnenin jou te stimuleren. Het resoneert met de diepe geluidsfrequenties die op de boventoongolven van de evolutie gedragen worden. De boventonen, die op dit moment bekrachtigd worden, bezitten ook de katalytische frequenties van het Regenboog Licht, hetgeen deze diamanten regenboogkleuren omvat. Deze stralende lichtfrequenties houden de Goddelijke substantie vast die noodzakelijk is voor de manifestatie van jouw Ziels Bestemming op de Aarde. 

Het Licht van de volle-spectrum Regenboog is voor jullie beschikbaar om als Levende Frequenties aan te ontlenen. De Aanwezigheid van Goddelijkheid wordt gereflecteerd in de frequenties van de Regenboog, en iedere straal van Licht draagt een kwaliteit van bewustzijn. Je kunt het beste letterlijk ontlenen aan de stralen van licht die zeer volmaakt die kwaliteit tot uitdrukking brengen die jij gemanifesteerd moet hebben in jouw leven. Iedere kwaliteit is een levendige frequentie van kleur welke de begeleidende energie van licht bezit die jij nodig bent. De boventonen binnenin elke straal dragen ook de geluidsfrequentie welke die activering binnenin jou zal helpen.

 

Vol-Spectrum Licht en Geluid

Terwijl jij jezelf de onderdompeling toestaat in het volle-spectrum licht en geluid, creëer je een nieuw voertuig waarin jouw Ziel kan leven als een Goddelijk mens op de planeet. Je wordt Homo Luminus, iemand die uitgelijnd is met de multidimensionale werkelijkheden in de volledige bewuste representatie. Elke van jouw chakra's trilt nu in heldere stralen van kleur zodat oude patronen afgeworpen worden, zoals de huid van een slang, zodat je uit kunt lijnen met de frequenties binnenin deze nieuwe boventoon gebieden. Je wordt voorbereid en alles is in gereedheid. De eerste paar maanden van 2014 gaan over integratie en opruiming: Het nieuwe integreren en het stijlvol opruimen van het oude in een gelijktijdig, co-creatief proces. Als jij je afstemt op jouw kernresonantie, in eenheid trillend met de nieuwe boventonen van geluid en licht binnenin jouw wezen, zal alles in een volmaakt ontwakingsproces volgen. Hoe meer je dit proces kunt vertrouwen, hoe gemakkelijker het zal worden.  

Terwijl de nieuwe boventonen zich verspreiden in/naar het in hoge mate trillende Lichtlichaam gebied dat je zo ijverig opgebouwd hebt, wordt iedere cel in jouw lichaam beïnvloed en alles dat niet in harmonie is met deze resonantie wordt losgelaten. Jouw fysieke lichaam mag diepe innerlijke hitte/warmte ervaren. De schakelaar is aangezet, en aandacht moet geschonken worden aan het afkoelen van jouw kern aldus het fysieke de frequenties zonder op te branden kan integreren. Dit betekend dat extra zorg geduldig en liefdevol gegeven moet worden aan jouw pasgeboren Goddelijke mens welke leert om de nieuwe frequenties te navigeren.

De centrale organen zijn beïnvloed, en alles dat zij nodig zijn om te gedijen moet verstrekt worden. Zuiver voedsel en water, alsook ondersteunende reinigings- en opruimingstechnieken, moeten met dankbaarheid en waardering voor jouw voertuig van ascentie toegepast worden; het voertuig welke jouw ziels bewustzijn in/naar de multidimensionale tijden draagt en nu op de Aarde leeft. Wij zullen de indirecte gevolgen van deze katalytische golven op jullie lichaam in de volgende boodschap adresseren.

 

Diepe Resonante Geluiden

Als de harmonieën van de gebieden resoneren in de magie van het Regenboog Licht, begint de diepte van de Goddelijke geluiden binnenin jouw wezen te weerklinken.

Oude geluidsinstrumenten die de trillingsfrequenties verhoogden waren meer dan duizend jaren prominent bij het heilige ritueel en gebed, omdat het gedreun handelde als een geheugensteuntje aan de Ene Aanwezigheid binnenin alle dingen. De resonante tonen van deze oude dreinende instrumenten, zoals de tamboura uit India en de didgeridoo uit Australië, zijn nog steeds beschikbaar om jou in volmaakte harmonie te verbinden met de Wijsheid van de Aarde en met de Goddelijkheid.

Deze oude geluiden trillen in de kern van jouw centrale zenuwstelsel en herinneren jouw ziel aan de wijsheid dat het altijd gekend heeft. Kristallen schalen zijn ook specifiek bekrachtigend tijdens deze tijd.

De kracht van Geluid en Licht komt dit jaar naar de voorgrond, jouw lichaam toestaand om meer gewend te raken aan de hogere frequenties die naar de planeet stroomden in altijd versnellende golven van Licht. Alles dat niet in resonantie is zal gratievol wegvallen als je eenvoudige gereedschappen als adem, gebed en geluid gebruikt om jou in uitlijning met de Bronenergie te houden. Op deze manieren zal jij jouw lichaam helpen ondersteunen als het zichzelf bevrijdt van oude patronen en stagnerende energie voor de versnelling van de Equinox in Maart.

Wij zullen met meer diepgang over deze processen spreken in Deel 2 van deze boodschap. Ondertussen, is het voor jullie belangrijk om het Proces te Vertrouwen en Overtollige Energie te Aarden. Deze gedachte kan een mantra worden om jou eraan te helpen herinneren om terug te komen in jouw centrum van evenwicht.

De boventonen van Licht en Geluid handelen als een katalytische vonk, hetgeen jullie toegang geeft tot de Evolutionaire Rivier van Goddelijke Frequenties die jullie zullen ondersteunen in dit nieuwe jaar van Ontwakend Bewustzijn. Herinner je dat Alles waarlijk Goed is. In dankbaarheid zeggen wij, zo zij het en zo is het.

Shanta Gabriel for Archangel Gabriel

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees