Groeten Meesters! Ik Ben Metatron, Heer van het Licht! Terwijl de meest krachtige fase van 2014 begint, vragen wij aan een ieder van jullie om een pauze te nemen en de krachtige voortgang van evenementen in beschouwing te nemen die jullie individueel en cumulatief gedurende de afgelopen paar jaren ervaren hebben. Of je nu wel of niet volledig her/erkend dat de Planetaire Ascentie zich voorgedaan heeft is werkelijk een omstreden punt, want de tijd beweegt zich nu sneller dan ooit tevoren.

 


En dus terwijl wij deze discussie beginnen, omcirkelen wij elk en iedereen van jullie met een koesterende energie en met het gebied van zelfbekrachtiging, want jullie allemaal zijn waarlijk Meesters op jullie pad van individuele Ascentie. Het is ons doel om jullie inspiratie en overzichtelijkheid aan te bieden, maar het is inderdaad voor eens en altijd een vereiste dat JIJ, als een heilig en soeverein WEZEN, onderscheidingsvermogen met deze en met elke van deze "gechannelde" boodschappen beoefend.

 

De Harmonische Trigger

2014 biedt een grote kans voor het bereiken van kristallijne integriteit. Dit is een frequentie welke genoemd onberispelijkheid wordt. Het is eenvoudig verklaard als, wat je zegt bewandel je/leef je - In Jouw Waarheid Staan.

Jullie allemaal hebben een kans om iedere dag onberispelijk te zijn. Het scenario waarin jij jouw eigen misvattingen her/erkend, jouw eigen conflict met integriteit, is de dag waarop je vollediger het Meesterschap omvat, en inderdaad is het een reis. Net zoals de dag dat je in jouw waarheid staat met de bereidheid om een ander persoon diens waarheid te erkennen, bereik je het meedogende aspect van integriteit. Deze waarheid is dan ook van toepassing op individuen en naties, het is van toepassing op de macro en micro. Begrijp dan dat het de energie van de Aarde is in de Ascentie in gelijkheid met het 144-Kristallijne Raster dat in staat stelt en doorgaat om de kristallijne energie uitbreiding van de Aarde in/naar grotere en een meer helder dimensionaal bereik aan te sturen. En merk op Meesters, de energie van 5D naar 12D die nu voor jullie toegankelijk is, is slechts het begin. Want het aspect dat jullie benoemen het nulgebied is het aspect van de kristallijne dimensie. Het breidt uit in/naar energie dimensies die inderdaad binnenin jullie bestaan, maar sluimerend waren, ontoegankelijk voor de massa's van de mensheid, nochtans zijn deze kristallijne dimensies jullie werkelijke onberispelijke oorsprong, en jullie bestaan in een hogere gestalte binnenin hen.

 

2014 - De Zaden van Verandering

Meesters 2014 is een jaar dat verandering in zal zaaien … extreme veranderingen. En de "codes"van de vereiste veranderingen doen zich voor in openingen, primaire knopen die jullie benoemen als astrologische evenementen. Deze zijn veel meer dan jullie momenteel bevatten. Binnenin iedere astro-knoop zijn codes die zowel jullie auragebied via inductie beïnvloeden als de verschuiving van de planetaire resonantie. Deze codes dienen ontelbare doelen.

Een gecodeerd astrologisch evenement is zoals een bewegende fontein van energie, een organische waterval welke jullie allemaal op een zeer diep niveau beïnvloed. Het is een bezielde bewuste en doelmatige coördinatie van heilige frequentie. Binnenin diens eigen arrangement van gefragmenteerd licht, is het net zo levend als jullie dat zijn, het verschil zijnde dat het geen "individuele" agenda heeft en dat diens evolutie ietwat afhangt van diens astrologische "vermenging" en resonantie alsook de omgevingen van het Aardse Vlak. Maar om duidelijk te zijn, de geo-codes en ionische infusies gebracht door de astrologische openingen, brengen een subtiele verschuiving omhoog welke niet alleen verandering toestaan, zij ondersteunen ook de verschuiving omhoog door een hogere frequentie matrix te brengen.

Als astrologische krachtknopen, specifiek zonnewendes, equinoxen en zonsverduisteringen werkelijk begrepen zouden worden als de apparatuur van inductie die zij werkelijk zijn, dan zouden jullie hen meer geschikt definiëren als een diafragma in de onvoorspelbaarheid van de ruimte tijd, als een holografische invoeging welke kort en bondig beoogd en bestuurd wordt door de organische geometrische aard en het raamwerk van resonantie van hun binnenkomst in/naar jullie vlak en hun uitgebreide essentie. Niets staat stil, en ongeacht hoe de tijd en de dimensionaliteit uitgemeten worden, gaat verandering door zichzelf te ontsluieren en tot uitdrukking te brengen door het mechanisme en de bestuurder te zijn van die benoemde astrologische zwaartekracht-golven. En er is een goddelijke logica in dit proces, want jullie in jullie hogere zelven hebben het gecreëerd.

In het Tweede Jaar van de Nieuwe Aarde, wordt van jullie vereist om een grotere inspanning te maken met jullie mentale concentratie. Het mag bij tijden voor jullie aanvoelen dat jullie aan het worstelen zijn om de balans te handhaven en de focus te behouden. Dit is een combinatie van de nieuwe onophoudelijke veranderende energie en de vereiste om niet alleen aan te passen en te kalibreren maar ook jullie doel en intentie te kristalliseren. De Aquarius verschuiving met diens veranderingen in ionische verhoudingen (van de laatste 2 decennia van Zonne Uitstraling) omringt nu de planeet en is voor een ieder van jullie onweerstaanbaar om jullie spirituele leven op orde te krijgen. De ionische verhouding verschuift de "code-bedrading" tussen de mentale gebieden van het bewuste en onderbewuste omhoog, tussen de fysieke actualiteit en het goddelijke patroon. Vanwege de coronale massa uitwerpingen (CME), circuleren fonteinstromen van anionisch plasma om de Aarde, en zij haarden rondom specifieke "heilige plaatsen". Deze staan toe voor een gemakkelijkere toegang in/naar theta samenhangend bewustzijn, en het is binnenin de theta samenhangendheid dat jullie in staat zijn om effectiever de Nieuwe Aarde te creëren.

 

Het Kardinale Grote Kruis

April 2014 presenteert de meest buitengewone voorbode van verschuiving in al jullie huidige levens. Het is een verbijsterende en onvergelijkbare frequentie … hoewel intens. Ons doel hier is niet om jullie een horoscoop te geven, eerder jullie te vertellen van het grootse doel waarin het plaatsvindt. Ja, de energie zal jullie uitdagen, maar het kan optimaal beheerd worden, en door dat aldus te doen zullen jullie je lichtquotiënt verhogen. Het Zonne Maximum en de omdraaiing van de magnetische polen van de zon begon in de 2de helft van 2013, en het creëerde een staat van subtiele desoriëntatie en niet herkende verwarring voor zovelen van jullie. Een futloosheid drong door. Jullie zullen een hernieuwd gevoel van richting en overzichtelijkheid hebben. Dus, alhoewel deze timing van overgang in het Grote Kruis en de Harmonische trigger diens uitdagingen zal hebben, is het essentieel dat jullie niet alleen de stabiliteit handhaven tijdens deze fase, maar ook deze energie voor het hoogste goed gebruiken. Eén van de belangrijkste punten is dat jullie creatieve bekwaamheden bevrijd worden in deze nieuwe matrix. Dit draagt een verantwoordelijkheid, want waar je bij stil blijft staan zal veel sneller bij jou gebracht worden dan ooit tevoren. Jij moet de verantwoordelijke meester van jouw gedachten zijn.   

 

De Kardinale Tweede Fase

In onbevangen waarheid, is dit schitterende Kardinale Grote Kruis de tweede fase voorloper van een serie aan harmonische vermengende evenementen die een monumentaal effect zullen hebben op het Aardevlak en de Mensheid. De evenementen op de "korte termijn" zullen zich voordoen op een intense expressie gedurende een vier maandelijkse perioden vanaf dat het in Maart begon en zich uitbreid naar Juni 2014. Maar op de "lange-termijn" zullen deze op een manier kristalliseren wat het paradigma voor eeuwig zal veranderen.

De astrologie gedurende de volgende 7 weken zal enige van de meest krachtige en overgankelijke verschuivingen van de Nieuwe Aarde tot dusverre representeren. Terwijl we de eerste fase van de Harmonische Trigger nu gepasseerd zijn, de Equinox van Maart, is April 2014 de voorbode van een zeer zeldzaam en uitermate krachtig astrologisch evenement, waar vier planeten, Pluto op 90 graden tegengesteld aan Jupiter en Mars tegengesteld aan Uranus op precies 900 hoeken tot elkaar, derhalve een Kardinaal Groot Kruis vormend.

Elk van hen is ook op 130 hoeken van de 4 Kardinale tekens: Pluto op 130 Steenbok, Jupiter op 130 Kreeft, Mars op 130 Weegschaal en Uranus op 130 Ram - een grote verschuiving omhoog en overgang duidelijk makend. Het zeldzame Kardinale Grote Kruis zal precies op 23 April zijn, met alle vier vermelde planeten op 13 graden. Dertien is de frequentie van de transformatie van de nieuwe Aarde, alsook de Aura - Kristallijne Licht Lichaam codes van de 12+1=13.

Er zijn andere zeer belangrijke gecodeerde astrologische factoren die dit Grote Kruis intensiveren die herkend moeten worden:

Twee verduisteringen op één lijn met het Grote Kruis - een volle maansverduistering en een zonsverduistering, beide in het uitvloeisel/effect ervan.

Mars, Pluto en Saturnus zijn ook retrograde tijdens de Kardinale Grote Kruis Uitlijning.

De Zon is nog steeds diens polen omkering en Zonne Maximum aan het voltooien.

Er is een krachtige meteoor-komeet regen.

De sterke X Klasse ZonneVlam (CME) van 29 Maart bombardeerde ionen op/naar de planeet, deze zijn nog steeds in effect als versterkers…

De frequentielat werd wederom verhoogd. De planeten die deze Kardinale Grote Kruis vormen op de 23-24ste van April zijn compact en exclusief in Kardinale (primaire kracht) tekens gelokaliseerd, de Vier Heilige Elementen van de Aardse Koninkrijken representerend.

De 4 planeten van het Kardinale Grote Kruis versnellen verder een opening welke met de Equinox van Maart begon. Dit zal een uitermate uitdagende configuratie zijn, en de energie zal zich combineren met alle factoren van deze vermenging van frequenties. Het is een verlevendiging van alles in het etherische en fysieke rijk van de Omni Aarde en het is nu in effect.

 

Maansverduistering - 15 April

Met de volle maan Totale Maansverduistering van 15 April, zal elke van de aardse Koninkrijken en de Mensheid versnellen in/naar grote veranderingen. Alle van de levende koninkrijken en multidimensionale aspecten van de Omni-Aarde worden meer helder, meer in staat om te communiceren en het tot uitdrukking brengen van levensvitaliteit. Dit maakt deel uit van de uitbreiding.

Jullie wetenschappers merken al eigenaardige nieuwe vormen van licht op, welke Licht-sprites genoemd worden en interessant genoeg 'fotonische kwallen'.   

De zonsverduistering wordt gevolgd door een gecodeerde komeetachtige meteorietenregen voor de eerste week van Mei met Mars in retrograde. Mei wordt opgesierd met een Sterrenpoort die zich voordoet tussen de 23ste en 28ste leidend in/naar de Zonnewende in Juni. Dit is het Portaal van Harmonie. 

 

Zonsverduisteren - Sterrenpoort en Kwantum Uitstraling

In waarachtigheid, is het aankomende Kardinale Grote Kruis het diafragma mechanisme van een spectaculair triggeren, een Kwantum Uitstraling welke het pad en het potentieel inzaait voor een aangekondigde transformatie … naar een heilig potentieel; een kosmische waarheid gebouwd op de funderingen van Onvoorwaardelijke Liefde en de vervulling van een heilige voorspelling. Het doet zich op vele fronten voor.

Pluto - Steenbok (Kardinale Aarde)

Mars - Weegschaal (Kardinale Lucht)

Jupiter - Kreeft (Kardinaal Water)

Uranus - Ram (Kardinaal Vuur)

Niets hiervan is bij toeval. Deze energieën omvatten een schitterende "astrologische cocktail" van energieën die op de volgende manieren ongelooflijke veranderingen zullen brengen:

Equinox & Zonnewende Diafragma versterkers

Verduistering diafragma's en een gecodeerde download verschuiving

Het Verdunnen van de sluier in de resulterende Sterrenpoorten

Het binnenbrengen van de Codes van de 'Terugkeer van Dharma' & 'Zaden van de Christus (Cristos) Terugkeer'.

Leidend naar de 2038 Nieuwe Kristallijne Firmament Voltooiing

De DNA Verschuiving naar het Kristallijne Lichaam door de Ionisatie - CME Proces.

De mensheid moet en masse voor het hogere bewustzijn ontwaken, voor de heilige wijsheid en de sociale, politieke en religieuze raamwerken transcenderen die gebouwd zijn op hebzucht, machtswellust en angst om de dagende Nieuwe Aarde op funderingen van harmonie, vrede/vreedzaamheid, het hoogste goed in soeverein mededogen en integriteit te co-creëren.

De Harmonische Trigger is een tijd van actie. Kom massaal bijeen, plant de zaden van verandering, en vrees niet! De revolutionaire astro-dynamica welke het Portaal van Harmonie domineert vereist groepsbegrip en inderdaad deelname van de geleerden onder jullie.

De meesten van jullie astrologen zullen naar de evenementen op de traditionele bestudeerde manieren kijken. Maar wij vertellen jullie dat er zich hier veel meer voordoet dan vele mogen begrijpen of accepteren. Alles dat zich voordoet is op een manier gecodeerd dat zich niet vóór Nu zou hebben kunnen voordoen … op de Nieuwe Aarde van 2014 leidt alles naar 2038.

En wij vertellen jullie dat diegenen van jullie in wat genoemd mag worden hun "senioren" fases van hun fysieke verblijf zijn, zich inderdaad zeer gedreven mogen voelen, genoodzaakt in de energieën van 2014 om "de dingen goed te maken", om relaties te verbeteren. Lieve Harten, er is geen betere tijd hiervoor, geen betere energie hiervoor, dan de "Harmonische" fases van 2014. De twee Uranus-Pluto Vierkanten van 2014 (April & December) bieden hoogwaardige timings om belangrijke/grote veranderingen te maken, nodige veranderingen voor diegenen die wensen om te verduidelijken in grotere eerlijkheid in hun relaties, om noodzakelijke 'reparaties' te maken. Houd in gedachten dat jullie tijd op het vlak van de dualiteit gemeten wordt in hartslagen, en veranderingen kunnen op welk moment dan ook gebeuren. Neem je voordeel van de "NU" tijd.

De Aquarius Verschuiving

De huidige tijd biedt jullie allemaal een kans om te kiezen om vrij te leven, om te kiezen om zorgen en angst los te laten, en jullie eigen welzijn te creëren. Respecteer en Koester elkaar, en omhels LIEFDE. Het is de wetenschap en de frequentie van God. Het is de manier waarop de Natie van de Mensheid zich zal VERENIGEN, het is de manier waarop de mensheid zal Ascenderen, en 2014 is een belangrijke fase voor het jullie toestaan om samenhangend de Aarde die jullie wensen te creëren. Jaar Twee van de Nieuwe Aarde, 2014, initieert energetisch de werkelijke fase in/naar wat genoemd werd het "Tijdperk van Aquarius", het werkelijke begin van de Aquarius Verschuiving.

Dienovereenkomstig Meesters, zijn jullie in de plooiing van een belangrijke verblijfplaats. Inderdaad er zijn specifieke levensspannen die meer onderstreept zijn binnenin jullie grote verblijfplaatsen, bepaalde vectoren in de ruimte-tijd die bondige kwantumsprongen aanbieden. Binnenin deze zijn cruciale kruispunten van beslissingen welke jou/jullie definiëren. Dit is één van deze levensspannen. Energie en tijd bewegen zich snel, veel is er aan het gebeuren op jullie Aarde terwijl jullie doorgaan je aan te passen en te kalibreren met de Kristallijne overgangen van de Nieuwe Aarde in 2014. Het zal niet gemakkelijk zijn, niets dat waarlijk de moeite waard is doet zich voor zonder vocale inspanningen … maar het zal een vreugdevolle prestatie en geloofsbrief zijn. Want jullie zijn onder de zielen die de weg wijzen om de planeet van harmonie te creëren. Bijgevolg is 2014 een ongelooflijk belangrijk jaar, op aldus vele manieren meer dan 2013. Want in 2013 waren jullie in de vroege fases van de aanpassing aan de Nieuwe Aarde. Jullie beoefenden de bruikbaarheid van nieuwe chakra's die zich uitbreiden in/naar hoger dimensies. In 2014 zullen jullie beginnen de nieuwe vleugels uit te strekken en de vlucht in/naar het nieuwe spectrum uit te proberen. Jullie zullen in theta samenhang werken om visueel een wereld van harmonie te creëren! Het zal tijd nemen maar krachtige gereedschappen zijn nu op hun plaats.

Wat er in 2012 gebeurde was een begin, niet een einde. 2013 was Jaar Eén van het Nieuwe Aardse paradigma, een nieuw begin. Dat nieuwe begin is het Nieuwe Sjabloon van de Nieuwe Aarde. De Ascentie van de Aarde heeft toegestaan voor de dimensionale revisie en uitbreiding van de planeet. De Aarde is uitgebreid naar een Kristallijn Gebied, uitgebreid van de 5de naar de 12de dimensies. In 2013 begonnen jullie het bijeenverzamelen te leren, en in 2014 zullen jullie verder voortgaan in deze verkenning. Het zal eensgezinde inspanning vergen.

2014 zal een jaar zijn waarin jullie doorgaan vele subtiele verschuivingen op jullie niveaus van besef te ervaren. Jullie uitgebreide 33-chakra systeem is zich nog steeds aan het aanpassen om op nieuwe manieren en inderdaad in nieuwe dimensies te werken. De lagen van jullie KAG (Kristallijne Aura Gebied) zijn nog steeds ietwat in voortdurende verandering, en is zich voor de meesten van jullie nog steeds aan het stabiliseren. De uitbreidingen kunnen tot uiteenlopende gradaties jullie zintuiglijke systemen en emotionele gebieden beïnvloeden en doen dat ook.

Rekening houden met het Kruis - het Grote Kruis

In 2014, zullen de aspecten van het innerlijke conflict verhuizen in/naar de vuurproeffase voor zuivering. Iedere oneerlijkheid, wat voor dwalingen dan ook die verborgen werden, wat voor schaduwen dan ook zullen in/naar het licht komen om onder ogen gezien te worden. Lijn jouw acties uit met de hoogste doelstellingen. Stel je prioriteiten! Onderzoek jouw pad … en plan jouw reis bewust.  

Het leven kan moeilijk zijn, en dat is een grote waarheid. Maar het is alleen door het onder ogen zien van jouw uitdagingen dat je hen transcendeert. Jullie zijn niet alleen afstudeer studenten op de "Universiteit van de Aarde", jullie zijn ook de professoren die het curriculum in de hogere rijken schreven. Mentale focus is vereist, maar jullie hebben de gereedschappen om het pad van Meesterschap te bewandelen.

 

Afsluiting

Je kunt niet zelfvoldaan op het hek in de energieën van het Grote Kruis zitten. Je zult beïnvloed worden. Wij dringen er bij jullie op aan om het te omhelzen, want hoewel het diens uitdagingen zal hebben, is het een luisterrijke welwillende resonantie.

Lieve Harten, de Harmonische Trigger en de Sterrenpoort van 2014 is de perfecte kans om de ontbrekende stukjes van jouw puzzel vast te stellen. Het is tijd om jouw punt te maken, om jouw deel bij te dragen, om de nalatenschap in overweging te nemen welke jouw leven zal zijn. En ja het omvat het ineen leggen van alle laatste stukjes van de puzzel … samenvoeging is vereist!

De Kristallijne Frequentie wordt zelfs krachtiger in 2014. Dit is een resonantie die in toenemende mate jullie allemaal zal beïnvloeden in/naar jullie onberispelijkheid. Onberispelijkheid is eenvoudig het begrijpen van wie je bent en door het trouw aan ZELF in de hoogste standaards te worden. Het vereist van een ieder van jullie om jullie macht te nemen en in integriteit te lopen … en dat is het kenmerk van Ware Meesterschap.

Het is voor de Meesters onder jullie tijd om deel te nemen en in/naar wijsheid te verschuiven, naar het hart & moedig handelen.

Wij vertelden jullie dat er tijden zouden zijn in 2014 waarin jullie genoodzaakt zouden zijn om je te focussen op deze overblijvende gebieden van jullie levensstroom die geadresseerd dienen te worden. Die tijd is nu. Er zal van jullie vereist zijn om het zelf te confronteren en prioriteiten in te stellen tot welke acties nodig zijn. Definieer opnieuw jullie innerlijke contracten en bepaal hoe jullie de overblijvende tijd op de planeet wensen te gebruiken. Jullie zullen genoodzaakt zijn om het moment te grijpen, en een "lijst om dingen te doen voordat je…." te maken … het lineaire leven is een kwantum van hartslagen … grijp de dag!

Het is tijd om het boek binnenin jou te schrijven, het is tijd voor de dromer om te ontwaken. Het is de tijd van het Grote Kruis en het Portaal van Harmonie!

Ik Ben Metatron, en ik deel deze Waarheden met jullie. Jullie zijn Geliefd.

En zo zij het… En zo zij het…

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees