HSP

“Doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg”, een vaak gehoorde uitspraak die me de laatste tijd steeds meer bezig is gaan houden. Want wat doe je wanneer iets wat voor de mensen om je heen geheel vanzelfsprekend is, voor jou persoonlijk niet goed of misschien zelfs ongezond voelt. Wat doe je wanneer je dolgraag gewoon erbij wilt horen, geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd wilt worden, maar dan wel op jouw eigen manier. Hoe kun je daadwerkelijk naar je lichaam leren luisteren, je hart en je eigen weg volgen, zonder je af te sluiten van de mensen om je heen en zonder steeds weer de strijd aan te moeten gaan. Met andere woorden: hoe kun je je eigen dans dansen, in de grote levensdans om je heen?

Meer dan wat ook hebben hoogsensitieve mensen rust nodig. En gemoedsrust nog meer dan rust op zich. Gemoedsrust is het gevoel dat alles oké is in onze wereld en dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken. Deze rust geeft ons de ruimte en de vrijheid om alles wat ons afleidt en stress geeft te laten voor wat het is. Het geeft ons tijd om na te denken en om gewoon te “zijn”, wat op haar beurt weer de gelegenheid geeft voor het opbloeien van creativiteit. Gevoelige mensen hebben creativiteit nodig als een uitlaatklep voor alle energie die we in ons opnemen en als manier om uitdrukking te geven aan alle informatie die we opdoen.

child_8387

Gevoelige kinderen, het lijkt wel of er steeds meer kinderen geboren worden die een grote gevoeligheid hebben. Hoe gaan we daar als ouders en professionals mee om en hoe leren we deze kinderen om te gaan met het gevoelige leven? Wat zijn de kenmerken van Hoogsensitiviteit? Hoog sensitief zijn betekent dat deze kinderen intens op prikkels reageren. Dat kan door geluiden, kriebelige stoffen, geuren, aanraking. Maar juist ook emotioneel: ze schrikken vaak meer van harde woorden, ervaren straf intenser, voelen verdriet sterk, maar ook zijn ze gevoelig voor rechtvaardigheid.

Depressie

Sociaal psycholoog Elaine Aron en haar team beschrijft in een recent onderzoek een groep menselijke karaktertrekken die zij ‘hoog sensitiviteit’ noemt. Haar onderzoek wijst erop dat nagenoeg 15-20% van de mensheid (en dit geldt ook voor het dierenrijk) zich zodanig heeft ontwikkeld dat zij opmerkelijk gevoeliger is voor hun omgeving dan anderen. Het is niet zo dat deze ‘hoog-gevoelige mensen’ (HSP’s) met een bovennatuurlijk gehoor zijn begiftigd of met een zeer scherp gezichtsvermogen, maar het is veeleer zo dat zij zenuwsystemen en denkvermogens bezitten die toelaten dat er meer prikkels binnenkomen zonder dat zij automatisch en onbewust weg gefilterd worden en verder is het zo dat zij in het cognitieve proces dat daarop volgt de prikkels gedetailleerder in zich opnemen dan anderen.

Ik heb de laatste tijd een paar interessante opmerkingen en e-mails van lezers gekregen met vragen over een probleem van hoogsensitieve mensen en dat is dat zij keer op keer blijken te belanden in onevenwichtige relaties. Waarom voelen negatieve, voor hen ongezonde, mensen zich aangetrokken tot HSP’s? En waarom voelen HSP’s zich tot hen aangetrokken? En nog belangrijker: wat kunnen we doen om de liefdevolle, gezonde relaties te vinden, die we wensen, nodig hebben en verdienen? In een eerdere stuk dat ik schreef besprak ik al waarom de verkeerde mensen vaak vallen op HSP’s. Hoogsensitieve mensen zijn warm, zachtaardig, betrokken, begripvol en zorgzaam.

Hoogbegaafde kinderen laten vaak helemaal niet zien op school dat ze een hoge intelligentie hebben. Ze presteren zelfs onder de maat, willen niet werken en vormen zo een lastige groep op school waar juffen en meesters de grip op verliezen. Hoe komt dat? Valkuilen Een meisje in groep 3 wil niet werken en geeft thuis aan dat ze weer graag naar groep 2 wil, omdat ze weer alleen wil spelen. Er wordt getwijfeld aan haar intelligentie. Maar één en één is in dit geval geen twee! Kinderen kunnen wel degelijk begaafd of zelfs hoogbegaafd zijn en je ziet het niet aan de resultaten. Je mist dus als leerkracht ergens het signaal.

Ouders, onderwijzers en hulpverleners worden er steeds vaker mee geconfronteerd: kinderen met druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag. Uit onderzoek en ervaringen is gebleken dat tal van factoren hierbij een rol kunnen spelen. Hierbij valt te denken aan een geboortetrauma, middelen in de voeding, hersenbeschadigingen, maatschappelijke ontwikkelingen etcetera (Muijsert-van Blitterswijk, 2004). Bepaalde ouders en leerkrachten vragen zich af of hooggevoelige kinderen ADHD-kinderen zijn. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een term die afkomstig is uit het DSM-IV classificatiemodel, het classificatiesysteem waarmee in de psychiatrie wordt gewerkt.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees