HSP

Hoog sensitieve kinderen nemen meer en intenser waar dan andere kinderen. Ze kunnen omschreven worden als kinderen die binnenkomende prikkels “ minder filteren “ dan anderen. Ze beschikken over een gave die men “hooggevoeligheid” noemt. Hooggevoeligheid is geen ziekte en zeker geen leerstoornis. Het is een karaktereigenschap. Het kind moet er dus niet van genezen worden, maar het moet er wel mee leren omgaan en dit liefst vanaf jonge leeftijd.

Verreweg de meeste HSP’ers houden van rust en vrede. Vooral van vrede. Meningsverschillen en ruzies worden liever vermeden en voorkomen dan aangegaan. Verbaal (en uiteraard ook fysiek) geweld, vooral wanneer dat direct tegen de hooggevoelige is gericht, leiden er nog al eens toe dat de hooggevoelige mens dichtklapt en blokkeert. Wat is de verklaring voor zo’n emotionele blokkade? Stel je voor dat iemand boos op je is en tegen je begint te schreeuwen en te schelden. Je wordt uitgemaakt voor rotte vis en je krijgt beledigingen en verwijten naar je hoofd geslingerd.

Hoe oude angsten oude reacties kunnen opwekken en meer angst creëren.Wanneer iemand iets zegt dat ons van streek maakt, is onze eerste reactie meestal om boos te worden op die persoon. Maar heel vaak is onze emotionele reactie gebaseerd op onze eigen behoeften, onze eigen angsten, en onze eigen onopgeloste kwesties. Het lijkt alsof de andere persoon de oorzaak is van onze irritaties of pijn, maar ze wekken slechts een herinnering of een gevoel op uit ons eigen verleden en dat is de reden van de pijn. Onze reactie op deze trigger is eigenlijk onze reactie op het verleden. In plaats van als kind te reageren op de pijn uit ons verleden, kunnen we ervoor kiezen om als volwassene te reageren op het heden.

Het vinden van zinvol werk is voor hoogsensitieve personen (HSP’s) een belangrijk streven en dat vaak een leven lang. Het kan erg moeilijk zijn om een baan te vinden die je rekeningen betaalt èn die je ziel voedt. Als je je dan ook nog opgelaten voelt door kantoorgeluiden en -licht en angstig door de stress van het woon-werkverkeer en het werken met anderen, dan kan het werken voelen als een gevangenisstraf.

Alles om ons heen is energie, zowel zichtbaar als onzichtbaar en heeft een eigen trillingsfrequentie, alles om ons heen beïnvloedt dan ook ons eigen energieveld. De wijsheid in ons lichaam is daarom van essentieel belang om als mens goed te kunnen functioneren. Ons lichaam is ons thuis. Het is ons fysieke huis waarin wij wonen. Het lichaam heeft een eigen bewustzijn, een groot gedeelte van het lichaamsbewustzijn is onbewust. Het lichaamsbewustzijn en het onbewuste zijn nauw verbonden.Hoogsensitieve mensen hebben een heel groot lichaamsbewustzijn, waardoor ze  de onzichtbare informatie zoals emoties en gevoelens uit hun omgeving kunnen waarnemen.

Veel hooggevoelige en hoogbewuste mensen hebben ergens diep van binnen een weerstand tegen het leven op aarde. Juist omdat we door de illusie heen kunnen kijken en weten dat er meer is, is het soms lastig om te accepteren dat we hier zijn. Soms kan dat tot diep verdriet en frustratie leiden. Maar ook als het zich niet in dergelijke heftige emoties uit, is een weerstand tegen het leven iets wat je op kan breken op veel gebieden. Het haalt je uit de stroom, uit de weg van de minste weerstand. Het kan leiden tot blokkades op allerlei gebieden. Want als je in de weerstand zit, is het moeilijker om te manifesteren.

Hoogsensitief

Elk leven kent periodes waarin het allemaal wat minder makkelijk lijkt te gaan. Wanneer alles op je af komt kan dat met je hooggevoeligheid extra heftig binnenkomen. Het is juist dan de kunst om niet uit balans te raken. Leer ook dan in je kracht te blijven met onderstaande tips.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees