Het fotograferen van objecten in een hoogfrequent hoogspanningsveld wordt ook wel Kirlianfotografie genoemd. De methode is vernoemd naar de Russische technici Semjon en Valentina Kirlian. Het te fotograferen object wordt bij een elektrode gebracht, waardoor het blootgesteld wordt aan een sterk elektrisch veld. Door de hoge veldsterkte ontstaan er ionisaties van de aanwezige gasmoleculen. Daardoor ontstaan er rondom het object zwakke zichtbare kleurige ontladingen. Deze ontladingen kunnen worden gefotografeerd als het omgevingslicht afgeschermd wordt.

 Russisch fototoestel legt menselijke ziel vast

Aura’s

Een Kirlianfoto laat een doorsnede zien van fysieke, emotionele en mentale energie. Deze energie vormt de aura van alle levende wezens. De methode werd verder ontwikkeld en verfijnd door de Duitse homeopaat Peter Mandel. Hij vergeleek ruim één miljoen Kirlianfoto’s van zieke mensen en koppelde aan bepaalde kleuren ziektes of aandoeningen.

Kirlianfotografie wordt ook wel aurafotografie genoemd. Sommigen konden aura’s altijd al zien, maar bij de meeste mensen moet het waarnemen van aura’s worden beoefend.

 

Russisch fototoestel legt menselijke ziel vast

 

Ieder object heeft een grensvlak met de omgeving waarin het zich bevindt. In de lucht ontstaat daarop een grenslaag met een mengsel van verschillende gassen. Deze grenslaag wordt dynamisch beïnvloed door het uitgassen van het object. Dit uit zich voornamelijk bij levende objecten. Anderzijds worden gassen in de grenslaag opgenomen uit de atmosfeer door affiniteit of adhesie met het object.

Fonteinen

Door ionisatie kan deze dynamische gasgrenslaag zichtbaar worden gemaakt. Vaak zijn bij levende objecten een soort kleurige ‘fonteinen’ of ‘uitstralingen’ zichtbaar. Bij de huid van mens of dier vindt uitgassen in de vorm van ‘uitstralingen’ voornamelijk plaats bij zweetklieren. De verdamping vindt ook sterk plaats bij acupunctuurpunten.

In lichaamsvloeistoffen zijn verschillende chemische componenten opgelost. De aard van deze componenten of ionen geeft een bepaalde kleur, en de doorlaatbaarheid van het weefsel voor de lichaamsvloeistoffen (de meridianen) geeft de intensiteit van de uitstraling.

In onderstaande video legt hoogleraar natuurkunde aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg Konstantin Korotkov uit hoe dit in de praktijk werkt.

 

Video

 

Bron: Niburu

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees