Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

De overvloed aan boeken over de onvermoede kwaliteiten van je hart is bijna niet meer te negeren. Een stille revolutie. Want al sinds de Verlichting zijn we ‘hoofdmensen’. We geloven in de superioriteit van ons verstand, en ons hart wordt vooral gezien als een pomp die je bloed helpt stromen. Dat tij keert dus. Het hart heeft aanwijsbare intelligentie; de bewijzen daarvoor stapelen zich op.In zijn boek Het pad van creatie wijst Ab Straatman erop dat het hart zeventigduizend hersencellen bevat. Dat het hart een eigen intelligentie bezit, was bij oude beschavingen al een aangenomen feit. In haar boek Denken vanuit je hart zegt psycholoog en schrijver Marie-Thérèse Lips: “Lang geleden wist men al dat het hart los van het verstand kan denken, en dat het hart soms anders, veelal wijzer, denkt dan het verstand. In oude Chinese geschriften, vastgelegd op bamboelatjes, staat geschreven dat het hart een eigen denken kent.”

Channelen noemt men de communicatie en het contact met andere wezens uit een andere dimensies. Algemeen bekend zijn de channelings van mediums met overledenen, engelen en gidsen. Maar channelen is intussen veel meer dan dat. In feite kan iedereen leren channelen en doen we dat dagelijks al op onbewust niveau. Meer over dit onderwerp vindt u in dit artikel.

Maar wordt er direct bij aangegeven dat ze niet in staat zijn c.q. bereid zijn hun huidige leven volledig op te geven. Het lijkt wel alsof men denkt dat je als monnik naar Tibet moet om die innerlijke rust te vinden. Maar dat is helemaal niet zo, er is een tussenweg.

Voor aanhangers van het occulte en geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars is het getal 33 iets heel bijzonders. Dit zogenaamde magische getal zie je keer op keer terugkomen, niet alleen in het heden, maar ook in de oude geschiedenis.Is er werkelijk iets speciaals met het getal 33 of is het zomaar een getal? In haar boek “The secret of the Illuminati” schreef Elizabeth van Buren: “In spirituele numerologie zijn de getallen 11, 22 en 33 de drie “Meester Getallen”, waarvan de hoogste 33 is. Dit laatste getal was de leeftijd van de Geïnitieerde Meester (Jezus) bij zijn dood, wederopstanding en hemelvaart. Het getal 33 symboliseert het spiritueel hoogst mogelijk haalbare door een mens”.

Onze ziel kwam ooit voort uit de Goddelijke bron. Als zelfstandig stukje bewustzijn ging zij in talrijke levens vele uitdagingen aan. Dankzij de uitdagingen groeide ze in bewustzijn, dankzij de levens­lessen werd ze wijzer en sterker, dankzij de uitdagingen leerde ze haar onbegrensde mogelijkheden kennen. Als de ziel haar volledige potentie herinnert en alles uit het leven heeft gehaald wat erin zit, keert ze terug naar de Goddelijke bron. Dan zal ze de Goddelijke bron verrijken met al haar levenservaring. De schepping is geen gegeven, de schepping leeft.

Als je alle laagjes van je ego persoonlijkheid aan de kant zet. Wanneer je je MATRIX conditionering ‘uit zet’, blijft er Licht & Liefde over. Jij bent immers goed beschouwd de bron en die bron is Licht & Liefde. Tijdens meditatie kun je met deze elementen - Licht & Liefde - werken. Je kunt er je energieën mee sealen, vergiffenis vragen over tijd en plaats heen en het kan je helpen om ongewenste entiteiten en energieën van je los te maken en/of geen / minder kans te geven, ingangen te vinden en je langs die weg, bloot te stellen aan manipulatie. Daarbij is de beweging van het Licht van binnen naar buiten. Jouw interne Licht wat je uitstraalt. Toch lees ik op tal van plekken over het naar binnen halen van licht, vanuit een externe bron.

Ben jij ook één van die mensen die het gevoel heeft dat de tijd nu veel sneller gaat dan vroeger? Is het verbeelding of had Edgar Cayce gelijk toen hij voorspelde dat wij de tijd zullen inhalen? Het fenomeen dat de tijd sneller gaat dan voorheen wordt door veel mensen wereldwijd ervaren. Als dat zo is, is het dan een teken dat we op het punt staan om een andere dimensie in te gaan? Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de tijd niet sneller gaat, maar dat ons bewustzijn zodanig is veranderd waardoor het lijkt alsof ze sneller gaat. Een inmiddels overleden Mayakalender onderzoeker Ian Lungold geloofde dat de schepping "sneller" werd.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees