Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Zoals iedereen weet, zijn er 4 elementen waaruit alles bestaat, Aarde, Water, Vuur en Lucht. Alles wat je waar kunt nemen kun je wel onderbrengen onder één van deze 4 energieën, en dan bedoel ik met wat je waar kunt nemen, de stoffelijke wereld, de wereld die je door je zintuigen kunt waarnemen. Overigens past er bij elk element ook een zintuig: Bij het element Aarde past de reuk. En als je je nou afvraagt, waarom de reuk bij aarde hoort, wel, het element Aarde is het meest fundamentele element dat ook past bij het basischakra, het wortelchakra, dat psychologisch met overleven te maken heeft Als je naar de dierenwereld kijkt, dan zie je dat de reuk hun belangrijkste zintuig is voor overleving, en het schijnt overigens ook het eerste zintuig te zijn dat bij mensen in werking treedt. Het tweede element is water, en hier hoort de smaak bij.

Minder dan een op drie Amerikanen vindt nog dat de nieuwsmedia correcte informatie geven, een historisch dieptepunt. Dat blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center for the People & the Press. Uit de enquête die Pew in juli bij 1500 mensen deed, blijkt dat amper 29 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat hun nieuwsbronnen de feiten correct weergeven. Bijna twee op drie respondenten vindt dat de media vaak de bal misslaan. De eerste keer dat zo’n onderzoek gedaan werd, in 1985, vond nog iets meer dan de helft van de Amerikanen dat de media accurate nieuwsberichten gaven en zei een op drie dat de nieuwsberichten vaak fout waren.

Als je kiest om in overgave te leven, neem je een beslissing die ook consequenties heeft voor je omgeving. Deze keuze kan dan ook conflicten geven. Het vraagstuk dat je dan mag oplossen is: hoe blijf ik, nu ik in overgave aan de Bron wil leven, trouw aan mijzelf? Waar maak ik compromissen en tot hoever gaan die? Heel veel mensen leven met een innerlijke verscheurdheid: hoe blijf ik trouw aan de Bron, maar blijf ik toch een goede echtgenoot, een goede ouder, werknemer, opa of oma? En juist bij spiritueel ontwaakte mensen is een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig, dat hun innerlijke verscheurdheid alleen maar groter maakt. De belangen die in de stof zijn aangegaan, vechten dan ook met de spirituele belangen. Stof en geest zoeken een integratie, een harmonieus samengaan.

De grootste revolutie in de menselijke historie begon op 11 Maart 2011, toen de planeet Uranus het sterrenbeeld Ram binnenschoof. Dit is het toppunt in de menselijke historie, dat de geschiedenis in zal gaan als de ‘revolutie van bewustzijn’. Anders dan oude revoluties, zal deze revolutie plaatsvinden in de harten en denkwerelden van de mannen, vrouwen en kinderen, die de planeet Aarde bewonen. Wat op het punt staat zich te ontvouwen, is niets minder dan de meest briljante periode, van niet alleen onze levens, maar van alle levens, en deze periode is onlangs begonnen..! Het eerste schot’ dat zal klinken in de revolutie, zal een metafysisch schot zijn, dat afgevuurd zal zijn, vanuit een goddelijk ontwakende kwantumpoort, in het hart van het melkweg-sterrenstelsel. Deze kwantumpoort zal krachtige, hoger-dimensionale energie loslaten, die een directe evolutie van het bewustzijn in spiritualiteit doet ontwaken.

Heldervoelendheid houdt in dat je informatie ontvangt via je gevoel. Deze energieën of krachtvelden word je zowel via je lichamelijke als via je geestelijke gevoel gewaar. Het gaat om krachtvelden van allerlei aard. Het zuiverst waarneembaar en controleerbaar zijn de emotionele en lichamelijke gevoelens die je oppikt van andere mensen en dieren. Verder, de stemming in een omgeving of de atmosfeer die je aanvoelt op een bepaalde plaats. Een scherpe en neutrale waarneming kan maken dat je situaties voorvoelt of met je gevoel doorziet (herkent).

Heldervoelendheid manifesteert zich o.a. in: Gevoeligheid voor wat mensen uitstralen, uitzenden of ‘bij zich hebben’. Bijvoorbeeld de stemming van mensen, emoties en intenties, maar ook het aanvoelen van iemands karakter. Hoe iemand handelt levert bewijs voor jouw gevoel omtrent die persoon. Gevoeligheid voor de lichamelijke gesteldheid van andere mensen. Bijvoorbeeld pijnen, spanning, benauwdheid, moeheid etc. Gevoeligheid voor sfeer of sferen in gebouwen, ruimtes of op bepaalde plaatsen. Bijvoorbeeld een plaats voelt zwaar of drukkend, geeft hoofdpijn of jaagt angst aan, of het voelt juist licht of warm. Gevoeligheid m.b.t. voorwerpen, informatie via de media, straling van electriciteit, aardstralen, etc. Bijvoorbeeld je voelt een spanning of je wordt misselijk of ziek.

 

Er wordt vaak gedacht dat als je intuïtieve boodschappen ontvangt, je hoger in ontwikkeling bent. Ik denk dat het hebben van intuïtie niet zo bijzonder is. Ieder mens is van zichzelf intuïtief. In mijn beleving gaat het er veel meer om of je kunt leven volgens de intuïtieve boodschappen die je ieder moment ontvangt. Of die nu makkelijk of moeilijk uit te voeren zijn. Hoe is dit bij jou? Heb jij de discipline en het lef om te leven volgens je intuïtie, zelfs als het gevolgen heeft die je niet kunt overzien? 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees