Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

pad

Zegeningen Geliefde Lichtstam, Wij zijn in een doelbewuste en diepgaande overgang van onze Ascentie. Het consequente geheugensteuntje is geweest om vooruitgang te boeken met de creatie van het Nieuwe, in plaats van de oude werkelijkheden te zien branden. Herinner je dit, als verwikkelingen in de illusies die zich uitspelen uitdagend worden voor de niet ontwaakten (en ook voor sommigen op het pad).

Hilarion


Geliefden, Velen van jullie voelen de effecten van een verschuiving. Jullie weten binnenin jullie zelf dat jullie getransformeerd werden. Jullie weten binnenin jullie zelf dat iets gedenkwaardigs zich voorgedaan heeft en dit is een prachtige gebeurtenis om te vieren!

De Raad

Wij hebben jullie via heel veel boodschappers verteld dat er een grote toevloed zou zijn, en nu is, van Licht in/naar jullie systeem. Wij hebben jullie verteld dat er niemand of niets zou zijn dat niet beïnvloed zou worden door deze Lichtgolf. Wij hebben jullie zelfs verteld dat jullie waarlijk goed in dit proces zijn in deze tijd.

Conergy

Dierbaren, Anderen schijnen wonderen en gloeiende gevoelens te rapporteren, hetgeen diegenen van jullie die zich erbuiten gelaten voelen niet doen. Misschien ervoeren jullie eens gelijkaardige wonderen en sensaties. Maar dat was lang geleden en komt niet overeen met hetzelfde dat jullie nu voelen terwijl jullie door jullie dag heengaan.

verschijvingen

Energie verschuivingsymptomen zijn voor heel veel mensen in het laatste jaar veranderd. Terwijl wij de beginfase van een energiegolf ondergaan zoals wij nog nooit eerder gevoeld hebben, moet het lichaam zichzelf aanpassen om in staat te zijn te resoneren met de frequentie die de Aarde ontvangt. Diegenen die al een poosje op het pad van ontwaking geweest zijn, ervaren nieuwe symptomen met deze nieuwe energiegolf.

augustus2016boodschap

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Augustus 2016 verwachten? De energie deze maand omvat het samenbrengen van wat uit elkaar gehaald werd. Sommige van de woorden voor deze maand zijn hereniging, resolutie, opnieuw verbinden, opnieuw samenstellen en terugblikken. Er is een gevoel van alles dat terug samen geweven wordt.

Juli 2016

De voorbije maand voelde aan alsof we aan hoge snelheid in een rollercoaster doorheen het ascensielandschap scheurden en we haast geen mogelijkheid hadden om even uit te stappen en te ontsnappen aan de quasi onophoudelijke stroom kleine en grote uitdagingen. We leken met zijn allen een soort eindexamen te doen, met een heleboel vragen die in onszelf opgelost dienden te worden, vooraleer we weer wat achterover konden leunen en uitblazen, en dit tegen een achtergrond van weinig zon, maar veel wolken, wind en regen, wat de mentale en emotionele weerstand van mensen sowieso al vermindert.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees