Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Sonia

De 50-jarige Sonia Burton uit het Engelse Northumberland had bijna een uur lang geen hartslag na een zware hartaanval. In die periode werd ze naar eigen zeggen bezocht door haar overleden man, die tegen haar zou hebben gezegd dat ‘het haar tijd nog niet was’. De moeder van vier zei: “Het enige wat ik me herinner is mijn overleden man die naar me toe kwam en zei ‘het is je tijd nog niet Sonia, ga terug naar je kinderen’. Toen werd ik wakker in het ziekenhuis.” Op de dag van de hartaanval ging ze extra vroeg naar haar werk om koffie te drinken met haar collega’s. Plotseling voelde ze pijn in haar borst, waarna ze in elkaar zakte. Haar baas probeerde haar te reanimeren terwijl de hulpdiensten werden gebeld.

Bewust1

Dierbaren, groeten van de Arcturiaanse groep. Wij zien jullie aldus iedere dag meer enthousiast en bewust worden. Het is een tijd van feestviering aan deze zijde, aangezien wij het Licht van de mensheid waarnemen immer helderder te worden. Naar deze tijden werd begerig uitgekeken door allen aan deze zijde die samen met Gaia en Haar mensen werken. Weet dat jullie immens geliefd en geëerd worden voor de moed en de dapperheid die jullie tonen te midden van zoveel onrust en worsteling hetgeen in deze tijd opkomt om opgeruimd te worden. Wij wensen te spreken over de grote winsten die jullie op jullie reis gemaakt hebben, omdat velen geloven dat er niets veranderd is.

Hilarion1

Terwijl de energieën zelfs meer dan voorheen intensiveren, is het moeilijk om gefocust te blijven op geen enkel ding gedurende wat voor tijdsduur dan ook. Je gedachten springen van de ene naar de andere gedachte zonder wat voor logische conclusie dan ook. Het is een geval van onbekend terrein betreden te hebben waar alles mogelijk is, en er zijn geen handgrepen of voetsteunen om aan vast te grijpen. Het is daarom belangrijk om er bewust van te zijn dat je niets specifieks hoeft te doen of hoeft te bereiken gedurende deze momenten; alles dat je moet doen is de golf berijden als het komt en het te ervaren - niets anders is er vereist.

DREAMSOFOURNEWEARTH

Wij brengen voort de vibratie van vrede om binnenin jullie wezen aangestoken te worden en alle vormen van onrust en onevenwichtigheid binnenin jullie wezen op te branden. Jullie zijn in deze tijd dramatisch aan het transformeren net zoals Moeder Aarde. Ingekapseld in Liefde door de Wezens van Venus, is het onze gecombineerde energie van de Galactische Federatie en Aartsengel Michael welke een beweging van vrede binnenin iedereen overziet. Wat er uit de mensheid uitgewist wordt zijn de gevoelens van onrust, weerstand en disharmonie die specifiek verbonden zijn met de Schepper en de reis van Ascentie. Onze focus is om het worstelen en het streven te vervangen van een ziel die door talrijke levensspannen heengegaan is zodat vrede binnenin aangestoken en ervaren kan worden.

Vagus

De energie is nog steeds zeer hoog en zoveel komt naar boven om doorheen gegaan te worden. Afhankelijk van waar je bent in dit proces, zou je echte grote veranderingen in je leven kunnen ervaren, die ervoor zorgen dat je alles in vraag stelt. Voor anderen, kan het een opleving zijn van oude patronen, gedachten en gevoelens. Hoe dan ook, het is de mogelijkheid voor ons om te zien wat het is dat ons terughoudt, wat het binnenin is dat niet resoneert en om Anders te KIEZEN. Wanneer de oude gedachten, angsten en patronen naar boven komen, kunnen wij kiezen om hen te overschrijven door anders dan voorheen te reageren. Het kan zeer frustrerend zijn om dat, waarvan wij eerder dachten genezen te hebben, opnieuw naar boven te zien komen.

werk

Dierbaren, Velen van jullie denken na over jullie volgende beweging, “Ga ik dit doen? Of, zou ik dat moeten doen? Wat zal mijn leven compleet maken, want ik kan hier zeker niet gewoon gaan zitten en niets doen? Er moet iets voor mij te doen of te bereiken zijn.” Aldus is het dat velen van jullie zich verloren voelen en daarom, in pijn. Niet vanwege iets dat jullie gedaan hebben, maar omdat er niets is dat jullie kunnen doen. Maar om te zeggen dat je op je beloning moet wachten is ook niet helemaal accuraat. Want je volgt louter de richtlijnen van je innerlijke-wezen op. En als dat betekent na te denken over je vreugdes, of zelfs over je angsten, dan is dat de meest directe stap die je mogelijk maar kunt nemen naar je droom.

Hilarion1

Op  het verheven niveau, wordt er veel vooruitgang geboekt door ieder persoon die in het Licht wandelt. Jullie worden gezien en erkend door de Hogere Rijken en de meesten van jullie werden in de dienstverlening geplaatst op manieren waarop jullie goddelijke Essentie het meest gemakkelijk kan beïnvloeden om een groter deel van jullie alledaagse leven te worden. Er is een grotere focus op het integreren van spirit in/naar de materie en jullie menselijke vormen voelen de effecten hiervan op manieren die kracht en levenstransformerend zijn. Het resultaat is dat jullie heel vaak eenvoudigweg niet om kunnen gaan met het bombardement van deze energieën die overheersend zijn gedurende bepaalde cyclussen die zich voordoen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees