Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Hilarion1

De wereld is bezig naar het proces van vernieuwing en regeneratie te verhuizen. Dit kan gewoonweg gezien worden in de wereldgebeurtenissen. Alle verouderde systemen die niet het hoogste goede van allen dienen, worden door de gebeurtenissen die plaatsvinden onderstreept. Het is moeilijk voor de mensheid om te begrijpen dat een hogere wet van kracht is, wanneer alles dat zij zien chaos en een wereld is die gek geworden is. Dit is de tijd waarvoor alle Lichtwerkers van de wereld incarneerden op deze planeet. Jullie Licht maakt welzeker een verschil! Raak niet ontmoedigd door wat jullie door de lens van de media zien, er is meer aan het werk in het hogere perspectief dan dat er aan jullie gepresenteerd wordt.

mol

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in April 2016 verwachten? De energie komt deze maand plotseling naar boven. Dit kan emotioneel zeer verheffend zijn, maar het kan ook verrassingen voort brengen. Jullie zullen onverwachte gebeurtenissen gewaarworden. Jullie zullen gewaarworden dat emoties lichter zijn, en gebeurtenissen zich sneller voordoen. Jullie zullen een noodzaak gewaarworden om aanpasbaar en snel te zijn. Het is mogelijk dat de maand aan zal voelen alsof het zeer snel voorbij gaat. Dit is een tijd om bereid te zijn om snelle veranderingen of beslissingen onderweg te maken. Je kunt het je niet veroorloven om uit te stellen deze maand, omdat de tijd sneller zal schijnen te gaan.

kaypacha

“Chaos, verwarring, er is geen goed of fout, goed of slecht, boven of onder, binnen en buiten, als we door Cheiron in onze emoties gaan, de onderwereld, onze gevoelens, de dingen zijn niet meer logisch, en we voelen onze pijnen, onze verwondingen, de herinneringen uit onze vorige levens, en uit onze kindertijd, alles komt omhoog, wat te maken heeft met hoe werkelijk, intens en gevaarlijk deze planeet kan zijn, en het leven kan zijn en hoeveel we te verliezen hebben, en hoeveel pijn het kan doen, en hoe erg we geslachtofferd kunnen worden, of tot martelaar worden.”

Genadi Tkachenko

 


Waarschijnlijk hebben een deel onder jullie deze, video al ergens zien voorbij komen. Toch wilde ik hem jullie niet onthouden. Bij mij kwam dit alvast stevig binnen.

DimensionalJourney

Het fysieke lichaam is je eerste “resonantie ontvanger” om de altijd-uitbreidende hogere frequentie energiepatronen te ontvangen, die je dagelijkse leven binnenkomen. Je brein controleert je lichaam, maar je lichaam controleert ook je brein. Je hart heeft het laatste woord, specifiek wanneer het eenmaal in/naar je Hogere Hart transmuteert. Gedurende deze transmutatie, moeten je fysieke verstand en het hart samenwerken binnenin je altijd-uitbreidende bewustzijn, terwijl je fysieke brein transmuteert in/naar je Multidimensionale Geest en het fysieke hart in/naar je Hogere Hart.

Hart4

Wanneer je iemand bent die kiest voor een leven van spirituele groei, bewustwording en zelfrealisatie, dan ben je je bewust van de samenhang die er bestaat tussen mens, zon, maan, planeten, universum, en dan merk je ook de ritmische cycli die eigen zijn aan al wat leeft. Je bewust zijn van die samenhang en cycli, maakt dat je je jaar pro-actief kan instappen en op een bewustere manier in het hier en nu kan staan, door alles in je uiterlijke en innerlijke leven te kunnen kaderen in een grotere individuele en collectieve context. Onze gemeenschappelijke numerologische context bijvoorbeeld, geeft ons bij het begin van 2016 aan om alert te zijn op alles wat gelinkt is aan de energieën van 9 en 16/7.

Alleen als wij elkaar omhelzen

In een wereld van beperkingen is je doel om te bewegen, te zien, te voelen, te denken en te bestaan voorbij de invloed van beperkingen. Heel veel mensen beseffen dit niet wanneer zij op de Aarde bestaan, in plaats daarvan accepteren en absorberen zij alle uitdagingen en beperkingen als die van henzelf, een deel van hun werkelijkheid waar niet aan ontsnapt kan worden. Beperkingen kunnen ook omschreven worden als illusies; beide zijn hetzelfde. Illusies welke onjuiste overtuigingen, begrippen en besef zijn, veroorzaken beperkingen binnenin je wezen en werkelijkheid. Wanneer je illusies accepteert, of zij nu door jou gecreëerd of in je wezen geprogrammeerd werden door anderen, verstrik jij jezelf in wat toeschijnt als een onontkoombare ruimte.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees