Na de drukte van de feestdagen houdt de Mercurius retro je tegen om voortijdig vooruit te stormen in de nieuwe energie, door je een gevoel te geven van vertraging en afremming. 2017 is voor iedereen een belangrijk jaar, waarin nieuwe keuzes zullen gemaakt worden, en veel anders bekeken zal worden.

 

 

Net daarom is het nodig dat we zeker de eerste weken zoveel mogelijk tijd besteden aan stilte, innerlijk werk en bezinning en schoonmaak, zodat we innerlijk de krijtlijnen voor de komende maanden en jaren kunnen uitzetten.

Het voorbije jaar hebben we zeer duidelijk kunnen zien en voelen hoe we het niét meer willen, en nu is het moment gekomen om stil te staan bij hoe we het dan wél willen, wat de hoogste verlangens van hart en ziel zijn en wat onze hoogste doelen zijn. 

Voor sommigen kan het nodig zijn dat ze nog even intens verder werken aan het loslaten van iets of iemand  waarvan of van wie de imprint in hun energieveld zeer diep zat, en dat kunnen vastgeroeste overtuigingen zijn of heel diepe emoties of een relatie die zeer diep in vorige levens geworteld zat, maar waarvan we voelen dat het loslaten echt bevrijding en nieuwe openingen zal schenken. 

Januari is een powermaand, dat wil zeggen dat er snelle wendingen kunnen optreden en dat er een grotere spanning dan anders in je energieveld en in het collectief kan aanwezig zijn, dus extra aarding en veel ontspanning is nodig. De hoge trilling katapulteert het hoogste in jezelf naar boven, opdat je een maximale groei zou kunnen neerzetten: bepaalde weerstanden overwinnen en je daardoor sterker voelen, bepaalde patronen doorbreken en nieuwe, meer afgelijnde, opbouwen, en dat alles kan maken dat je je soms wat extra gestretcht voelt. 

Maar het is goed te beseffen dat je elk moment van deze maand (en van je leven) de keuze hebt: ofwel vechten in weerstand naar loslaten, verandering en vernieuwing, ofwel meegaan met je stroom, je openstellen voor de liefdevolle stem van je gids/beschermengel die in je hart spreekt en zich vermengt met de wijsheid van je ziel, en concreet aan de slag gaan met alle hogere informatie die je op die manier en via verschillende andere kanalen bereikt. 

Ook relaties staan deze maand in de picture. Het wordt steeds ondraaglijker om in verbinding te gaan met mensen met wie er geen rechtstreeks en gemeend hartcontact is, met mensen die alleen maar willen nemen van je en met mensen wiens energieveld toxisch is voor je, omdat het volgepakt zit met weerstand of allerlei negatieve emoties naar je toe. We zullen intuïtief steeds meer kiezen voor verbindingen die het beste in ons wakker maken, die een ‘makkelijkheid’ in zich hebben, en met wie vanuit een grote vanzelfsprekendheid een overvloed aan liefde, steun, bewustzijn en vertrouwen gedeeld kan worden. 

De maand gaat vrij rustig van start, maar kan vanaf het midden van de maand in hogere versnelling gaan. We zullen bepaalde processen op de voorgrond zien treden, rondom ons en in de wereld, en het is goed om daarbij steeds in je eigen centrum te blijven, en je op elk moment veilig ingebed te voelen in je hoogste ik ben. De Volle Maan in Kreeft op 12 januari kan hier en daar wel gevoeligheden en emoties opwerpen, en de Zon in Waterman op 19 januari net voor de inauguratie van de nieuwe president in de VS kan ook de nodige rimpelingen door de wereld sturen, maar kan ook emoties en de behoefte tot bevrijding en vernieuwing intenser maken. Maar… alles gebeurt met een onderliggend doel, en alle ogenschijnlijke chaos die we de komende jaren om ons heen kunnen zien is altijd de aanzet tot een nieuwe hoger afgelijnde harmonie. 

De Nieuwe Maan in Waterman op 27 januari kan de eerste daadwerkelijke veranderingen aankondigen, en kan je ook helpen stappen te zetten in jouw eigen vernieuwing en verruiming. 

Deze maand zet dus de toon voor het hele jaar, en wanneer je je ogen en je innerlijke zien en je intuïtieve vermogens wijd open houdt, en de nodige stilte en rust voorziet, zal je duidelijk zien waar voor jou de belangrijkste punten dit jaar liggen, waar er verandering komt, en wat de tendensen zijn voor de komende maanden. Een reden te meer om je niet druk te maken, maar integendeel je goed te verzorgen, alles in te zetten op spirituele groei, je open te stellen voor nieuwe inzichten, en op tijd te zorgen voor ontspanning en ontlading, humor, relativering en zachtheid voor jezelf. Ik wens je een hele boeiende maand en een heel mooi jaar toe!  

Keep the Faith 

Fran Tielemans

Bron: Maitreya

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees