Zegeningen Geliefde Lichtstam, Dit is een krachtige bewustzijn-verschuivende passage, en de volgende twee weken zullen behoorlijk krachtig zijn. Velen ontvangen al hogere niveaus van fotonische codes, terwijl de Galactics en onze Hogere Niveaus dit Licht zachtjes en gestadig in het collectieve bewustzijn weven via zuivere buizen/kanalen.

 

 

Poortwachters en de Galactics hebben de instroom van dimensionale-verschuiving, bewustzijn-verschuiving frequenties voort geroepen, welke diegenen zullen beïnvloeden die kiezen voor de Kristallijne/Christus/Eenheidsbewustzijn belichaming. Dit is waarom zo velen een krachtige reiniging ervoeren tijdens de laatste poort (15-16 December). Terwijl het Licht de fysieke structuur hard raakte (zeer waarschijnlijk je rechterzijde, als een fysieke representatie van de loslating van de oude patriarchale structuren), bereidde het ons voor op de kolossale instroom waar wij mee aan het uitlijnen zijn voor de laatste Toegangspoort van 2016.

Versnelling van de Belichaming

Ik had een sterk visioen en een sterke download van hoe het DNA de verschuiving creëert van persoonlijke en collectieve tijdlijnen en werkelijkheden. Dit omvatte een afsplitsend effect, alsook gelijktijdige dimensionale ervaringen. Zonne Kosmische Christus belichaming omvat een besef van alle dimensionale aspecten van Zelf, alsook een hereniging met het Bron Bewustzijn. DNA creëert de brug tussen het Hogere en Lagere Zelf via de vibratie van Onvoorwaardelijke LiefdeLicht. Het is ook in staat van een zuivere buis te creëren van de IK BEN Aanwezigheid en het Zuivere Bron Bewustzijn in de vorm, wat het doel is van dit specifieke Ascentie experiment op Gaia. Straal Liefde uit vanuit je Gechristende Hartcentrum naar je DNA en de Gehele Schepping - vaak. 

Het consequente geheugensteuntje van het creëren van het Nieuwe, het focussen op het Nieuwe en wat wij wensen voor de Nieuwe Aarde en de Mensheid werpt vruchten af. De hogere werkelijkheden, welke wij co-creëerden, openbaren zichzelf, en de samenvallende niveaus van het nieuwe bewustzijn zijn zich aan het presenteren. Als je bereid bent om je aan dit niveau van Liefde, Licht en dienstverlening over te geven, laat het jou transformeren.

De instroom van het Lichtniveau hang af van de beschikbare buizen/kanalen voor de kristallijnen belichaming (de bekwaamheid om de veel hogere vibratie van het Hogere Zelf en Solar aspecten in de vorm toe te staan met complete integriteit, nederigheid/bescheidenheid en gratie), alsook onze collectieve bekwaamheid om te ontvangen en te begrijpen wat er zich aan het ontvouwen is. Dit is een Goddelijke activiteit, en het chaotische effect op de Lagere werkelijkheden is een bijeffect. Voel de emotie ervan als het zich voor jou presenteert, laat los en reinig/ruim op zoals nodig is, en weet dat alternatieven snel manifesteren als de intentie, het magnetisme en het binnenkomende Licht vermengen om Ascentie te creëren.

Als de belichamingsfase versnelt, zet het codes tot actie aan in het collectieve bewustzijn voor een snelle kwantum activering van het kristallijnen bewustzijn. Het voedt het Licht doorheen het Menselijke Hartraster, en Gaia’s vermengende Solar Zelf, triggert oeroude Solar plaatsen en de Solar aspecten van de Nieuwe Rastersystemen. In het kort, het ontsluiert de Nieuwe Aarde (1). Onze focus nu is om bereidwillige deelnemers te zijn in de ontvangst en creatie van deze nieuwe werkelijkheden, nieuwe staten van bewustzijn, en hen beschikbaar te maken voor allen die dit pad kiezen.

Houd jezelf uitgelijnd en in een staat van vreedzame ontvangst, omdat de Solar en Gaia code aflevering frequent, maar onvoorspelbaar zal zijn.

Verbind je vaak met de ZON en Gaia’s nieuwe rastersystemen. Zoveel werk werd voltooid aangaande dit in 2016, en nu weten we waarom. Wij zijn niet alleen gereed, wij co-creëren pracht/briljantheid met de Hogere rijken. Commandeer, decreteer, vraag, bid dat de hoogste niveaus van het Licht aan ons verstrekt worden, door ons heen, nu, in het hoogste belang van alle betrokkenen. Plaats je kwarts in de grond, en stroom het Licht doorheen het kristallijnen raster, de Nieuwe Aarde raster systemen, het Menselijke Hartraster, Solar raster draaikolken, en iedere kristal geplaatst door een Lichtwerker. Iedere dag doorheen deze instroom.

Nogmaals, dit is een Heilige passage van transformatie, van 25 December doorgaand naar 4 Januari. Onze laatst poortdatum van de lijst die vorig jaar op 31 December verstrekt werd. Verwacht grote geschenken en co-creaties met de Hogere Rijken, specifiek het Goddelijke Kosmische Moeder aspect, als dit zich ontvouwt. Nodig hen uit binnen te komen, gebruik je spirituele volwassenheid en stap in/naar deze nieuwe fase van bekrachtiging - Nu. Ik eer deze passage door offline te blijven voor zoveel als dat mogelijk is, en gefocust op het Poortwerk te zijn. Mount Shasta heeft visoenen verstrekt van een enorme Lichtstroom, en ik blijf zeer aanwezig om de Aanwezigheid te belichamen.

In Niveau omhoog gaan: Eenheid Meditaties met Kerstmis en op Nieuwjaarsdag

De Goddelijke Rijken helpen ons sterk doorheen deze fase. Je mag het briljante Licht opgemerkt hebben dat binnenstroomt aan het einde van de meditaties; dat is hier om de versnelling te helpen. Doneer 30 minuten van waardevolle focus op het voort roepen van het Nieuwe. Krachtige activeringen zijn voor ons beschikbaar als wij ons op ZONdag, 25 December en ZONdag, 1 Januari verenigen. Wij vragen dat iedereen die toegewijd is aan Wereldwijde Vrede en Ascentie deelnemen en deze Solar en Kosmische Moeder frequenties verankeren/ervaren. Details en gratis mp3 HIER.

Geheugensteuntje voor het Optimaliseren van de Instroom:

– Mediteer of ben in de stilheid twee keer per dag om het DNA en het herpatroneren in je nieuwe sjabloon te helpen.

– Stuur LiefdeLicht doorheen je geactiveerde hart naar je cellen, DNA, energiegebieden en de gehele Schepping.

– Open, breid uit en verlicht je energiegebieden, lichaam en Ascentie kolom vaak. Blijf open.

– Help het lichaam bewust met de integratie. Rustig, gecentreerd, uitgerust, flexibel.

– Krijg ZONlicht op je gebieden, zelfs met te zitten in een auto of achter een raam in de ZON.

– Hydrateer, gebruik reinigingen en vast om te helpen met het ontvangen van het maximale Licht.

– Bezoek degenen die met je lichaam werken; onze lichamen moeten bij blijven met de versnelling.

– Help de Nieuwe Raster Systemen met het activeren van de Solar aspecten van Gaia’s energie lijnen, de nieuwe rasters en het kristallijnen raster als Poortwachters de paden openen doorheen Solaris (de ZON).

– Sluit je aan bij de Eenheid Meditatie op de ZONdagen.

Oneindige zegeningen naar ons allemaal als wij deze Toegangspoort omhelzen en het schitterende onbekende met open harten. Dat wij de Goddelijkheid van de gehele Schepping mogen her/erkennen gedurende deze krachtige feestdagen passage. Heb een Gezegende Kerst en een schitterend NU Jaar voor allen!

Voetnoot:

(1) Cobie: Naar wat mij geleerd is via mijn Spirit Team, is het creëren van de Nieuwe Aarde een proces dat stapje voor stapje bewerkstelligd wordt door ons allemaal. Dit zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Geen Nieuwe Aarde die ineens, als uit het niets, tevoorschijn komt… Dus, kan jij je hierin vinden, ervaar dan deze uitspraak als zijnde dat dit stapsgewijs door ons verwerkelijkt en ervaren zal worden.

 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.sandrawalter.com/

 

Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees