Zegeningen Geliefde Lichtstam, Wij zijn in een doelbewuste en diepgaande overgang van onze Ascentie. Het consequente geheugensteuntje is geweest om vooruitgang te boeken met de creatie van het Nieuwe, in plaats van de oude werkelijkheden te zien branden. Herinner je dit, als verwikkelingen in de illusies die zich uitspelen uitdagend worden voor de niet ontwaakten (en ook voor sommigen op het pad).

 

pad-ascentie 

Velen verwezenlijken de doelstelling van hun Ascentieproces, hetgeen nieuwe werkelijkheden co-creëert om voor het collectief beschikbaar te zijn. Dit is een handeling van het Wegwijzerschap; het pad banen welke anderen door keuze mogen volgen. Onze ervaringen zijn Goddelijk, en vaak bizar, aangezien wij de parameters van onze werkelijkheden uitbreiden. Wij gaan door uit te breiden in/naar nieuwe ervaringen, consistent de greep van de oude werkelijkheid loslatend. Het verleden is aan het verdwijnen. Tijd wordt zeer vloeibaar als de emotionele gehechtheid aan het verleden of de toekomst oplost/ontbindt. Alles wordt het Heden, zodat wij zuivere buizen worden in het Heden van absolute Aanwezigheid.

Ben de Poortwachter van je eigen Hart

Om ons voor te bereiden op een nieuwe ervaring in de hoger rijken van het bewustzijn, passen wij kern Ascentie principes toe in navolging van Goddelijke Neutraliteit en Pure Dienstverlening. Dit houdt ons open en uitgelijnd met het Nieuwe als het zich presenteert. Iedere Ziel heeft een agenda voor diens Ascentie, hetgeen vaak afhankelijk is van hoe ontwaakt het lagere Zelf geworden is tijdens de reis. Wanneer het Lagere Zelf eenmaal bewust kiest om deel te nemen aan een Ascentieproces, versnelt de reis om steeds hogere niveaus van bewustzijn te accommoderen. Bereidheid en actieve deelname houdt ons beschikbaar voor het Nieuwe terwijl de Verschuiving zich ontwikkelt. 

De sleutel voor elk Gechristend Ascentieproces is Liefde; de frequentie van puur Licht en diens toepassing dwars door de multidimensionale rijken van de ervaring heen. Wij worden consequent uitgedaagd om onze vibratie te verhogen, het niveau van fotonisch Licht binnenin onze cellen, gebieden en Hartcentrum gedurende het proces. Dus hoe weten wij of we bereiken/verwezenlijken wat onze Ziel voor ons uiteengezet heeft om hier te doen?

 

Vragen voor Ascentie Voorbereid zijn

De volgende Meesterschap vragen dienen als een gids of maatstaf voor waar wij in ons proces zijn. Deze zijn vragen welke iedere ingewijde aan zichzelf stelt als zij in niveau omhoog gaan en zichzelf voorbereiden op Ascentie. De antwoorden zijn een diepe persoonlijke ervaring; zorg ervoor om aangaande hen te mediteren, hen te voelen, en je pad waar dat noodzakelijk is aan te passen.

 

Houd je van en eer je de Bron/Schepper/God volledig, beseffend dat Zelf-Liefde en Bron-Liefde één en dezelfde zijn, en dit tot uitdrukking gebracht wordt in iedere gedachte, woord, daad en interactie?

Erkenning van de Schepper, en jezelf als een fractaal daarvan, beëindigt afscheiding. Het ervaren van de hereniging is een diepgaande en glorieuze sensatie; dit is geen mentale uitoefening. Je hart opent volledig om dat te dienen en te eren wat vreugdevol Alles Dat Is creëert.

 

Eer je de gehele Schepping als reflecties van de Bron? Dit omvat de koninkrijken, Elementalen, Gaia, de Mensheid, andere wezens, rassen, tijdlijnen, positieve of negatieve ervaringen … dat allemaal.

Zie je de grote perspectieven en respecteer je alle ervaringen en creaties, ongeacht van hoe zij verschijnen aan het lagere Zelf? Dit geneest alles dat zich hier voorgedaan heeft, zowel individuele als collectieve reizen.

 

Houd jij van je buur zoals van jezelf? (De les van Onvoorwaardelijke Liefde)

Deze klassieke vraag daagt ons uit om van elkaar te houden als een primaire functie van Goddelijkheid, en een sleutel naar de Toegangspoort van het Hogere bestaan. Het demonstreert echter ook een volledig begrip van het onderscheidingsvermogen in plaats van oordeel. Oordeel is een dualistische gewoonte van te beslissen wat verkeerd of juist is, goed of slecht, ja/nee. Het onderscheidingsvermogen gebruikt wijsheid om te kiezen wat het hoogste belang van alle betrokkenen dient, inclusief je eigen Ascentie ervaring. De les van Onvoorwaardelijke Liefde demonstreert wat het ook maar is dat binnenin is, gereflecteerd zal worden in je externe werkelijkheid. Het Universum van het Geascendeerde BronZelf dat je aan het creëren bent, draait om de pure vibratie van Onvoorwaardelijke Liefde.

 

Heb je alle oude opererende systemen van dualiteit overgegeven; de lagere dimensionale negativiteit, angsten, twijfels, oude geloofsystemen, herhaling, persoonlijke akashic en collectief verleden?

Dit is een vraag voor de dimensionale-verschuivende paraatheid. Velen zijn verslaafd aan de oude werkelijkheid, oude overtuigingen, oude angsten, en gebruiken het als hun standaard ervaring. Wanneer jij je van oude programma’s ontkoppelt, word je werkelijkheid een volledige andere ervaring. Er is een diepgaand gevoel van vrijheid, en een enorm opruimen van cellulaire structuren, hetgeen ons opent voor DNA transmutatie. Dit is het “lopen in deze wereld maar er niet van zijn” staat. Evalueer je overblijvende verwikkelingen en overeenkomsten. Je levensstroom is energie - houd in de gaten waar die energie stroomt; Stromen je gedachten, activiteiten, aankopen, conversaties, relaties naar de Nieuwe structuren in plaats van naar de oude?

 

Heb jij je verenigd met de missie van je Hogere Zelf, Ascentie kiezend als je hoofddoel, je hogere wijsheid en Goddelijke Liefde in iedere situatie, iedere uitdaging uitoefenend?

Ascentie is een keuze. Daag jij jezelf actief uit om je te verbinden met je Ware Zelf, zijnde de Aanwezigheid van de Bron, bereid om je waarheid te spreken, het goddelijke voelend en tot uitdrukking brengend dat via alle expressies van Zelf tevoorschijn komt? Dit is een gevoel - het doet er niet toe als jij je Hogere Zelf niet kunt ‘zien’. Jezelf kennen en het Ware Zelf diens wensen en pad onderzoeken is een sensatie; een intuïtieve, gevoelsstaat van Zijnheid.

Ben je volledig toegewijd aan de Dienstverlening aan anderen en de missie van Goddelijke Liefde?

Goddelijke dienstverlening activeert het Schepper Zelf, pure Liefde, en laat het oude dogma van het martelaarschap of de verlosser dynamica los. Dit is toewijding op een kosmische schaal; je ervaart vrijheid vanuit het wachtspel, sluit je aan bij Goddelijke geduld, neutraliteit, het hoogste belang van het collectief en Gaia, en een actieve deelname in de creatie van nieuwe werkelijkheden. Op het één of andere punt in onze reis, zal de dienstverlening aan anderen en de Bron het enige zijn dat Zin maakt.

 

Het handhaven van de Focus aangaande Stabiliteit en Uitbreiding

De vragen zijn bedoeld om perspectief te geven over wat er bereikt/verwezenlijkt wordt hier op Gaia. Zij zijn een basis voor het Ascentieproces. Met de afleidingen van de huidige frequentie invoer en tijdlijn verschuivingen, is het goed om vaak opnieuw uit te lijnen met de hogere intenties. Wij focussen ons op stabiliteit om de collectieve angst te balanceren, wij sturen meer LiefdeLicht en Eenheid voort om het collectief te verheffen in/naar de nieuwe beschikbare werkelijkheden.

Onze volgende toevloed/instroom - nog steeds deel uitmakend van de Derde Golf structuur - is van 25 - 29 November en opereert zoals een kosmische trigger. Triggers zijn kansen voor verenigde actie - laat ons focussen als Eén om het collectief en Gaia te helpen. Lichtwerkers, Rasterwerkers, Poortwachters; wij zullen DNA-verschuivende frequenties ontvangen en hogere niveaus verankeren van deze versnelde tijdlijnen welke zullen stromen doorheen het einde van dit jaar. Mediteer vaak, balanceer de vakantie afleidingen met Goddelijke Focus en zuivere intentie. Pas de vragen toe op je levensstroom en pas je snel aan, er is veel aan het gebeuren achter de sluier om diegenen die in uitlijning met de Ascentie zijn te helpen.

 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 

http://www.sandrawalter.com/ 

Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved. 

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com  

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees