Hoe kunnen wij onze dromen interpreteren en begrijpen? De sleutel voor het interpreteren van je dromen is om je eigen innerlijke spirituele taal te herkennen en te begrijpen. Je innerlijke spirituele taal is gebaseerd op de betekenis die jij associeert met de symbolen en acties. Je zult heel veel verschillende woordenboeken van symbolen en andere externe bronnen vinden voor naar je dromen te kijken. Deze allemaal kunnen behulpzaam zijn, maar uiteindelijk zal de waarheid over je dromen tevoorschijn komen wanneer je jouw eigen persoonlijke betekenis onderzoekt.

 

Slaap

 

Bijvoorbeeld, als een droomwoordenboek jou vertelt dat het dromen over een tornado chaos representeert, maar jij vraagt aan jezelf, waar denk ik aan wanneer ik over een tornado nadenk en het eerste ding waar je aan denkt opwinding is, dan vertelt de tornado in je droom jou over opwinding. Het zou kunnen zijn dat je droom jou vertelt over opwinding en chaos en hoe zij co-existeren, maar het zal altijd jouw persoonlijke betekenis voor het symbool omvatten.

Je moet altijd eerst naar je persoonlijke taal kijken, de betekenis die jij vasthoudt over de wereld om je heen. Dat is het allerbelangrijkste principe voor de droom interpretatie. Dit is ook het allerbelangrijkste principe voor het interpreteren van je eigen Akashic Archieven of voor je eigen intuïtie. Het is belangrijk om altijd eerst aan jezelf te vragen, wat betekent dit voor mij? Welke woorden komen naar mijn gedachten wanneer ik over dit ding nadenkt? Wat voor gevoelens komen er naar boven? Associeer ik dit met een kleur of een geur of een specifieke herinnering in mijn leven? Wanneer je informatie van je dromen krijgt, komt het via je gedachten gebaseerd op je persoonlijke spirituele taal, dus je persoonlijke betekenis voor de dingen moet eerst onderzocht worden.

Hier is een oefening die je kunt gebruiken om je persoonlijke taal te vinden. Het is vaak bruikbaar om de dromen op te breken in/naar eenvoudige elementen. Maak een lijst van de objecten die in je droom verschijnen. Maak een lijst van de mensen of karakters die in je droom verschijnen. Maak een eenvoudige lijst van de gebeurtenissen die zich voordoen. Ben er zeker van dat dit eenvoudig is --- slechts twee of drie woorden die omschrijven wat het is. Breek het op in/naar eenvoudige elementen en ga dan doorheen een vrije associatie oefening waarin voor elke van deze elementen je de eerste vier of vijf woorden opschrijft die er naar je gedachten komen. Bijvoorbeeld, als je een vogel zag in je droom, schrijf vogel op je lijst en dan daarnaast schrijf je vijf woorden die naar je gedachten komen wanneer je nadenkt over vogels. Denk je aan vrijheid? Vreugde? Lichtheid? Of, denk je dat zij griezelig zijn? Onvoorspelbaar? Wijs? Wat het ook maar is dat naar de gedachten komt, schrijf het naast het originele symbool. Er is geen oordeel en het hoeft geen zin te maken. Oordeel niet wat je ziet omdat je dan de één of andere informatie zult missen. Als je dat doet, dan kan je, door de elementen apart te nemen, beginnen sommige van de betekenissen die ingebed zijn in de droom te begrijpen. Bijvoorbeeld, als je vogels associeert met vrijheid, en de vogel in je droom vloog weg, vertelt jouw droom je misschien dat jij bezig bent je vrijheid te verliezen. Deze uitoefening werkt het beste als je de symbolen zo eenvoudig als mogelijk is kunt maken. Objecten, karakters en acties zijn symbolen. Aldus zijn kleuren dat ook, bewegingen (zoals omhoog en omlaag gaan), en andere omschrijvende elementen. 

Uiteindelijk, is het vaak bruikbaar om in overweging te nemen dat ieder element in de droom een aspect van jou is. Soms hebben mensen profetische dromen waarin zij informatie krijgen over anderen of wat er met anderen gaat gebeuren, maar 90% van de tijd, geven je dromen jou informatie over jou. Zij vertellen je over aspecten van jezelf en je reis. Dus kan je gewoonlijk aannemen dat ieder persoon, object of iedere gebeurtenis die in de droom gebeurt een aspect van jou is. Als jij je zuster in de droom ziet, onderzoek welke betekenis jij toekent aan je zuster en vraag dan aan jezelf hoe deze dingen een deel van je zijn? Wat het ook is dat je zuster in de droom deed, vertelt jou hoe deze delen van jezelf zich gedragen of hoe zij in je leven werkzaam zijn.

Deze zijn drie essentiële principes die je toe kunt passen op de droom interpretatie. Dan, wanneer je gereed bent, kan je deze zelfde principes toepassen op het interpreteren van je intuïtie, inclusief wat vanuit de Akashic Archieven komt. Denk er altijd om dat verschillende boeken en andere hulpbronnen om jou te helpen je dromen te interpreteren bruikbaar kunnen zijn voor zolang als je eerst naar je persoonlijke taal luistert. Dan zal je ontdekken dat externe hulpbronnen, zoals boeken, jou aanvullende inzichten zullen geven en je interpretatie zal verrijken. Ben zeker aangaande welke boeken en hulpbronnen te kiezen die bij je passen en laat degenen los die dat niet doen. Heb veel plezier! De droominterpretatie kan ongelooflijk vreugdevol en onderzoekend zijn. Maak je niet teveel zorgen over het goed te krijgen. Laat het een verkenning van je geboorterecht zijn - om voorbij de sluier te kijken en te begrijpen!

Is er een manier dat wij meer bewustzijn vast kunnen houden over wat wij in feite doen wanneer we slapen?

Een uitstekend iets om te doen is een recorder van de één of andere soort te krijgen, zoals een voice recorder die acht uren van tijdsopname er op heeft zitten en het aan te zetten wanneer je naar bed gaat. Luister er dan de volgende dag naar. Velen van jullie praten de gehele nacht lang. Als je een slaappartner hebt, zouden jullie om beurten kunnen slapen. Heb één persoon die wakker is of bij je in de buurt blijft terwijl jij slaapt - het schijnt dat mensen vaak gedurende ongeveer twee uren slapen, dan worden zij ofwel wakker en vallen weer in slaap en worden weer wakker, of zij beginnen ongeveer twee uren lang te praten of zij stoppen met praten voor ongeveer twee uren en dan praten zij weer. Dat is echt veralgemeend, maar er zijn sommige ritmes of patronen en wanneer je niet wakker wordt met de slapeloosheidsymptomen die sommigen mensen hebben met de Ascentie, praat je waarschijnlijk gewoon doorheen de periode waarin je wakker geweest zou zijn. Dat is één goede manier om er toegang tot te verkrijgen. 

Een tweede goede manier om er toegang tot te verkrijgen - dit is ongeveer hetzelfde maar werkt anders - is om een opschrijfboek en een pen bij je bed te hebben en alert te zijn aangaande het opschrijven. Op het moment dat je wakker wordt -- of het nu drie uur in de ochtend is of wanneer het alarm om zeven uur afgaat, of dat het tien minuten later is nadat je ’s nachts in slaap viel -- wanneer het ook is dat je wakker wordt, zonder zelfs na te denken, draai je om, pak die pen en het papier en begin te schrijven, zelfs als je niet weet wat je op gaat schrijven, begin gewoon te schrijven of te tekenen. Je zult die stilte vinden - je weet het als je iemand bent die wakker wordt en geen herinnering van je droom hebt - het is omdat er een stilte is. Het is niet omdat de droom er niet is, het is omdat er een stilte bovenop is -- omdat de stilte kan zijn zoals een opvulling of het kan zijn zoals een ruimte waar doorheen de energie beweegt. Als je toegang wilt verkrijgen tot informatie over je dromen, moet je eenvoudig de stilte doorbreken; je moet beginnen te schrijven. Allereerst mag je niet zien wat er uit je pen vandaan gaat komen, maar wanneer je eenmaal begint met schrijven weet je wat eruit komt, omdat het er is -- het verschijnt gewoon.

Denk eraan dat het Verlichtingsproces uniek is voor elk individu en de beste manier om het te navigeren is door je opwellingen en je intuïtie te volgen. Als je wakker wordt en je bent niet langer meer geïnteresseerd om informatie te krijgen, laat jezelf in de stilte zijn, omdat de stilte ook zeer vruchtbaar kan zijn; een grote hoeveelheid van energie wordt overgebracht in deze stiltes. Dat gezegd hebbende, kan het immens bruikbaar voor je zijn om toegang te verkrijgen tot de informatie van je dromen.

Kunnen de Archieven spreken over een fenomeen dat het hebben van bewuste momenten van de vijfdimensionale ervaring omvat terwijl er geslapen wordt, dan de volgende dag te ontwaken, om alleen maar een vreselijke dag te hebben waar het toeschijnt dat alle krachten in het Universum aan het proberen zijn om je gedeprimeerd te krijgen: Wat is dit voor een fenomeen?

Dit fenomeen is wat er gebeurt wanneer je een helderder licht ziet en wanneer je teruggaat naar wat normaal aanvoelde, het ziet er plotseling donkerder uit dan dat het eerder deed. Het is net zoals als wanneer je in een huis bent met alle vensterluiken gesloten, je gaat naar buiten gedurende een moment, het is echt helder en de Zon schijnt, het kan een minuut nemen gedesoriënteerd te zijn, maar dan passen je ogen zich aan en is het aangenaam om buiten te zijn. Wanneer je terug naar binnen gaat is het moeilijk om te zien; het is donker. Als jij je dit verbeeld, kan je gemakkelijk zien hoe net na het opnieuw binnengaan van de woning, je tegen een tafel op mag lopen, of dat je iets omver gooit omdat je het niet duidelijk kunt zien. In het kort, je maakt een beetje rommel terwijl jij je aanpast aan wat voorheen “normale” condities waren. Je kunt niets zien en het voelt echt slecht. Het is niet omdat de kamer noodzakelijkerwijs veranderde; het is omdat jij veranderde.

Het grappige aangaande verandering en de gewoontegetrouwe natuur van de menselijke geest is, dat zodra je verandert je gewoonlijk de verandering integreert en het normaal voelt. Dit is waarom geen van jullie waarderen hoever jullie gekomen zijn. Jullie zijn eraan gewend geraakt en het schijnt normaal te zijn. Jullie zijn echt ver gekomen en als je degene die je vijf jaren geleden was zou bezoeken, zal je ontdekken dat het langzamer en donkerder aanvoelt dan dat jij je herinnert. Als jullie allemaal een tijdsprong zouden nemen en plotseling in het jaar 2001 zouden zijn, is het bijna gegarandeerd dat jullie je allemaal echt slecht zouden voelen, zelfs als je in je beste moment was in 2001. Jullie zijn voorwaarts aan het gaan en jullie zijn bezig lichter te worden. Dit proces doet zich in golven voor, dus je berijdt een golf van te bewegen in/naar lichtheid, dan zink je terug naar waar je voorheen was, en het voelt aan alsof je achterop geraakt bent. Maar je raakt niet achterop, je stapt eenvoudig terug om de tijd te hebben om te integreren wat je geleerd en bereikt hebt. Dit maakt deel uit van wat het Verlichtingsproces aldus uitdagend maakt, maar het is noodzakelijk dat je perioden neemt van “normaliteit” om het Licht waar jullie in/naar verhuizen te integreren.

Er komt nog een klein beetje meer bij kijken. Een kleiner deel van het antwoord is, dat je verstand bang kan worden wanneer het iets nieuws ziet. In het moment van Verlichting, wordt je aanvankelijk opgeveegd in de lichtheid en vreugde. Dan wanneer je verstand erover na begint te denken, wordt het een klein beetje bang. Het menselijke verstand is gemaakt om de werkelijkheid zoals jullie het gewaarworden te creëren en te ondersteunen. Wanneer je iets ziet dat nog niet past in je waargenomen werkelijkheid, zoals het zien van een engel of een wonder, is het de taak van je verstand om zin te maken van het nieuwe materiaal. Voordat je zin gemaakt hebt van het materiaal, voelt je verstand ongemakkelijk, en dit kan als angst geregistreerd worden. Er zijn heel veel dingen waar jullie verstand gewoon mee begint bezorgd over te raken. Jullie verstand zou op de rem kunnen trappen en de nieuwe informatie vergeten of weg verklaren. Dit is prima. Jullie zullen meer zien en iedere keer dat jullie dat doen, past jullie verstand zich aan. Het beste dat jullie kunnen doen om jullie verstand te helpen om zich aan te passen aan het licht is om zachtaardig te zijn. Sta de moeilijke dagen toe om je te leiden om te rusten en van de eenvoudigheid te genieten. Je raakt niet achterop; je bent eenvoudig de nieuwe beschikbare energie en informatie aan het integreren, terwijl je in/naar Verlichting verhuist. 

Hoe beïnvloedt het proces van Verlichting onze slaappatronen?

Zoals altijd met het proces van Verlichting, hangt het van jou af. Het hangt af van wie je bent en waar je doorheen moet gaan op dit punt in je proces. Gezien dat feit, de slaap wordt zeer sterk beïnvloed door het Verlichtingsproces -- specifiek omdat slaap altijd een manier voor de menselijke wezens geweest is om in/naar een vijfdimensionaal bewustzijn te verschuiven. Als je nadenkt over het proces van Verlichting als zijnde het groeien van jouw bekwaamheid om een vijfdimensionaal bewustzijn te hebben als je wakker bent zodat het gecombineerd is met je driedimensionale bewustzijn, dan wordt de grens tussen slapen en waken een zeer instructieve plaats.

Die grens tussen slapen en waken -- die subliminale staat -- is jullie beste voorbeeld van hoe te leven met een verlicht perspectief. Het laat jullie zien hoe zowel een driedimensionaal besef (een bewust besef van je fysieke werkelijkheid), vast te houden en ook een gevoel te handhaven dat er iets groters is -- een gevoel van diepere en bredere betekenissen. Een vijfdimensionaal besef omvat een gevoel van verbinding met je voorouders, engelen, spirit gidsen en het doel van je Hogere Zelf. Deze beide bewustzijnen tegelijkertijd intact te hebben is precies wat Verlichting is. Voor de meesten van jullie, en traditioneel doorheen de menselijke geschiedenis, de enige plaats waar jullie dat bereiken is in dat moment tussen slapen en waken.

Heel veel mensen worden gewaar dat hun slaappatronen verstoord zijn als zij door Verlichting heengaan. Soms zijn er tijden wanneer jullie meer slaap nodig zijn om alle manieren waarop jullie veranderen te integreren, en er zijn tijden wanneer jullie minder slaap nodig zijn omdat jullie zoveel stimulatie of zoveel meer energie hebben. Maar, jullie allemaal zullen voordeel hebben door op te merken dat als jullie slaappatronen verstoord zijn, het meer tijd geeft waarin jullie in die subliminale staat zouden kunnen verblijven. Jullie zouden in de ruimte tussen slapen en waken kunnen verblijven. In de nachten dat het moeilijk is om te slapen, in plaats van met jezelf te vechten en te proberen jezelf aan te zetten om te slapen, neem aan dat wat je tussentijds aan het doen bent in feite nuttig is. Dat het half bewust daar te liggen in feite zeer nuttig is. Het is een ruimte waarin jullie brein kan beginnen zichzelf te herbewerken en vertrouwd te raken met hoe het aanvoelt om het gevoel van de lineaire tijd en het wakende bewustzijn vast te houden aan de zijde van de niet-lineaire tijd van de droomstaat. Heb enig geduld met jezelf in deze slapeloze nachten. Er gebeurt in feite iets nuttigs. 

Jen Eramith MA

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees