Wat is magie? Bestaat magie echt? Is er een logische verklaring voor magie? Een onverklaarbare verschijning of gebeurtenis wordt door de één als een magisch fenomeen en door een ander juist als een zinsbegoocheling bestempeld. Het betreft dan meestal een fenomeen dat niet met de ons bekende, fysieke wetten kan worden beredeneerd. Wie zo’n fenomeen als een zinsbegoocheling ziet, bestempelt het impliciet als ‘niet echt’; wie het ‘magisch’ noemt, laat ruimte open voor de ‘echtheid’ van dat fenomeen. Wanneer is iets “echt”, en wanneer niet? Wie tot de groep behoort die van mening is dat iets pas “echt” is als het beredeneerd kan worden, gebaseerd op fysieke wetten, ziet zichzelf niet zelden als een realistisch persoon die stevig met beide benen op de grond staat, en zal daarom dan ook alles wat maar naar ‘magie’ ruikt naar het rijk der fabeltjes, sprookjes en bijgeloof verwijzen.

 

Dromen zijn dan bedrog, intuïtie is dan een ongrijpbaar begrip, het hebben van ‘geluk’ en ‘pech’ is dan per definitie oncontroleerbaar en onvoorspelbaar, iets dat op louter toeval berust.

Toeval bestaat niet. Geluk dwing je af. Je intuïtie vertelt je keer op keer, in elke situatie,  wat de juiste keuze voor je is. Dromen zijn een persoonlijke informatiebron waarmee je je voordeel kunt doen. Degenen die tot de groep behoort die het hier mee eens is, laveren gemakkelijk door het leven. Ze kunnen bij zichzelf vaststellen dat ze zelden of nooit ‘pech’  hebben, en ze kennen nauwelijks problemen in hun leven. Ze zijn dan ook realistischer en staan steviger (maar niet onlosmakelijk) met beide benen op de grond dan de realisten die zichzelf tot de eerste groep rekenen.

Hoe komt het dat toeval blijkbaar niet bestaat, dat je geluk kunt afdwingen, dat je intuïtie feilloos is, iets waar je blindelings op kunt vertrouwen, en dat dromen alles behalve bedrog zijn?

Het antwoord is: Energie. Alles was is,  zowel de fysieke als niet-fysieke fenomenen, straalt energie uit, bestaat in haar ‘grondvorm’ uit niets anders dan energie. In een fysieke omgeving is die energie zichtbaar als gekleurd licht en hoorbaar als geluid. Met onze fysieke zintuigen, onze ogen en oren, zijn we in staat om dat zichtbare en hoorbare spectrum van licht (kleuren) en geluiden waar te nemen.

Boven en onder dat fysiek waarneembare spectrum van licht en geluid bevindt zich echter nog een oneindig spectrum van niet zichtbaar licht en niet hoorbare geluiden, vormen van energie die zich in  niet-fysieke werkelijkheid bevinden. Ook al kunnen we dat spectrum van licht en geluid niet zien met onze ogen en en niet horen met onze oren, wil dat nog niet zeggen dat dat licht en die geluiden er dus ook niet zijn, dat ze daarom niet ‘echt’ zijn. En daarbij, ze zijn wel degelijk waarneembaar - juist omdat alle vormen licht en geluid altijd energie betreft!

Energie kenmerkt zich doordat het met een bepaalde frequentie ‘trilt’, het vibreert. Licht en geluid zijn, simpel gezegd, elektromagnetische trillingen die zich door de lucht verplaatsen, en die onder bepaalde omstandigheden fysiek zichtbaar kunnen zijn. Daarnaast is energie onverwoestbaar. Eenmaal geproduceerd, blijft het voor altijd aanwezig.

Een belangrijk functioneel aspect van energie is dat het informatie bevat, en dat het die informatie kan overdragen.

Het niet-fysieke spectrum van licht en geluid, energie dus, kenmerkt zich natuurlijk ook op dezelfde manier als (over)dragers van informatie. Tot dit spectrum behoren onder andere onze droombeelden, en onze gedachten, gevoelens en emoties.

Onze intuïtie is een van de ‘apparaten’ die we tot onze beschikking hebben om de trillingen van gedachten, gevoelens en emoties die we van anderen ontvangen, ‘om te zetten’ naar voelbare, ‘begrijpelijke’ informatie. Telepathie, onder andere, berust op dit principe. Ongetwijfeld heb je je wel eens in een situatie bevonden waarbij je aan een bepaalde persoon dacht en die persoon belde je even later op, of stond ineens bij je op de stoep. Ook heb je wel eens in bepaalde situaties ‘gevoeld’ dat er ‘iets aan de hand’ was, zonder dat je daar direct de vinger op kon leggen, en ook heb je wel eens gezegd, “ik had er zo’n voorgevoel van”.

Toeval bestaat niet. Het onvoorspelbare blijkt vaak voorspelbaar. Door op je intuïtie te vertrouwen kom je er uiteindelijk achter dat ‘geluk’ iets is wat af te dwingen is. Door je droombeelden als symbolen te beschouwen, kom je er uiteindelijk achter dat die symbolen je van informatie voorzien, net zoals je intuïtie dat doet, waardoor je in staat wordt gesteld de juiste beslissingen te nemen in voor jou belangrijke situaties, tijdens je wakende leven. Je zelfvertrouwen en je mogelijkheden nemen enorm toe. ‘Realiteit’ en ‘realistisch denken handelen’ krijgen ineens veel meer diepgang, doordat het voorheen ‘onverklaarbare, magische’ een deel van je realiteit zijn gaan uitmaken.

Wordt je geconfronteerd met een schijnbaar onverklaarbaar fenomeen, of desnoods met een verklaarbaar fenomeen, concentreer je dan eens op de gevoelens en emoties die dat fenomeen bij je veroorzaakt. Het feit dat je op enig moment getuige bent van zo’n fenomeen, waarbij je de energie en daarmee dus informatie van dat fenomeen ontvangt, is veel waardevoller dan het fenomeen slechts af te doen met een eventuele logische, fysieke verklaring die door de wetenschap wordt gegeven. Zo’n verklaring maakt een fenomeen weliswaar begrijpelijk, maar het kan de informatie die dat fenomeen bevat, de gevoelens en emoties die het bij je kan veroorzaken, daarmee nooit aan je overdragen.

“Wat heb je aan die gevoelens en emoties bij bijvoorbeeld een fata morgana of een zonsverduistering, wat voor belangrijke informatie ontvang je daardoor?”, hoor ik de realist uit de eerste groep al zeggen.

Als die vraag een retorische was, kan ik hem niet voor je beantwoorden. Gevoelens en emoties zijn namelijk per definitie persoonlijk. De informatie die ontvangen wordt, is niet op de taal van woorden gebaseerd, maar op de taal van emoties en gevoelens; dergelijke informatie is daarom à priori spirituele informatie die bestemd is voor het individu dat deze ontvangt, en die informatie kan en zal dan ook per persoon verschillen. 

In het algemeen echter, zullen die gevoelens en emoties van een positieve, hoge vibratie zijn omdat je een relatief zeldzaam natuurverschijnsel meemaakt. Gezien vanuit het spirituele principe dat alles om een goede reden gebeurt (niets is toeval), heb je de keuze om je emoties en gevoelens tijdens zo’n natuurverschijnsel te bestuderen, of niet. Doe je het niet, dan mis je wat, en doe je het wel dan wordt je ongetwijfeld door die door de hitte vervormde energie-projectie van de werkelijkheid die het hologram van die fata morgana voorstelt, of door de gebundelde energie van de zon en de maan, op een dusdanige manier geïnspireerd die je voordelen oplevert voor je spirituele ‘levenspad’ tijdens dit leven.

© 2012, Nescio.

 

Bron : Plazilla

 

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees