De transformatie naar de vijfde dimensie is ongeveer vanaf de franse revolutie begonnen. In deze tijd kwamen er revolutionaire gedachten naar voren die streden voor gelijkheid, vrijheid en broederschap. Vlak na het eind van de franse revolutie werd mevrouw Helena Petrovna Blavatsky geboren in het jaar 1831. Zij heeft vele boeken geschreven o.a. het bekende boek ‘de geheime leer’. Door vele mensen wordt zij gezien als de grondlegster van de New Age beweging.

 

Om de collectieve trillingsfrequentie van de mensheid te verhogen komen er steeds meer zielen met hogere vibraties naar de Aarde. Deze zielen komen uit andere sferen en hogere dimensies om ons wakker te maken voor wat er komen gaat in 2012, anderen zijn er voor nieuwe wetenschappelijke doorbraken, weer anderen om de wereldkarma te transformeren in liefde en licht, etc.

Doordat de aarde transformeert naar een hogere trillingfrequentie via energieën van hoge kosmische wezens, konden zielen incarneren met hogere trillingsfrequenties om de mensheid op aarde naar een hogere staat van bewustzijn te brengen. Inherent zullen wij ook deze hogere trillingsfrequentie krijgen waardoor wij dichter bij de frequenties van de Verrezen Meesters komen en zo overbruggen we langzamerhand de kloof tussen elkaar. Hierdoor zullen steeds meer individuen op aarde rechtstreeks telepathische berichten van de hemelse hiërarchie ontvangen. De wet van Liefde zullen wij beter gaan begrijpen waarmee het hoofd en het hart begint te openen om nieuwe werkelijkheden en waarheden aan te voelen die boven het ratio uitstijgen.

De transformatie die gaande is op aarde en bij de mensen zullen nog heel wat voortbrengen. Technologische ontdekkingen en uitvindingen zullen in steeds sneller tempo ontwikkelen met een hoogtepunt in 2012. Je kunt hierbij denken aan het gebruik van nulpuntenenergie, die gaat functioneren als een onuitputtelijke energiebron. Hoe gaan we hier mee om als mensheid?. Gebruiken we dit ten goede of ten slechte. In de ergste rampscenario zou het onze aarde kunnen vernietiging.

De vernietiging van een planeet is al eens eerder voortgekomen in de geschiedenis(zo`n 65000 jaar geleden). Toen waren het de Martianen die een leven zonder God poogde te creëren. Zij schiepen een afgescheiden werkelijkheid, sneden de liefdesband door en koppelden het emotionele lichaam los. Hierdoor werden zij puur mannelijk, met weinig of niets vrouwelijks in zich. Ze waren louter logische wezens, zonder emoties. Wat er op mars gebeurde en op duizenden andere planeten was dat ze op het laatst voordurend vochten, omdat er geen medeleven, geen liefde was. Mars werd een veldslag en dat ging zo door, totdat het duidelijk werd dat mars dit niet zou overleven. Op het laatst bliezen ze hun atmosfeer weg en verwoestten ze de oppervlakte van hun planeet.

Andere doorbraken zullen bij de mens zal zelf plaatsvinden. Zo zullen we meer gebruik maken van de capaciteit van onze hersenen. We zullen via het hart met het gehele leven verbonden zijn, afgestemd zijn op de diepere intelligentie van de natuur. Onze identiteit zullen wij verleggen vanuit het egocentrische ik naar het diepere ik dat een rechtstreekse uitdrukking is van de Bron. We krijgen toegang tot de noösferen. Dit zijn onzichtbare maar allesdoordringende velden rondom de aarde waarin we met zijn allen leven. Wordt ook wel de denklaag van de aarde genoemd. Vanuit deze velden wordt ons collectief bewustzijn gevormd en vloeien onze talen, kunsten, de muziek, godsdiensten, technologie uit voort.
We zullen ruimtereizen kunnen maken waardoor we toegang krijgen tot de onmetelijkheid van ons zonnestelsel en ver daarbuiten. Kortom we ontwikkelen de prille van een intergalactische mensenras dat in de ruimte nieuwe miniatuurvelden kan creëren.

De grote vraag die we kunnen stellen is ‘Zullen wij op tijd transformeren tot een staat van bewustzijn waarin wij ethisch verantwoord kunnen omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen?’

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees