Wanneer je spiritueel kwetsbaar bent bestaat er een kans dat je in bepaalde valkuilen in het spirituele pad stapt. Je kunt bijvoorbeeld, ja, óók jou kan dit gebeuren, verslaafd raken aan spirituele theorieën of voorspellingen, of in een situatie van spiritueel misbruik terechtkomen.
Wanneer je je bewust bent van je eigen kwetsbaarheid kun je al een stukje veiliger op weg:

 

road to nowhere

Een onbekende wereld

De spirituele zoektocht is een fantastische, avontuurlijke en spannende reis. Normaal gesproken zorg je dat je goed voorbereid bent als je op reis gaat. Je kent meestal de bestemming wel en weet welke maatregelen je moet nemen om veilig en gezond je bestemming te bereiken.

Als je op spirituele zoektocht bent, weet je meestal niet waar je heen gaat of wat je zal tegenkomen en kun je je dus maar in beperkte mate voorbereiden.


Onwetendheid

Omdat je je in een onbekende wereld bevind, kan het zijn dat je je onwetend voelt vergeleken bij mensen die al heel lang in de spirituele ‘scene’ vertoeven.

Omdat je denkt dat deze mensen het wel beter zullen weten ben je geneigd goed van vertrouwen te zijn en snel te geloven wat er wordt verteld. Zo kan het zijn dat je in de valkuil stapt van het niet meer zélf nadenken of ervaren. Dit maakt je spiritueel kwetsbaar en bovendien kan het je afhankelijk maken van de ‘expertise’ van de mensen waar je naar luistert. 

Emotionele behoefte

Veel mensen ervaren emoties zoals pijn, angst, eenzaamheid, onvervuldheid of leegte.

Vanuit die onvervuldheid en pijn ontstaat meestal de behoefte aan heling en vervulling.

Hoe groter de behoefte aan heling en vervulling is, hoe sterker de behoefte ontstaat aan een (al dan niet spirituele) theorie, therapie of leraar die jou kan helpen.

Wanneer je deze eenmaal hebt gevonden ervaar je bij deze theorie, therapie of leraar meestal gevoelens van veiligheid en begrip. En omdat het soms zó goed helpt krijg je de neiging tot totale overgave aan deze hulp.

De emoties die je ervaart kunnen je zeer kwetsbaar maken, omdat je openstaat voor een ‘redder’ of een middel wat jou kan verlossen waardoor afhankelijkheid kan ontstaan.


Flexibiliteit

Spiritualiteit daagt je uit om op onderzoek uit te gaan.

Je stelt je open voor nieuwe dingen, en een wereld aan nieuwe informatie gaat voor je open.

Door je zo open te stellen wordt je langzaam steeds flexibeler.

Dingen die je vroeger gek vond, begin je normaal te vinden. Dingen die onbekend voor je waren, worden nu bekend terrein.

Maar met al die flexibiliteit begint ook een soort kwetsbaarheid.

Je ontdekt dat bepaalde dingen die je voor ‘onwaar’ of ‘onecht’ aannam tóch waar en echt kunnen zijn. Je traint jezelf om niet zomaar dingen af te wijzen, maar ze te ervaren en onderzoeken.

Je kunt ook té flexibel worden. Dit kan gebeuren wanneer er theorieën worden aangedragen die in eerste instantie niet ‘matchen’ met wat je gevoel je ingeeft. Er bestaat dan een mogelijkheid dat je dingen voor 'waar' gaat aannemen die niet bij je passen. Ga op onderzoek uit, maar ga niet over je eigen grenzen heen!

Tekst: Tessa Nagtegaal ©-2010 TAM

 

Bron : Spiritueel Sterk

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees