Opgestegen Meesters, ook wel Ascended Masters of Lichtmeesters genoemd, zijn helpers voor de Aarde en haar bewoners. Zij hebben ooit als mens geleefd en kennen onze noden als geen ander. De Opgestegen Meesters zijn ons als het ware voorgegaan en helpen ons vanuit de hogere dimensies. Zij werken nauw samen met de Aartsengelen, Engelen, Gidsen en Natuurwezens. Deze prachtige wezens zijn er voor ons, maar kunnen ons alleen werkelijk behulpzaam zijn als wij bereid zijn hen toe te laten.

 

 

 

Namen van Opgestegen Meesters

 

Wat zijn Opgestegen Meesters?

Opgestegen Meesters zijn grote spirituele leraren en gidsen die ons vanuit de hogere dimensies bijstaan en helpen. Ooit hebben deze Meesters als mens op Aarde geleefd, net als wij. Door bepaalde spirituele groeiprocessen hebben zij de Ascensie bereikt en zijn ze daardoor het reïncarnatiecyclus ontstegen. Ze hebben zich ten dienste gesteld om de mensen en de planeet te helpen bij hun groeiproces, transformatie en Ascensie. De Opgestegen Meesters werken nauw samen met de Aartsengelen en Engelen. Deze hebben zelf nooit een fysiek leven op Aarde gehad.

Men kan zowel de Opgestegen Meesters als de Engelen aanroepen voor hulp. Voor persoonlijke hulp, maar ook voor maatschappelijke kwesties, voor rampen in de wereld en voor het welzijn van onze planeet. Je zou bijvoorbeeld hun hulp kunnen inroepen tijdens het kijken van het Nieuws. In plaats van boos te worden op mensen van de overheid of andere verantwoordelijken, kun je de Opgestegen Meesters vragen of zij zich met het onrecht willen bemoeien en harmonie willen brengen in de situatie. Of als er rampen en ongelukken zijn gebeurt, kun je een schietgebedje naar de Engelen sturen en vragen of zij in het rampgebied willen helpen. Deze Hemelse hulptroepen willen niets liever dan helpen. De Meesters alsook de Engelen mogen nooit zomaar ingrijpen. Ze hebben onze toestemming of hulpvraag nodig om in actie te komen. Veel mensen die channelen, hebben contact met de Opgestegen Meesters. Ook veel lichtwerkers en healers werken nauw samen met de Opgestegen Meesters en Engelen; het verrijkt hun werk enorm.

 

 

 

Naamhoedanigheideigenschappen/kwaliteiten
Aengus is een Keltische god hij helpt zielematen elkaar te ontmoeten
Amaterasu Japanse Shinto zonnegodin ze helpt je om je gevoel van eigenwaarde te versterken
Apollo hij is een Griekse zonnegod Apollo is de zoon van Zeus en de tweelingbroer van goding Artemis. Hij staat bekend om zijn fysieke kracht.
Avalokitesvara Oosterse god, wordt gezien als de mannelijke kant van Quan Yin hij waakt over de wereld en hoort net als Quan Yin alle gebeden
Babaji Nagraij is een geliefde yogi staat bekend als de onsterfelijke avatar. Babaji heeft Paramahansa Yogananda aangespoord om yoga in de westerse wereld te introduceren.
Boeddha ofwel Siddharta Gautama Boeddha wijdde zijn leven om het menselijke lijden te verlichten en verlossen
Confucius leefde van 551 vóór Christus tot 479 vóór Christus hij was een beroemd denker en filosoof uit het oude China. Het Grote Boek der Veranderen (I Tjing) draagt zijn stempel
Djwal Khul de Tibetaan, leerling van Meester Kuthumi, opgestegen in 1875 hij staat voor zelfbewustzijn en brengt ons bij onze eigen kracht en sterkte
Elijah reïncarnatie van Johannes de Doper kondigde de komst van Jezus aan, werd gevangen genomen en onthoofd
El Morya is een lid van de koninklijke familie in Kashmir in de 19de eeuw staat voor macht, wilskracht, doorzettingsvermogen en zelfverzekerdheid
Epona zij is de sprookjesachtige vruchtbaarheidsgodin ook is zij beschermvrouwe van de paarden, het milieu en van de natuurgeesten
St. Franciscus van Assisi zoon van een welgestelde Italiaanse stoffenhandelaar deed afstand van zijn erfrecht en volgde een spirituele weg. Hij is de patroonheilige van het milieu en de dieren
Ganesh is de hindoeïstische 'Overwinnaar van belemmeringen' Ganesh heeft het hoofd van een olifant. Hij is zeer ondersteunend voor schrijvers en helpt iedereen die in moeilijkheden zit
Groene Man hij wordt beschouwd als het gezicht van de natuur en als vruchtbaarheidsgod, die zorgde voor het groeien van de oogst houtsneden en schilderijen van het gezicht van de Groene Man zijn te vinden in vele oude kerken door heel West Europa en India
Hathor Egyptische moeder van de goden zij is de godin van de liefde, vreugde en dans
Helion Meester voor charisma en uitstraling hij helpt mensen om meer van zichzelf te houden en hun innerlijk licht naar buiten te laten
Hermes Trismegistus profeet en spiritueel leider hij geldt als een inspiratiebron voor alchemisten, astrologen en occultisten
Hilarion leefde in het Midden Oosten in de 4de eeuw hij werd bekend om zijn succesvolle genezingen
Hina is een Polynesische en Hawaiaanse maangodin men kan een beroep op haar doen voor vruchtbaarheid, aantrekkingskracht en manifestatie
Horus Egyptische hemel- en zonnegod hij heeft een valkenhoofd. Zijn ouders zijn Osiris en Isis
Isis zij was een Egyptische godin ook was zij een groot spiritueel leider, de echtgenote van Osiris en de moeder van Horus
Jezus ook Sananda genoemd Jezus is de boodschapper van onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Hij staat symbool voor het Christendom
Krishna 8ste incarnatie van Vishnoe (een van de drie hindoegoden die over de Aarde en haar bewoners waken Krishna brengt zegeningen voor iedereen die hem aanroept
Kuthumi was een spiritueel leider die leefde in de 19de eeuw in Italië theosofe Madame Blavatsky ontmoette Kuthumi tijdens zijn leven. Na zijn dood channelde ze zijn boodschappen
Lady Nada zij was o.a. een danseres in de Tempel van liefde ten tijde van Atlantis werkt samen met Saint Germain en Aartsengel Michaël, om de mannelijke en vrouwelijke energieën in de wereld in balans te brengen
Lahiri Mahasya Indiase yogi en goeroe (1828-1895) Lahiri bleef een 'gewone' man met gezin en een baan bij het spoor
Laksmi zij is een hindoe godin Laksmi staat voor geluk, voorspoed en overvloed
Lanto Chohan van de tweede straal, oude Chinese Meester geeft educatieve ondersteuning en helpt spirituele leraren met hun leerlingen
Lao Tse Chinese filosoof (604 v. Christus tot 507 v. Christus) stichter van het taoïsme, staat voor innerlijke rust en acceptatie: het is zoals het is
Lugh is een Keltische zonnegod van de oogst hij was ook een meester in kunstzinnige vaardigheden, in de dichtkunst en de geneeskunde
Mahachohan Ragoczy Goddelijke leider groot spiritueel leider, een van zijn studenten was Saint Germain. Hij zet zich in voor de wereldvrede
Maitreya ook wel de Lachende Boeddha genoemd deze rondbuikige boeddhistische monnik was bekend om zijn compassie en grootmoedigheid
Manjushri is een boeddhistische godheid van wijsheid hij draagt een zwaard om alle illusies te doorbreken
Maria Magdalena speelde een heel belangrijke rol in het leven van Jezus ze staat voor onvoorwaardelijke liefde
Meher Baba was een Indiaase goeroe van Iraanse afkomst zijn credo was: don't worry, be happy! Waarmee hij doelde op het feit dat we teveel waarde hechten aan het levensdrama zelf
Melchizedek was een Kanaänitische priester-koning en leraar van patriarch Abraham Melchizedek wordt beschouwd als een nakomeling van Noach. Hij is een grote spirituele Meesters in de alchemie en geometrie (de bouwstenen van de materie).
Merlijn magier en wijze tovenaar wordt geaccocieerd met Koning Arthur's Camelot, Avalon en Glastonburgy. Hij helpt spirituele leraren hun energetische krachten te bundelen
Milarepa (ca.1050-1135), Milarepa was een van de belangrijkste Tibetaanse Yogi's hij speelde een grote rol in het Tibetaanse Boeddhisme
Moeder Maria de moeder van Jezus Moeder Maria behoort ook tot de Opgestegen Meesters en ze leeft nog steeds in vele harten van de mensheid. Ze vertegenwoordigt de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. Ook is zij de beschermvrouwe van kinderen
Mozes Mozes was de Bijbelse profeet en leider van de Israelieten bij de uittocht uit Egypte hij roept ons op om verantwoordelijkheid te nemen en integer te zijn
Lady Nada zij was een tempel-danseres in Atlantis en Maria Magdalena tijdens het leven van Jezus Lady Nada werkt samen met Saint Germain en Aartsengel Michael om de mannelijke en vrouwelijke energieen in balans te brengen
Oshun Afrikaanse Godin van rivieren en meren (zoet water) zij spoort ons aan voldoende water te drinken en ons lichaam regelmatig te ontgiften. Ze helpt o.a. ook met problemen die met te weinig eigenwaarde te maken hebben of als je meer romantiek in je leven wilt
Osiris Osiris komt oorspronkelijk uit de Egyptische mythologie hij en Isis kregen een zoon namens Horus. Als Opgestegen Meester heeft hij te maken met alles wat met mannelijke energie te maken heeft
Pallas Athene Griekse godin ze staat voor wijsheid en helpt bij conflicten
Pan Griekse god van de natuur hij gaat over vruchtbaarheid (ook bij zwangerschap) en muziek. Men zegt, dat de panfluit van hem vandaan komt
Paramahansa Yogananda 1893 - 1952, grote yogaleraar hij schreef de Autobiografie van een Yogi. De boodschap van Paramahansa Yogananda is: mediteer en beoefen yoga om je innerlijke vrede te vinden
Paravati Hindoeïstische godin van de bergen, de schoonheid, het huwelijk en het gezin voor al deze zaken kun je haar om hulp vragen
Paul de Venetiaan was ooit een Italiaanse kunstenaar hij is de Chohan (beheerder) van de kosmische 4de straal. Hij heeft te maken met alles wat kunstzinnig is zoals tekenen, schilderen, muziek en het schrijven
Padre Pio 1887-1968, Italiaanse Heilige Pater in traditionele kringen in Italie is Padre Pio nog steeds zeer geliefd en wordt hij aangeroepen en aanbeden
Lady Portia zij is een van de lords of karma, en van de zevende straal helpt hoofd en hart in balans te brengen
Quan Yin/Kuan Yin Boeddhistische Godin ze is de Moeder van compassie, genade, mededogen en vergiffenis. Zij heeft het mooie healingssysteem van Magnified Healing op Aarde gebracht. Men zegt dat ze iedere traan die hier valt, kan horen en ze zal niet eerder ophouden de mensheid te helpen totdat alle verdriet (alle lijden) is opgelost
Sri Ramakrishna 1836-1886, grote Hinduleraar die permanent in contact met het Goddelijke was uitspraken van hem:
Ramana Maharshi 1879-1950, belangrijke Indische goeroe uit de vorige eeuw hij was een grote voorstander van ZIJN (heeft zelf 20 jaar lang zwijgend in meditatie gezeten)
Ramtha ook bekend als Meester Rama, leefde ca. 35.000 jaar geleden in Lemurie (Meester van de wind) hij wordt gechanneld door J.Z. Knight en heeft de School of Enlightenment opgericht. Ramtha helpt je te herinneren aan je goddelijke oorsprong
Lady Rowena opgestegen in 1879, Priesteres uit Atlantis Lady Rowena moedigt ons aan tot zelf-discipline en beheersing
Saint Germain 1710-1784, graaf uit Frankrijk Saint Germain was beroemd om zijn alchemistische en magische gaven. Hij helpt de lichtwerkers op aarde met hun werk voor de wereldvrede
Koning Salomo Koning van Israël hij spoort ons aan prioriteiten te stellen en assertiever te zijn (bv. leren nee te zeggen wanneer we iets niet willen wat een ander van ons verwacht)
Sanat Kumara een van de zeven zonen van Brahma Sanat Kumara speelt een grote rol in de religieuze tradities van het Oosten. Hij is o.a. voorzitter van het Grote Witte Broederschap
Serapis Bey hij had net als de meeste Opgestegen Meesters vele incarnaties. Ten tijde van Atlantis was hij een Hogepriester in de tempel van de Hemelvaart als je behoefte hebt aan meer energie of motivatie om in actie te komen kun je Serapis Bey om hulp vragen
Teresa van Avila 1515-1582, beroemde Spaanse mystica bij de katholieke heiligen Teresa was zeer devoot aan God; ze stichtte veel kloosters. Ook heeft zij een aantal waardevolle boeken geschreven
Thoth Egyptische god volgens de mythologie heeft Thoth het schrift uitgevonden. Hij is dan ook bij uitstek de helpende Meester voor schrijvers
Vishnoe Hindoe god Vishnoe werkt samen met Brahma en Shiva om de wereld te beschermen. Als je teveel twijfels hebt en meer vertrouwen nodig hebt kun je Vishnoe om hulp vragen
White Buffalo Calf Woman een profetes die aan de Lakota Indianen verscheen als je het moeilijk vindt om jezelf of anderen te vergeven of je wenst meer harmonie in je relatie of in de wereld, kun je een beroep op haar doen

 

 

 Bron: InfoNu

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees