Als je kiest om in overgave te leven, neem je een beslissing die ook consequenties heeft voor je omgeving. Deze keuze kan dan ook conflicten geven. Het vraagstuk dat je dan mag oplossen is: hoe blijf ik, nu ik in overgave aan de Bron wil leven, trouw aan mijzelf? Waar maak ik compromissen en tot hoever gaan die? Heel veel mensen leven met een innerlijke verscheurdheid: hoe blijf ik trouw aan de Bron, maar blijf ik toch een goede echtgenoot, een goede ouder, werknemer, opa of oma? En juist bij spiritueel ontwaakte mensen is een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig, dat hun innerlijke verscheurdheid alleen maar groter maakt. De belangen die in de stof zijn aangegaan, vechten dan ook met de spirituele belangen. Stof en geest zoeken een integratie, een harmonieus samengaan.

Deze harmonie is soms moeilijk te verwezenlijken omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Menselijk gezien lijkt er geen oplossing mogelijk, maar spiritueel gezien ligt deze echter voor het grijpen. Leren leven in overgave doen we namelijk als volgt:

 

Het overstijgen van de persoonlijkheidscontrole   

Onze grootste handicap op de weg naar overgave is dat onze persoonlijkheidscontrole met zijn goed ontwikkelde verantwoordelijkheidsgevoel, dit hele proces onder controle wil houden. Daar zijn we immers al vanaf de oorsprong aan gewend. De kunst is nu om deze persoonlijkheidscontrole te herkennen, te overstijgen en onze hogere goddelijke wil op de weg naar overgave bepalend te laten zijn.

Als de menselijke wil overstegen wordt in de goddelijke wil, zal in elke situatie en voor alle betrokkenen de meest liefdevolle oplossing uit de bus komen. Die zal weliswaar niet altijd door iedereen begrepen worden, maar als we ons van binnenuit gesteund weten dat we voor de juiste oplossing gekozen hebben, kunnen we de consequenties van onze beslissing aan en zullen we er vrede mee hebben.

In dit dagdeel wordt het verschil tussen een keuze vanuit de persoonlijkheidscontrole of vanuit de goddelijke wil met praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt. Hierbij worden vele verzachtende transformaties direct gegeven. Daarnaast wordt dit dagdeel afgesloten met een meditatie waarin diepe creaties worden gegeven op de persoonlijkheidscontrole, waardoor deze makkelijker herkend en overstegen zal worden.

 

Het doorbreken van oude verbanden 

Wij leven binnen een gezin, een familie, een dorp of stad, een land, een cultuur of behoren tot een religie. Daardoor zijn wij ingebed in vele groepsaura’s, die ons in onze overgave belemmeren. Wij moeten ons immers van al deze knellende banden bevrijden voordat wij, zonder gewetensbezwaar, tot overgave aan de Bron kunnen komen.

Al deze verbanden, oude tradities en verwachtingspatronen – en de geprogrammeerdheden van onze opvoeding niet te vergeten! – zullen wij mogen overstijgen om onze universele weg te kunnen gaan. Door deze lezing zullen wij ervan bewust worden hoezeer zij onze bewustwordingsweg tegenhouden. In de meditatie die de lezing afsluit zullen al deze blokkades doorbroken worden om, innerlijk bevrijd, onze weg van overgave te kunnen vervolgen.

 

Spirituele bevestiging als valkuil  

Het is heel belangrijk om te beseffen dat onze persoonlijke behoefte aan bevestiging vaak verplaatst wordt van materie naar spiritualiteit. Onze bevestiging zal zich dan uiten in een grote praktijk, een kanaal willen zijn, het schrijven van een boek, etcetera. Daar is op zich niets mis mee. Mits we dit niet doen om onze bevestiging – die in de materie vaak niet lukte –  een flinke impuls te geven!

Spirituele bevestiging is één van de grote valkuilen op onze weg. Onze spirituele weg kan zich dan niet ontwikkelen tot een universele weg, waarin wij een instrument van de Bron zullen zijn. De Bron wacht totdat onze spirituele bevestigingsdrang is uitgewoed, om pas dan zijn bemoeienis met ons weer op te nemen. Hij zal ons dan innerlijk begeleiden via de inwijdingsweg van de mens, waarin onze hogere universele taken tot ontwikkeling worden gebracht.

De Bron zal ons leren in stilte, in overgave, dienstbaar te zijn aan zijn wil, die neergelegd is in het Plan van de Schepping. Wat het Plan van de Schepping voor ons in petto heeft, zal hier dan ook uit de doeken worden gedaan. Bovendien wordt ons geleerd hoe wij hierin in harmonie met onze omgeving kunnen functioneren. Dit dagdeel wordt afgesloten met een meditatie die onze behoefte aan hogere spirituele en universele bevestiging die ons belemmert, helpt intomen.

 

Inwijding: Door de poort 

Nu onze persoonlijkheidscontrole losgelaten is en wij ons ontworsteld hebben aan oude knellende verbanden en ook de strijd met ons spirituele ego gestreden is, worden wij tot de poort van de Bron geleid. Door overgave zullen wij deze poort doorgaan om ingewijd te worden als een werker van de Bron, waarbij onze universele weg verlevendigd wordt. Door deze inwijding zullen wij, door de Bron geleid, onze universele weg bewandelen. Geholpen door de bekrachtigingen van deze dag, zullen we hierbij bovendien zo min mogelijk in conflict komen met onze omgeving!

 

Bron : Nieuwetijdskind

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees