Terwijl de oude 3D Aarde gecreëerde constructie nu begint volledig af te breken, mogen jullie je afvragen waarom het er nog steeds zoals altijd 'solide' uitziet en waarom het in jullie externe wakende werkelijkheid niet "verschoven" is. Het moet herinnerd worden dat de menselijke ogen ontworpen zijn om dat te zien wat het brein interpreteert en waar het zin van maakt. Daarom, zal jouw menselijke logische verstand op ieder gegeven moment proberen om jou te leren iets op de manier te zien waarop het VERSCHIJNT OM HET LOGISCH te representeren aan het menselijke brein.

 

KD

Dit maakt iets geen WAARHEID, het laat alleen zien hoe het menselijke logische verstand zal vertrouwen op vroegere "beelden" van informatie om dat te creëren wat aan jou gepresenteerd wordt.

Het filteren is hoog in deze tijd, als aan jou gevraagd wordt om "opnieuw te kijken" naar een situatie die er recht voor jou is en je voelt je hyper gefrustreerd door gevraagd te worden om dit te doen, verzacht eenvoudig je visie. In die zin, sta jouw HART toe jou te laten zien hoe de situatie VOELT, want wij zijn in onze menselijke gestalte geneigd om te VERWACHTEN dat dingen in onze externe wakende levenservaring op een specifieke manier verschijnen. Dit is waar ik naar refereer in de "vroegere beelden" wanneer ik spreek over het menselijke logische verstand. Je hoeft slechts naar "optische illusies" te kijken om te zien hoe gemakkelijk de menselijke ogen voor de gek gehouden kunnen worden. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie wist dit en zorgde ervoor dat de dingen opzettelijk anders LEKEN te zijn dan dat zij waren. Het is alleen door in een situatie te VOELEN dat je perspectief en WAARHEID kunt vergaren, kijk eenvoudig naar wat de feiten lijken te zijn die ervoor zorgen dat jij de meerderheid van de informatie eruit vandaan filtert welke BESCHIKBAAR voor jou is, maar welke het menselijke logische verstand zal proberen af te wijzen omdat de informatie niet in een "logisch formaat" gepresenteerd wordt.

Hoe vaak ben je in een situatie geweest waar je een 'buikgevoel' had welke je niet logisch kon verklaren maar voelde dat het anders was dan dat het was. Hoe vaak heb je naar jouw "buikgevoel" boven jouw logische verstand geluisterd? Dit is wat de ENERGIE welke JIJ aan de BRON bent probeert jou te laten zien in relatie tot jouw menselijke levenservaring. Bij de eerste aanblik mag het toeschijnen dat er voor jou geen verdere stappen zijn om te nemen, dat je een "dood einde" bereikt hebt, en toch kan je de deuropening VOELEN waarvan aan jou gevraagd wordt om erdoorheen te lopen. De keuze om erdoorheen te lopen wordt op een energieniveau genomen, de externe wakende werkelijkheid wemelt met deze energetische deuropeningen die "onzichtbaar" zijn voor jullie menselijke blote ogen omdat je geen referentiepunt hebt van waaruit de frequentie die zij representeren te decoderen.

Laat me dit verder uitleggen, het is gelijkaardig aan het honderdste aap principe. Als jouw brein geen referentiepunt van iets heeft zal het het eruit vandaan filteren en zal je niet in staat zijn om het "te zien". Dit betekent niet dat het iets er niet is, alleen dat jouw menselijke logische verstand het eruit vandaan gefilterd heeft, zo je wilt het voor jou onzichtbaar gemaakt heeft. Het menselijke ras beweegt zich nu voorbij aan waar zij voorheen in de menselijke gestalte gegaan zijn, in de menselijke gestalte wordt je blootgesteld aan frequenties waar je nog nooit eerder aan blootgesteld geweest bent, vandaar dat iets van dat wat er rondom jou heen is toe zal schijnen onzichtbaar te zijn totdat je het erkent en het dan langzaam "uit zal harden" in jouw externe wakende werkelijkheid. Velen van jullie bewandelen op dit moment dat pad, in hoge frustratie met begeleiding of een "buikgevoel" dat iets tegen jou zegt dat jouw logische verstand niet kan accepteren aangezien het geen 'bewijs' heeft. Dit wordt ook GELOOF/VERTROUWEN genoemd en het is iets waar het menselijke ras in tegengehouden werd tot wat voor diepte dan ook te ervaren. Vandaar dat er aan jullie gevraagd wordt in GELOOF/VERTROUWEN van ZELF te lopen en deze resonantie op te bouwen. Dit staat jou toe om in plaatsen te lopen die slechts ooit eerder door engelen bewandeld werden, wederom engelachtige energieën die resoneren op zo een hoge frequentie dat het menselijke oog hen niet kan "zien". Dit betekent niet dat engelen niet bestaan, alleen dat de menselijke ogen hen niet waar kunnen nemen.

Ongeveer zoals dat honden auditief kunnen horen dat voorbij de menselijke zintuigen is, is er veel in deze tijd dat net voorbij jullie menselijke "zicht" is. In deze tijd wordt aan jou gevraagd om voorbij te gaan aan waar je eerder gegaan bent en om de energetische deuropeningen toe te staan zich voor jou te openen. Het is altijd jouw beslissing om door hen heen te lopen of om hen eenvoudigweg te negeren zoals jouw menselijke logische verstand zal proberen jou steeds weer opnieuw te leren. Op dit punt in jullie menselijke evolutionaire ervaring, mogen velen van jullie dingen ervaren die anderen rondom jullie heen zien als 'onmogelijk", en dit zal doorgaan zich uit te breiden en jullie zullen doorgaan dit te verkennen, want inderdaad, dat is precies waarom jullie hier in dit jullie menselijke gestalte kwamen.

"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."

Kx

Vertaling: Cobie de Haan

 

copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

 

Bron : Denk met je Hart

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees