Er wordt vaak gedacht dat als je intuïtieve boodschappen ontvangt, je hoger in ontwikkeling bent. Ik denk dat het hebben van intuïtie niet zo bijzonder is. Ieder mens is van zichzelf intuïtief. In mijn beleving gaat het er veel meer om of je kunt leven volgens de intuïtieve boodschappen die je ieder moment ontvangt. Of die nu makkelijk of moeilijk uit te voeren zijn. Hoe is dit bij jou? Heb jij de discipline en het lef om te leven volgens je intuïtie, zelfs als het gevolgen heeft die je niet kunt overzien? 

(wees eerlijk) Het is mijn overtuiging dat door te handelen vanuit intuïtief vermogen je in je kracht komt te staan en dus je potenties volledig benut. Dag en nacht ontvang ik intuïtieve ideeën die me willen ondersteunen en versterken, maar soms laat ik ze links liggen omdat het me op dat moment niet logisch lijkt, omdat het me te veel inspanning kost om ze uit te voeren, omdat het me niet past of omdat ik bang ben. Zo weet ik dat het niet goed voor me is om 's avonds voor het slapen gaan te snoepen. Intuïtief weet ik dat een boswandeling tussen werkafspraken me goed doet. En ik krijg intuïtieve boodschappen om een oud contact, dat in het verleden stuk is gelopen, weer op te pakken. Regelmatig ploppen ondersteunende, inspirerende ideeën bij me op maar wegens angst, drukte of andere ‘redelijke’ argumenten kom ik niet tot handelen. Ook al weet ik intuïtief dat het mijn lichamelijke en psychische gezondheid ten goede zal komen.

 

Wat is intuïtie?

Intuïtie is je persoonlijk of eigen weten/kracht. Intuïtie staat direct in contact met je lichaam en ligt buiten het bereik van cognitieve processen. Intuïtie neem je onmiddellijk en fysiek waar via je zintuigen: zien, horen, voelen. Je herkent het doordat je een verandering waarneemt in je energie, je hoort of voelt of ziet iets. Je kunt het voelen doordat je direct blijdschap ervaart of doordat je je energie ineens voelt wegtrekken.

 

De mens is een intuïtief wezen

Intuïtie is niet iets wat voorbehouden is aan een bepaalde groep mensen. Ieder mens is van nature een intuïtief wezen. Intuïtie is geen gave, wat veel mensen denken, maar het is je natuur. Van nature zijn wij met elkaar verbonden en is het de bedoeling dat we naar onszelf en elkaar uitrijken. Dat doen we via intuïtie. Het ontvangen van intuïtieve boodschappen bepaalt niet hoe hoog je staat in je spirituele ontwikkeling. Het er naar handelen is wat dit bepaalt.
Caroline Myss  


Mensen denken dat ze hun verstand zijn, stellen de rede boven de intuïtie

Doordat de wetenschap een steeds prominentere rol heeft gekregen in onze westerse wereld is de waarde die toegekend wordt aan emotionele en intuïtieve kennis afgenomen. De rede van het verstand is boven het intuïtieve weten komen staan, waardoor wij mensen uit balans zijn geraakt. Het verstand is een belangrijk gereedschap dat het bewustzijn gebruikt om verschillen en overeenkomsten tussen de dingen te onderscheiden. Dit is nodig om een overwogen beslissing te kunnen nemen. De plaats van het verstand is naast die van je intuïtieve vermogen, in samenwerking, niet als sturend. Veel issues in je leven zijn niet op te lossen door alleen je verstand te gebruiken en vragen dus een heel andere benadering, namelijk handelen vanuit intuïtief vermogen. Op wereldniveau denk ik aan het oplossen van klimaat- en voedselproblemen, dit redden we niet meer met alleen ons verstand. En in de persoonlijke sfeer: ruzies, depressie, gewichtsproblemen.

 

 

Wanneer sta je open voor je intuïtie en wanneer sluit je je er voor af?

Doordat er angst is voor de gevolgen van intuïtief handelen, is het makkelijker om er over te praten dan er naar te handelen. Het verstand kan in paniek raken bij het vooruitzicht van verandering. Het hangt af van de gevolgen die je denkt te zien of je er naar handelt. Wanneer je goed in balans bent en de uitkomst van een beslissing heeft geen levensveranderende gevolgen (of als het om anderen gaat en het jezelf niet raakt) dan vertrouw je op je intuïtie. Het is de angst voor de persoonlijke consequenties van je intuïtieve heldere boodschappen, wat maakt dat je je afsluit of afscheidt voor die boodschappen.

 

Een verhaal van een collega dat mij erg heeft geraakt

Hester, een vrolijk meisje van 12 jaar, kwam samen met haar moeder voor een Reconnective Healing. Hester is geboren met een spierziekte. Toen Hester terug kwam voor een tweede sessie gaf ze aan dat ze bang was. Ze durfde niet meer op de massagetafel te liggen. Na de eerste sessie merkte ze al een verandering. Intuïtief voelde ze aan dat na de tweede sessie haar leven drastisch zou veranderen. Ze was bang voor deze verandering, juist omdat ze wist dat met deze verandering haar gezondheid duidelijk zou verbeteren.

 

Hoe komt het dat het zo moeilijk is te handelen naar je intuïtie?

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het de angst voor het licht in je, in plaats van voor je schaduw, dat je tegenhoudt. Angst om voor jezelf op te komen, angst om jezelf waardevol genoeg te vinden om in je kracht te mogen staan. Er is zoveel kracht en potentie in je, dat je het jezelf niet durft toe te vertrouwen. Het voelt veiliger om die enorme potentie van je te negeren en niet zichtbaar te maken. Raar eigenlijk dat je het mooiste van jezelf achterhoudt omdat je het vertrouwen mist om er mee om te gaan. Achterhouden van je potenties kan de basis vormen voor een depressie. Omdat de rede zo’n prominente rol heeft gekregen in onze wereld, komt depressie nu vaak voor.  

 

De situaties waarin ik handelde naar mijn intuïtieve leiding hebben me gesterkt

Toen de kinderen klein waren kozen we voor de school waar de andere kinderen uit de straat ook naar toe gingen, dichtbij in het dorp. Deze school bleek echter absoluut niet aan te sluiten bij mijn ideeën over onderwijs en opvoeding waardoor het voor mij steeds moeilijker werd om de kinderen er naar toe te brengen. Vijf kilometer verderop, in een ander dorp, stond een school die mij wel erg aansprak. Omdat ik bang was te zullen ontdekken dat ik mijn kinderen naar die school zou willen doen, ging ik, ondanks mijn nieuwsgierigheid, niet naar hun open dag. Van alles deed ik om de eigen school positiever te zien, onder andere door deel te nemen aan schoolactiviteiten en zitting te nemen in de ouderraad. Het maakte niet uit. Ik wist intuïtief dat die andere school de ideale school was, maar ik durfde geen stap te maken. “De kinderen klagen niet en lijken tevreden.”

“Ik mag niet voor hen beslissen alleen omdat mij deze school niet bevalt.” “Ik mag ze niet uit hun veilige, directe omgeving en bij hun vriendjes weghalen.” Allemaal argumenten die mij lang van de beslissing af hielden. Tot ik mijn intuïtieve leiding niet langer wilde negeren en mijn kinderen heb opgegeven voor die andere school. Ziek ben ik geweest en angstig. Vertwijfeld door de onzekerheid van mijn kinderen en de afkeuring van mijn omgeving. Toch wist ik dat het de juiste keuze was. Nu, jaren later, hoor ik de kinderen nog vaak zeggen hoe blij ze zijn dat we toen van school zijn gewisseld. Het heeft de kinderen en mij gesterkt in onze potenties.

 

 

Hoe herken je dat je geen gehoor geeft aan intuïtieve boodschappen?


Wanneer je jezelf hoort zeggen: “Ik zou...”. Dan benoem je een intuïtieve boodschap waar je niet naar handelt. “Ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik overbelast ben en het niet meer aan kan.” “Ik zou minder willen eten.” “Ik zou liefdevoller willen zijn naar mijzelf en m’n partner.” “Ik zou eigenlijk het liefst als zelfstandige in m’n eigen onderneming gaan werken.”
In deze zinnen wordt duidelijk dat je intuïtief weet wat goed voor je is, maar er niet naar handelt. Ofwel dat je jezelf saboteert. Wanneer je dit herkent, kijk dan of je door wilt gaan met jezelf te saboteren, of dat je liever integer wilt zijn naar je eigen intuïtieve leiding. Ervaar dat dit een keuze is die je ieder moment kunt maken.

 

Wil jij integer zijn naar je eigen intuïtieve leiding door er naar te handelen?

Neem dan nu, op dit moment de tijd en de ruimte om onderstaande vragen te beantwoorden. De antwoorden zullen je ondersteunen in het herkennen van je intuïtieve leiding en waar je saboteert. Zet jezelf in beweging door vanaf nu bewust te kiezen voor integer handelen naar je intuïtieve leiding.

1. Waarvan weet je dat je het wel zou moeten doen, maar het toch niet doet? (“Ik zou...”)

2. Hoe komt het dat je het niet doet?

3. Wat heb je nodig om in beweging te komen?
Door antwoord te geven op deze vragen zal het bewustzijn je laten zien waar je jezelf ontkracht. Je hebt dan de keuze om naar je intuïtie te gaan. Je intuïtie zal je laten zien waar je jezelf kunt versterken.

 

Ga het goed doen voor jezelf!

’s Ochtends bij het opstaan is het meestal makkelijk te beginnen met een goed voornemen, een voornemen dat ontstaat vanuit je intuïtieve leiding. Maar voordat je het in de gaten hebt neemt het verstand het die dag weer van je over en raakt je voornemen verloren. Je verstand ziet geen rede meer om te handelen en dus handel je niet meer. Het vraagt dan ook bewustzijn en keuze en helderheid om volgens je intuïtie te leven. Daarna vraagt het discipline om het echt te doen. Ieder moment biedt de mogelijkheid om je hoogste potenties te pakken.

 

De ziel heeft een niet aflatende behoefte om zich te ontwikkelen

Heb je het gevoel dat je niet op de juiste weg bent, word je je bewust van een groot dwingend verlangen of zou je uiting willen geven aan een unieke visie? Geef er gehoor aan! Dit zijn intuïtieve boodschappen uit jou, voor jou. Door er naar te handelen ontwikkel je je spiritueel. Door te luisteren en te handelen naar je intuïtieve leiding, sterk je je ziel. Door vastberaden te zijn zal de ziel zich ontwikkelen en spiritueel groeien. Het verstand zal hier nooit bij kunnen omdat intuïtie een intelligentie is van een heel andere orde. Ik ben er van overtuigd dat iedereen is begiftigd met intuïtieve gaven en dat biedt de mogelijkheid om te leven volgens je hoogste potentie. Je intuïtie weet precies wat voor je klopt, zodat je er naar kunt handelen.

 

 

Bron : Clubs

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees