Heldervoelendheid manifesteert zich o.a. in: Gevoeligheid voor wat mensen uitstralen, uitzenden of ‘bij zich hebben’. Bijvoorbeeld de stemming van mensen, emoties en intenties, maar ook het aanvoelen van iemands karakter. Hoe iemand handelt levert bewijs voor jouw gevoel omtrent die persoon. Gevoeligheid voor de lichamelijke gesteldheid van andere mensen. Bijvoorbeeld pijnen, spanning, benauwdheid, moeheid etc. Gevoeligheid voor sfeer of sferen in gebouwen, ruimtes of op bepaalde plaatsen. Bijvoorbeeld een plaats voelt zwaar of drukkend, geeft hoofdpijn of jaagt angst aan, of het voelt juist licht of warm. Gevoeligheid m.b.t. voorwerpen, informatie via de media, straling van electriciteit, aardstralen, etc. Bijvoorbeeld je voelt een spanning of je wordt misselijk of ziek.

In principe is iedereen heldervoelend maar veel mensen zijn zich daar niet van bewust. 
Je kunt je bewust worden van je heldervoelendheid via lichamelijke, psychische en
emotionele gewaarwordingen, reacties en klachten.

 

Gevoeligheid m.b.t. andere levensvormen zoals planten en dieren. Bijvoorbeeld angst, verdriet, blijheid, lichamelijke pijnen. Aan alles hier op aarde (materie) zitten allerlei soorten energieën vast. Wij ervaren deze energieën (=informatie) via ons lichaam en/of via onze gedachten en/of via ons gevoel.

Heldervoelendheid kan gepaard gaan met andere kwaliteiten, zoals:

-  helderziendheid
-  helderwetendheid
-  helderhorendheid
-  helderruikendheid
-  zien en weten via de gedachten
-  Lichamelijke gewaarwordingen en symptomen

De energieën die aansluiting op ons maken, kunnen o.a. onderstaande lichamelijke symptomen tot gevolg hebben. Dit geldt NIET wanneer deze symptomen het gevolg zijn van een eigen lichamelijke ziekte.

 

Voorbeelden van lichamelijke symptomen ten gevolge van negatieve energieën:

-  een onaangenaam gevoel van zwaarte of een drukkend gevoel
-  spanning of gespannenheid
-  druk op het hoofd, hoofdpijn, migraine
-  keelpijn, hoesten, slijm opgeven
-  benauwdheid, hyperventilatie
-  druk op de borstkas, pijn in de borstkas, longen of hartstreek
-  druk op de maag, maagpijn
-  spanning op de buik, buikpijn
-  reacties van de spijsvertering
-  pijn in de rug, spanning of pijn in de nek, schouderbladen
-  pijn op onze ‘zwakke plekken’ bijvoorbeeld gewrichten
-  kokhalzen, misselijkheid, braken
-  onaangename kou, rillingen, moeheid
-  allergische reacties

 

Voorbeelden van lichamelijke gewaarwordingen ten gevolge van positieve energieën:

-  aangenaam ‘licht’ gevoel
-  krachtig gevoel
-  energiek
-  stevig, goed geaard
-  boeren
-  geeuwen
-  ‘stroom’, tintelingen
-  aangename warmte

 

Psychische/emotionele gewaarwordingen en symptomen

De energieën die verbinding met ons maken werken ook via de gedachten en emoties.
Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via ons emotionele gevoel, dan reageren wij automatisch volgens deze energieën, omdat wij denken dat deze gevoelens van onszelf zijn.

Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via onze gedachten, dan handelen wij onbewust volgens deze gedachten, omdat wij denken dat deze gedachten van onszelf zijn.

Onze eigen gedachtepatronen haken onbewust in op de binnengekomen energieën, waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust bepaald worden door deze energieën.

Ook sluiten zich energieën aan op onze eigen gedachtepatronen waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust ondersteund of versterkt worden door deze energieën.

Emotie geeft kleur aan ons leven

Voorbeelden van psychisch en/of emotioneel reageren op negatieve energieën, vaak in combinatie met onze eigen gedachtenpatronen:

-  onveilig gevoel, angst, vrees, fobieën
-  irritatie, boosheid, woede, agressie, wraakzucht
-  opgejaagdheid, spanning, stress
-  wantrouwen, onzekerheid, jaloezie, afgunst
-  hebzucht, gulzigheid
-  concentratieproblemen, versnipperde aandacht
-  verdriet, pijn, hysterie
-  verbittering, haat
-  wisselende stemmingen, piekeren
-  neerslachtigheid, somberheid, pessimisme, depressie
-  afgeslotenheid, onwerkelijk gevoel, dissociatie, gespletenheid
-  superioriteit, dominantie, tirannie, bezitterigheid
-  inferioriteit, zelfveroordeling, zelfhaat, zelfpijniging, zelfvernietiging
-  krachteloosheid, passiviteit, onverschilligheid, geestelijk moe
-  dwangmatigheid, drang om te vluchten in verdovende middelen etc.
-  bewustzijnsvernauwing, projectie
-  suicidale gedachten en/of gevoelens

Bovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.

Wanen, het horen van stemmen en het waarnemen van meerdere persoonlijkheden in jezelf, zijn ook het gevolg van aansluitingen op de negatieve dimensies. Ook voor crimineel gedrag geldt dat mensen worden aangezet door de gedachten/energieën vanuit het negatieve.


Voorbeelden van psychisch/emotioneel reageren op positieve energieën:

-  ontspanning, acceptatie, innerlijke rust
-  geestelijke kracht
-  vertrouwen, optimisme
-  blijheid, vrolijkheid, humor
-  invoelingsvermogen, begrip, onvoorwaardelijk respect

Bovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.

Zo kunnen we begrijpen dat het belangrijk is dat we onze gedachten en gevoelens gaan onderzoeken en onderscheid leren maken in wat waar vandaan komt (wat is vanuit het positieve, wat is vanuit het negatieve en wat is van onszelf).

Alles wat vanuit het negatieve komt sturen we weg via onze eigen gedachten, zodat deze energieën ons systeem verlaten. Dit geldt zowel voor wat van onszelf is als voor wat niet van onszelf is.

Zo wordt het mogelijk om onze eigen gedachtepatronen te doorgronden en te veranderen.
Dan gaan we neutraler denken, waardoor we de positieve informatie beter kunnen ontvangen.

Emotie

Emotie geeft kleur aan ons leven.
Via onze gedachten creëren wij emoties en trekken wij emoties (=energieën) aan.
Het is echter niet de bedoeling dat ons lichaam ermee op de loop gaat en dat wij niet meer neutraal kunnen denken, waardoor onze beslissingen en handelingen beïnvloed worden.

 

Bron : Nieuwetijdskind

 

{jcomments on}

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees