Door de jaren heen zijn de verschillen tussen het oude gedachtegoed en het nieuwe gedachtegoed duidelijker zichtbaar geworden. Meer en meer spreek ik mensen die gevoeliger zijn dan de oude denkers. Als ik ze in een begrijpelijk hokje zou moeten stoppen worden deze mensen Nieuwetijdskinderen genoemd.Een aantal kenmerken en steekwoorden die passen bij de Nieuwetijdsenergie zijn : samenwerking, gelijkwaardigheid,overvloed, meesterschap, zelf verantwoordelijkheid nemen,liefde, natuur,eenheid,medezeggenschap, onvoorwaardelijke liefde voor zelf en anderen.

 

Wat wordt er verstaan onder oude gedachtegoed ?

Een aantal kenmerken en steekwoorden die hier goed bij passen zijn: afhankelijkheid, controle,macht, angst,onzekerheid, ‘alles volgens de regels moeten doen’, hiërarchie binnen gezin en werkveld, het eren en gehoorzamen, status, geld als machtsmiddel, de  ‘ voor wat hoort wat ‘ gedachte , vooroordelen, goedkeuren en afkeuren.

 

Ik ben dankbaar om steeds meer ‘Nieuwetijdsmensen’ te mogen spreken en ze te assisteren in hun bewustzijnsgroei! Wat opvallend is, is dat elk van deze personen op zijn/ haar eigen manier moeilijkheden ervaart binnen hun gezinssituatie of op het werkveld. Aan de ene kant begrijpelijk omdat de visies nogal verschillen. Vaak zijn mensen die in de jaren 50 geboren zijn (of eerder) gewend om vanuit de visie te leven “to honor and to obey”. Dat is hoe men opgroeide : de leraar vertelde iets in de klas , dat moest men uit het hoofd leren en opdreunen, er was geen ruimte voor eigen inbreng. (voorbeeld) Nieuwetijdsmensen zijn gewend om vanuit een andere visie te kijken, iets waar de indigokinderen (*uit de jaren ’70 ) al op jonge leeftijd moeite mee hadden. Hun visie (en ook de visie van de nieuwetijdsmensen die later geboren zijn) stond haaks op het klakkeloos aannemen van informatie van bijv. ouders of school.

 

Het waren / zijn mensen die door ervaringen en eigen wijsheden veel leren over zichzelf en anderen. Toch is het voor veel mensen in de maatschappij nog niet helemaal duidelijk en zichtbaar dat die verschillen er zijn. De manieren van lesgeven zijn inmiddels veranderd, er wordt vanuit groepsprocessen geleerd, iets wat al een grote vooruitgang is. Wat vaak voor de nieuwetijdsmensen een worsteling is, is als ze hun eigen voorkeuren, wijsheden willen delen met de naaste omgeving. In de bewustzijnsgroei gaan mensen nl meer en meer hun eigen ‘zijn’ ontwikkelen, eigen keuzes maken. Het is opvallend dat juist ‘de nieuwetijdsmensen’ vaak opgroeien in een systeem waar vaak nog de oude gedachtestructuren aanwezig zijn.

Dit levert dan de nodige confrontaties op tussen beide partijen en visies. Het doel? Het oude systeem voldoet niet meer, het is tijd voor veranderingen, maar niet iedereen staat daarvoor open. Vaak zijn de nieuwetijdsmensen zich er niet van bewust dat ZIJ aan het oude systeem kunnen laten zien dat er andere mogelijkheden zijn, dan vast te zitten aan beperkende gedachten. Toch zijn er veel ouders die hun kinderen tot een bepaalde hoogte de vrijheid geven om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken. Door het erkennen van de kwaliteiten heeft men meer mogelijkheden om nog meer en verder te groeien.

Ten slotte : we zijn allemaal mensen, ieder op zijn eigen pad aan het leren, oude pijnen aan het verwerken en transformeren. Toch kunnen we alleen maar met elkaar in verbinding staan als de band op eerlijkheid en gelijkwaardigheid gebaseerd is. Natuurlijk zijn er regels waar een ieder zich aan dient te houden, maar een gezonde basis door een ander te waarderen is waar respect begint!

 

Bron:sattvahealing

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees