De grootste revolutie in de menselijke historie begon op 11 Maart 2011, toen de planeet Uranus het sterrenbeeld Ram binnenschoof. Dit is het toppunt in de menselijke historie, dat de geschiedenis in zal gaan als de ‘revolutie van bewustzijn’. Anders dan oude revoluties, zal deze revolutie plaatsvinden in de harten en denkwerelden van de mannen, vrouwen en kinderen, die de planeet Aarde bewonen. Wat op het punt staat zich te ontvouwen, is niets minder dan de meest briljante periode, van niet alleen onze levens, maar van alle levens, en deze periode is onlangs begonnen..! Het eerste schot’ dat zal klinken in de revolutie, zal een metafysisch schot zijn, dat afgevuurd zal zijn, vanuit een goddelijk ontwakende kwantumpoort, in het hart van het melkweg-sterrenstelsel. Deze kwantumpoort zal krachtige, hoger-dimensionale energie loslaten, die een directe evolutie van het bewustzijn in spiritualiteit doet ontwaken.

 Het zal een kwantumsprong zijn in de gedachtewerelden, zoals deze nog nooit waargenomen is in de geschiedenis van de Aarde. Naarmate we dichter de 2012-horizon bereiken in onze universum-reis, zal dit spectaculaire kosmische spektakel gaan dienen als een cruciale stap in de ascentie van de mens en het accepteren van levende realiteiten van een hogere dimensionale orde. Deze galactische poort, die zich binnenkort gaat openen, is vergelijkbaar met het concept van de ‘wormholes’, met dien verstande, dat deze poort zal gaan dienen als een kanaal van energie van een hoger octaaf, die zijn oorsprong vindt in de 8e dimensie. Deze dimensie is de dimensie van eenheidsbewustzijn, of nog simpeler gezegd: het Godsbewustzijn. Deze energie is de essentie van de gebeurtenissen die spoedig zullen gaan plaatsvinden. Dit Godsbewustzijn zal spoedig gaan bloeien binnen in ons allemaal.

Dit nieuwe niveau van bewustzijn, dat zijn Goddelijke oorsprong, is natuurlijk universeel van aard. En als zodanig, zal het het fundament vormen voor het accepteren van buitenaards leven, hetgeen ons brengt bij een essentieel aspect van wat het opkomende Uranus-aspect behelst: het álgeméén accepteren van buitenaards leven.

De mensheid als gehéél zal zich binnenkort zeer bewust worden, dat buitenaards leven niet alleen bestáát, maar dat dat buitenaards leven, het leven op Aarde al een behoorlijke tijd beïnvloedt..! Alleen al dit aspect van de Uranus-beweging, is al genoeg om een directe, globale paradigma-verschuiving te bewerkstelligen; en dat is ook precies wat er zal gaan gebeuren: een directe paradigma-verschuiving!

Algehele acceptatie van buitenaards leven zal natuurlijk oude paradigma’s van het verleden verbrijzelen én een nieuwe manier van denken én voelen in onze lichamen creëren. We zullen niet langer meer, de kunstmatig in stand gehouden status quo, waarin we al zo lang vastzitten, accepteren. Exotisch nieuwe technologieën zullen in het publieke domein terechtkomen, alsof een science fiction film bewaarheid wordt.

Vrije energie-technologieën zullen hiervan een belangrijk onderdeel vormen, evenals revolutionaire ontdekkingen op het gebied van medicijnen, landbouw, communicatie, computerwetenschappen, de optische en electro-magnetische industrie en de kennis van de aarde. Deze technologie zal voor altijd onze levens transformeren en de manier waarop we met elkaar omgaan.

De komende technologie-explosie en innovatie zal tevens het humanitarisme een enorme zet geven, op een manier, die de wereld nog nooit heeft gezien. Een enorme, globale beweging zal op gang komen, om armoede uit te roeien, om landen in hun glorie te herstellen, en –last but not least- de eco-systemen op Aarde te helen. Honderden miljoenen gepassioneerde, altruïstische, gelijkgestemde zielen, zullen zich met elkaar verbinden, samenwerken en projecten tot een succes maken, die voorheen nooit enige vrucht afgeworpen zouden hebben. Stel je voor: slapende neuronen in het menselijk brein die plotseling tot leven komen, zich met elkaar verbinden en oplichten, totdat het hele bewustzijn verlicht is, licht uitzendt… Dát is de weg die onze beschaving zal opgaan.

Ik dien er overigens ook voor te waarschuwen, dat deze astrologische beweging, ook het beginsignaal is, van het grootste aantal politieke en economische omwentelingen, die de wereld ooit gekend heeft. Als een revolutionaire geest de globe verlicht, zullen we wijdverspreide instabiliteit zien, die zich op verschillende manieren zal manifesteren. De ontwaakte maatschappij zal beginnen met een omwenteling, op een dusdanig massale wijze, dat ‘het systeem’ absoluut lamgelegd zal worden. Oude, leidende landen zullen overspoelt worden met vreedzame protesten, sit-ins, en demonstraties, terwijl Derde Wereldlanden zullen uitbarsten in een soort oorlogsgeweld. Wereldwijd zullen de corrupte overheids-agenda’s piepend tot stilstand worden komen, vooral door de wil van het volk!

De verlichting van onze Aarde begint in the Mind.

Binnen de eerste vijf jaar van deze omwenteling, zullen mensen beginnen te ontwaken, men zal begrijpen dat negatieve buitenaardse elementen, zich diep in onze menselijke maatschappij hebben geworteld, en een vernietigende rol hebben gespeeld in onze evolutie als beschaving.

 

Dit begrip zal een verenigde, krijgshaftige houding doen ontstaan, bij de wereldbevolking, en deze houding zal op haar beurt weer de grote, belangrijke drijvende factor worden in de komende revolutie. Begrijp heel goed alsjeblieft, dat de huidige krachtsverdeling op Aarde is gebaseerd op het ‘regeren vanuit de schaduw’…! De tijd van heerschappij van deze schaduwregering is verlopen, door een Goddelijk gebod en de perfecte timing met de kosmische orde.

 

Het ingrijpen werd gedaan en zal blijvend worden gedaan, door middel van strategische aanvallen, die met chirurgische precisie, uiteindelijk zullen leiden tot hun ondergang. Deze slag zal het meest intens zijn, gedurende de zomer van 2012, wanneer de planeet Uranus vierkant staat met Pluto. In de winter van 2012, zal het duidelijk worden, dat de mensheid zich bevrijd heeft. Eindelijk. Na duizenden jaren van manipulatie. Ná 21 december 2012, zal uiteindelijk de Gouden Eeuw aanbreken voor de mensheid, precies zoals het in de beroemde profetieën is voorspeld.

Een aspect in astrologie dat ik absoluut schitterend vindt, is dat wanneer gebeurtenissen plaatsvinden op een wereldwijd of macro-kosmisch niveau, deze óók plaatsvinden op een persoonlijk, micro-kosmisch niveau, in exacte synchroniciteit. De opkomende Uranus-transitie is daarin niet anders, en dus zullen wij allemaal binnenkort onze eigen, persoonlijk revoluties beleven, weliswaar op ieders persoonlijk wijze, maar volledig volgens het Goddelijk plan, voor elk van ons.. Dit is nu precies waar de heilige wetenschap van de astrologie zo briljant kan verlichten; het kan de bron identificeren, maar ook de komende revolutie in onze levens, met een verbijsterende accuraatheid.

Op cultureel niveau, zullen mensen openlijk de diepere occulte wetenschappen omarmen en verder onderzoeken. Deze wetenschappen zijn immers geworteld in de hogere dimensies van het bestaan. Mensen zullen zich realiseren dat er een hogere, perfecte orde is in de Schepping. In tijden van grote veranderingen, zal er een grotere behoefte bij mensen komen aan begrip op het diepste niveau, over wat hun rol precies is, in deze perfecte symphony, waarin zij door de komende veranderingen mogen navigeren en daarin het hoogste resultaat mogen manifesteren.

De beste manier om persoonlijke zekerheid en overvloed te creëren, tijdens de komende omwentelingen, zal liggen in het identificeren, accepteren en op juiste wijze uiten van ieders persoonlijke, revolutionaire energieën.

Deze persoonlijke revolutie, die zich voor menigeen zal manifesteren als de ontwikkeling van buitengewone geschenken, van zelfs Bijbels-spirituele en metafysische omvang, zal een antwoord vormen voor al onze huidige problemen, die wij ook in de toekomst niet denken te kunnen oplossen.

Het is aan ieder van ons, om zich totaal over te geven aan de komende omwentelingen, teneinde ons eigen lot te manifesteren in de wereldwijde revolutie. Zij die ten prooi vallen aan angst, en niet aan deze omwentelingen wensen deel te nemen, zullen dit doen vanuit hun eigen nood. Maar zij die de omwentelingen omhelzen, zullen als een raket worden gelanceerd naar succes en voortvarendheid. Vooralsnog lijkt dit een erg angstige gedachte om mee bezig te zijn, hetgeen me ook bij het belang brengt van Uranus, die het archetype van de krijger manifesteert, wanneer hij in het sterrenbeeld Ram staat.

In de astrologie, is het afstemmen op archetypische energieën, een uitermate belangrijk concept, om zaken te begrijpen en te integreren. In simpele termen gesproken, dient men mee te vibreren met de waarden van een sterrenbeeld, om de beste uitkomst te krijgen van de kosmische beweging of constellatie. Met Uranus in Ram, zijn we in staat om het magnifieke in onze levens te manifesteren, door het uiten en cultiveren van moed, vertrouwen, dapperheid, onafhankelijkheid en vernieuwing op die gebieden in onze levens (en geboortekaarten) waar de Ram-energie geplaatst is. Dit is de tijd, dat de krijger in ons allen geboren wordt, maar het is ook aan ons, om te beslissen, wat we gaan doen met deze nieuwe energieën.

Wanneer deze heftige, Uranische energie door het collectieve bewustzijn raast, zullen de menselijke waarden zich ogenblikkelijk veranderen en verheffen. De behoefte aan het triviale (omstredene), zal worden getransformeerd naar een uitreiken naar spirituele en meta-fysische talenten.

Het materialisme zal worden vervangen voor het spirituele. De zogenoemde beroemdheden van vandaag, zullen vervagen in obscuriteit, wanneer een nieuwe golf van beroemdheden, die hun kracht baseren op spirituele ontwikkeling en humanitaire passie, gekatapuliseerd wordt voor het voetlicht. Zij zullen de heldinnen en helden zijn van de Nieuwe Tijd, die voor onze ogen zal worden geboren..!

Na intens-persoonlijke veranderingen de afgelopen jaren, ben ik tot begrip gekomen, en accepteer ik mijn rol in de komende revolutie. Als intuïtief-astroloog kan ik werken met de ‘taal van de hemel’, en kan ik de belangrijkste informatie teruggeven aan mijn broeders en zusters, die zich kunnen afstemmen op de Kosmische Orde en er hun voordeel uit halen. Mijn visie voor de toekomst is een goud-briljante, en het is mijn innige wens, dat ik jullie allemaal deze visie kan bijbrengen, via mijn geschriften en mijn spirituele adviezen, die gebaseerd zijn op de astrologie.

Nu we onszelf op een ongehoord snelle wijze de aanstaande kwantum-explosie in onze levens zien naderen, wil ik jullie deze woorden tot besluit aanbieden, ze komen uit het evangelie van Johannes (16:33):

“Over deze zaken heb ik met jullie gesproken, dat in jullie in mij vrede mogen hebben. In de wereld zult ge beproevingen ondervinden, maar wees opgewekt; ik heb deze wereld reeds geslecht”.

Astroloog Salvador Russo

 

Bron : Want  to Know

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees