Het is het NU voor jullie ALLEMAAL, onze gegrondvestigden, om jullie ware Multidimensionale ZELF te zijn. Wij stellen voor dat jullie je ervaringen documenteren en hen met anderen delen zodat jullie hun volle ontwaking kunnen vergemakkelijken. Alsjeblieft "documenteer" jouw ervaringen op wat voor manier dan ook die het beste bij JOU past. Wij verzoeken dat jij jouw proces deelt omdat het het NU is om de bescherming van je vergeetachtigheid los te laten. Ja, het vergeten van verstorende gewaarwordingen en ervaringen was vaak jullie enige bescherming tijdens de donkere tijden van Gaia, maar deze heerschappij van de duisternis is bezig tot een einde te komen.

 

FlameHolder2 


Jullie, onze dappere afgezanten op Gaia, moesten jullie Licht verbergen. Maar NU, kunnen jullie beginnen om je ZELF te zijn en jullie Missie te LEVEN. NU, dat het Licht helderder dan de duisternis is, kunnen jullie de illusies gemakkelijker waarnemen, en dus loslaten, die jullie moesten tolereren en waar jullie doorheen moesten leven gedurende veelvoudige incarnaties.

Niet jullie allemaal kozen om voor het eerst de Aarde te betreden bij de ondergang van Atlantis, maar toen jullie eenmaal de 3D matrix betraden, konden jullie een incarnatie ervaren tijdens iedere tijdlijn die in behoefte was van jullie hulp. In vele van deze tijdlijnen, was de Matrix zo verontreinigd met duisternis dat jullie je ZELF volledig vergaten.

Nog erger, jullie vielen in/naar de duisternis en geloofden wat die duisternis jullie vertelde. In andere levens, bleven jullie verbonden met jullie ZELF, maar werden vaak gestraft, gemarteld en/of vermoord voor het "anders" zijn dan de regerende duisternis.

Deze levens lieten diepe littekens op jullie etherische lichaam achter, welke jullie geheeld hebben in jullie huidige incarnatie. Echter, om deze kwetsuren volledig te genezen, is het het beste om hen te herinneren. Dit herinneren kan tamelijk traumatisch zijn voor jullie derde dimensionale bewustzijn. Daarom, wanneer wij zien dat ons dapper Uitzendteam het oude aan het opruimen is om het nieuwe binnen te brengen, brengen wij hen naar de Regeneratie Kamer op ons Schip terwijl zij "slapen".

De meesten van jullie herinneren je niet erg veel van jullie werkelijkheid op het Schip, omdat het "heimwee" van die herinnering nogal hartverscheurend is. Echter, het is het NU voor velen van jullie, onze vrijwilligers, om je jullie levens op het Schip te herinneren. Die herinnering zal jullie bekwaamheid vergemakkelijken om in bewust, onophoudelijk, contact te zijn met de JIJ op het Schip die bi-localiseerde in/naar je huidige Aarde voertuig.

Wij zien dat velen van jullie 3D geesten wervelen met de herinnering van de ontelbare expressies van jullie Multidimensionale ZELF. Echter, het is de Missie van velen van jullie om de massa's te informeren over het feit dat de werkelijkheid multidimensionaal is, en dat iedereen ontelbare incarnaties op/in andere dimensies, werkelijkheden en tijdlijnen heeft.

Dus, moet je een "helder voorstellingsvermogen" hebben om je jouw expressies van zelf te herinneren in andere dimensies en tijdlijnen die gelijktijdig met je leven in de fysieke wereld lopen. Wij brengen deze kwestie naar voren omdat velen van jullie, onze vrijwilligers, de ervaring hebben van het bewust ervaren van jullie parallelle, afwisselende en hogere dimensionale levens.

Jullie voelen deze "verhalen," "levens" en "herinneringen" op andere tijdlijnen en in andere locaties omdat jullie "je koffers aan het pakken" zijn en jullie je voorbereiden om terug te gaan naar jullie "voorvaderlijke" Thuis. Jullie zullen niet langer op Gaia's 3D planeten reïncarneren omdat Zij, ook, aan het terugkeren is naar Haar Hogere ZELF.

Dierbare vrijwilligers om Gaia te helpen, wij, jullie Galactische en Hemelse families, willen jullie eraan herinneren om een bewuste verbinding te handhaven/onderhouden met jullie hogere frequentie expressies van ZELF. Het is door deze bewuste verbinding dat jullie je de Missie kunnen herinneren, en dus vervullen, die jullie kozen voordat jullie dit Aarde voertuig namen.

Natuurlijk, jullie allemaal hebben de collectieve, persoonlijke en planetaire missie van 'terugkeren naar ZELF." Om deze terugkeer volledig te bereiken, zullen jullie de tijd moeten verlaten, aangezien het Nu buiten de derde dimensionale tijd is.

Vandaar dat het ook het NU is om je bewustzijn uit te breiden door je persoonlijke portalen en om je bij ons aan te sluiten in onze Arcturiaanse Corridor. Onze Arcturiaanse Corridor is een portaal waardoorheen de ontelbare portalen van onze ascenderenden in eenheid, veiligheid en vrijheid kunnen verzamelen om te vermengen en een samenhangende groep te vormen.

Het is belangrijk dat onze vrijwilligers op deze manier bijeenkomen omdat het eenheidsbewustzijn dat gecreëerd wordt door deze bijeenkomst jullie toe zal staan om exponentieel jullie persoonlijke en groepsbewustzijn uit te breiden. Omdat jullie het persoonlijke ascenderende bewustzijn bijdragen aan het VERENIGDE energiegebied van Gaia's ascenderende Aarde, is het belangrijk binnenin dit Nu dat jullie "Meesters" worden van jullie energiegebied.

Omdat Gaia, het dappere wezen dat Zij is, besloot om een School te zijn om oorzaak en gevolg, individualiteit EN de vrije-wil te onderwijzen, is Zij een zeer ingewikkelde planeet om op te ascenderen. Gelukkig omdat zij aldus diep verstrikt geweest is in de duisternis, zal Zij wanneer zij ascendeert Haar planetaire ZELF uitbreiden in/naar correlerende hogere frequenties van Licht.

Net zoals iemand die op een trampoline springt slechts zo HOOG springt als de beweging OMLAAG, heeft Gaia Haar planeet toegestaan om ontelbare achterblijvers van de duisternis in Haar immense hart te accepteren. Deze duisteren hebben in het geheim Gaia's planeet geregeerd voor meer "tijd" dan de mensheid zou kunnen verdragen om te weten.

Echter, net zoals Gaia gekozen heeft om de duisternis in Haar planetaire hart te accepteren, moeten jullie ook die duisternis accepteren. Met "accepteren" bedoelen wij dat jullie de duisternis niet ontkennen, want wat je ontkent zal alleen maar je bewustzijn binnen gaan. Wat het ook is dat opgeslagen is in je onbewuste 3D brein, is voor jullie moeilijk om te genezen en los te laten.

Hoe kan je dat genezen wat je zelfs niet weet? Deze "onbewuste" duisternis handelt zoals een ziekte die zolang ontkend is dat het extreem moeilijk is om te genezen. Jullie, onze dappere afgezanten op de Aarde, hebben je vrijwillig aangemeld om in/naar een fysieke gestalte te bi-localiseren zodat jullie Gaia van binnenuit Haar planetaire systeem zouden kunnen helpen doorheen het Aarde voertuig dat jullie dragen.

Wij spreken nu tegen diegenen die ontwaakt zijn, aangezien diegenen die nog steeds sluimeren zich niet voor kunnen stellen dat zij de bekwaamheid hebben om de monumentale duisternis onder ogen te komen welke in het geheim Gaia voor langer dan velen van jullie je zouden kunnen voorstellen geregeerd hebben. Maar als jullie jullie incarnaties in andere tijdlijnen op de Aarde herinneren, zullen jullie beseffen dat de polariteit van Licht en donker een constant thema was.

We zullen nu nauwkeurig kijken naar Gaia's keuzes van dienstverlening jegens al het leven. Deze keuzes zijn de klassen die jullie bijwonen gedurende jullie "tijd"op de Universiteit Aarde. Het thema van deze klassen is om jullie te leren hoe:
(1) Jullie vrije wil te gebruiken om…
(2) Polariteit te vermengen in/naar eenheid door…
(3) De illusie van afgescheidenheid los te laten.

Met andere woorden, Gaia is een planetaire "school voor Ascentie". Jullie, onze dierbaren, hebben gekozen om een voertuig op Aarde te nemen binnenin dit NU omdat Gaia, en Haar planetaire zelf, gereed zijn om terug te keren naar de werkelijke multidimensionale expressie van de Aarde.

Heel veel wezens en beschavingen zijn naar Gaia's planetaire lichaam gekomen gedurende meer "tijd" dan jullie zouden kunnen tellen. Zij kwamen naar de Aarde om voordeel te nemen van de mogelijkheid om uit het derde/vierde dimensionale Wiel van het Leven - Dood - Leven - Dood te ascenderen.

Gaia heeft genoeg levens en sterfgevallen ervaren en Zij is gereed om zichzelf te ascenderen. Vandaar dat Zij JULLIE nodig heeft om jullie Vrije Wil te gebruiken om te verenigen met AL het leven, zodat JULLIE alle polariteiten kunnen vermengen in/naar eenheid door jullie illusie van afgescheidenheid los te laten.

Eén van de meest moeilijke componenten van deze "klas" is om de Illusie van veiligheid los te laten die jullie vrije wil creëerde door jullie af te scheiden van een bewuste kennis van hoezeer de duistere polariteiten Gaia geregeerd hebben.

Aangezien "afgescheidenheid" een derde dimensionale illusie is, verlaagt het geloof in afgescheidenheid je bewustzijn om alleen de fysieke wereld waar te nemen. In waarheid, betekent afgescheidenheid alleen dat je niet dat waar kunt nemen wat er tussenin is. En, wat "er tussenin" is daar is JIJ.

Echter, als je alle polariteit in/naar eenheid vermengd, dan moet de polariteit van duisternis en de polariteit van Licht verenigd zijn. Als je kijkt naar de levens van de mensen die geascendeerd zijn vanaf jullie planeet, zal je zien dat zij ALLEMAAL al hun innerlijke duisternis omhelsden met hun innerlijke Licht.

Deze ascenderenden hebben de kracht binnenin hen ZELF gevonden om Eenheid te voelen met AL het leven. "Al het Leven" betekent niet eenheid met alleen het leven dat met het Licht resoneert. Het betekent niet eenheid met slechts andere lichtwezens. Eenheid met AL het leven betekent dat je verenigt met en Onvoorwaardelijk Houd van AL het leven - Licht, donker en alle tinten van grijs ertussenin.

Verder, wanneer je ascendeert, is er GEEN "ertussenin". Ertussenin is een derde/vierde dimensionaal concept dat gebaseerd is op afgescheidenheid. Als er geen afgescheidenheid is, dan is er geen individualiteit. Je moet ook de illusie loslaten van je "individuele zelf" om de werkelijkheid van je Multidimensionale ZELF te omhelzen.

Je Multidimensionale ZELF begint niet in de hogere frequenties. Je Multidimensionale ZELF resoneert met alle frequenties. JIJ bent je hoogste Licht en JIJ bent je diepste duisternis. Als je niet je eigen duisternis kunt omhelzen, accepteren, verenigen, en onvoorwaardelijk van je eigen duisternis kunt houden, hoe kan je dan de duisternis rondom je heen genezen?

Hoe kan je voor "anderen" doen wat je niet voor jezelf kunt doen? Denk eraan, duisternis is slechts een frequentie. Daar zijn diegenen die resoneren met de lagere dimensionale handtekening frequentie van macht over anderen. Aan de andere kant, resoneren de geascendeerden met de hogere dimensionale handtekening frequentie van macht binnenin zelf.

Spoedig zal het precies geopenbaard worden hoe diep jullie werkelijkheid gevallen is in/naar de lagere frequentie van "macht over anderen". Dit zal zich voordoen omdat jullie, onze ascenderenden, jullie bewustzijn in/naar de hogere frequenties aan het uitbreiden zijn.

Wanneer jullie eenmaal jullie hogere dimensionale gewaarwordingen/inzichten herwinnen, zullen jullie de Aarde voertuigen van de mensen lezen, niet zien. Jullie zullen hen zien en met hen communiceren als energiegebieden. In plaats van "mensen met namen" zullen jullie "energiegebieden met handtekening frequenties" waarnemen.

Individuele mensen kunnen tamelijk deskundig worden met het liegen, maar energiegebieden kunnen alleen de waarheid van hun resonantie frequentie tot uitdrukking brengen. Wanneer illusies eenmaal geïdentificeerd en losgelaten zijn, alles dat er overblijft is de waarheid. Wanneer jullie je bewust de waarheid gewaarworden van wat er zich op jullie planeet voordoet, mag jullie individuele zelf kwaad, verdrietig en/of angstig worden.

Jullie individuele zelf mag iemand anders willen beschuldigen omdat jullie jezelf niet kunnen vergeven voor niet te weten wat er werkelijk aan het gebeuren was. Vanwege die mogelijkheid, wensen wij om jullie te herinneren aan de levensverhalen van al diegenen die op de Aarde geascendeerd zijn.

Deze dapperen mediteerden, leden, dienden anderen en gingen steeds maar weer opnieuw diep binnenin zichzelf om AL hun innerlijke duisternis te confronteren. Geliefden, jullie kunnen alleen naar buiten in/naar jullie werkelijkheid projecteren wat jullie binnenin jullie zelf vinden. Daarom, denk eraan dat diegenen die duisternis naar buiten projecteerden alleen duisternis binnenin konden vinden.

De Kliek die jullie gevreesd en gehaat hebben verloren alle contact met hun eigen innerlijke Licht. Daarom, proberen zij het van anderen te stelen. Maar Licht kan niet gestolen worden. Licht is voor iedereen gratis om te ontvangen, maar men kan het alleen ontvangen als men gelooft dat zij het verdienen.

Gebruik alsjeblieft jullie prachtige geschenk van het voorstellingsvermogen om na te denken over hoe het aan moet voelen te geloven dat je het Licht NIET verdient. Stel je voor hoe het moet aanvoelen om zo onthecht van het Licht te zijn dat je denkt dat je het van een ander kunt stelen.

De geascendeerde meesters confronteerden niet slechts de duisternis om hen heen, zij confronteerden eerst de duisternis binnenin hen. En omdat zij AL hun innerlijke duisternis gewaarwerden, genazen, lief hadden en loslieten, hadden zij alleen nog maar Licht binnenin hen. Met alleen puur Licht binnenin, projecteerden zij alleen maar puur Licht naar buiten hun wereld in.

Dat Licht was een baken voor allen die het Licht buiten zichzelf zochten omdat zij het binnenin niet konden vinden. Daarom, verzamelden heel veel mensen zich rondom de geascendeerde. Zij wilden het Licht op zich nemen dat de Meesters gevonden hadden door al hun innerlijke duisternis los te laten.

Echter, sommigen van de "discipelen" konden hun innerlijke duisternis niet loslaten en raakten wraakzuchtig richting hun Meester. Het was toen de uitdaging van de Meester om niets binnenin of buitenom zijn/haar voertuig toe te staan om wat voor innerlijke duisternis dan ook te activeren dat hen jaren, decennia en levensspannen genomen had om los te laten.

Zij kwamen toen aan bij die laatste initiatie. Als een wezen, verstrikt in duisternis, hen zou willen vermoorden om hun Licht uit te blussen, konden zijn dan reageren met Onvoorwaardelijke Liefde? Zou jij dat kunnen? Kan JIJ dat? Kan jij op angst en kwaadheid reageren met Licht en Onvoorwaardelijke Liefde?

Je ogenblikkelijke reactie is waarschijnlijk "Ja". Maar, kan je deze wezens in het gezicht kijken en zeggen, "Ik vergeef je, aangezien je niet weet wat je doet?"

Neem alsjeblieft de overblijfselen van je "tijd" in de derde dimensie om naar de duisternis binnenin te kijken dat toeschijnt "afgescheiden" te zijn van jou en decreteer,

"Ik vergeef je Onvoorwaardelijk."

Omdat je ALLE illusies van afgescheidenheid aan het loslaten bent, kijk je naar de duisternis die je in je wereld waarneemt en decreteer je,

"Ik houd onvoorwaardelijk van je."

Aangezien je ervoor kiest om in Eenheidsbewustzijn met al het leven te leven, decreteer je,

"Met mijn vrije wil

Kies ik om ALLE polariteiten in/naar EENHEID te vermengen

Zodat ik ALLE illusies van afgescheidenheid los kan laten."

Geachte Afgezanten van Licht en Liefde, wij eregroeten jullie moed om binnenwaarts te kijken om jullie wereld te veranderen.

Zegeningen,

De Arcturianen

Dr. Suzanne Lie 

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees