De voorbije maanden. Op deze zonnige maar koude Paasdag blikken we nog even terug op de eerste drie maanden van 2013. In januari kenden we vooral stilte, integratie, innerlijk werk (7), maar het einde was uitdagend. In februari gebeurden er verschuivingen zodat bepaalde zaken hun balans vonden, en karma werd afgewerkt (8). Kleine en grote veranderingen dienden zich aan, met heel wat beweging, maar toch steeds met die afremmende energie die nog kenmerkend is voor 2013, door die individuele en collectieve weerstand en angst naar verandering.

 

Denken vanuit liefde

Maart (9) bracht dan de finale afwerking, en dat hebben we geweten. Oude patronen en emoties doken nog maar eens op, en dit escaleerde tegen het einde van de maand. Vooral de laatste week was energetisch heel intens, en velen ervaarden een fysieke zuivering op allerlei manieren. Zelf was ik tot niet veel anders in staat dan het allemaal over en door me heen te laten spoelen, en te wachten tot het over was, met alle mogelijke 'ascensie'-symptomen erbij. De opheldering kwam pas in de loop van vrijdag, om nu toch stilaan door te zetten en innerlijk eindelijk een gevoel te brengen van lente, hernieuwing en verlichting.


De breuklijn voorbij

De energetische breuklijn tussen oud en nieuw van januari tot maart hebben we dus nu achter de rug. We hebben allen de voorbije maanden nog eens duidelijk te zien gekregen wat we nu echt mogen achterlaten, en voelen ons daardoor nu weer een stuk meer opgeklaard en gezuiverd.


December 2013: volgende 9-maand

Eind december zullen we dit jaar nog afsluiten met een laatste 9-maand. Waar de 9 in maart veel te maken had met op eerder onaangename, dooreenschuddende manier tot inzicht en wijsheid komen, zal de 9 in december rustiger zijn, en veel te maken hebben met een laatste afwerking, healing, dingen die op hun plek vallen en relaties die geheald worden.


Iets moois groeit vanuit het puin

Maar we kunnen er niet aan ontkomen, de 13 uit 2013 zal nog een heel jaar werkzaam zijn, en zal alles omkeren en vernietigen dat niet hoort bij een leven vanuit het hart en verbonden met hogere geest.

Zeker voor mensen die momenteel in een individueel 9- of 13/4-jaar zitten, kan dit een diep transformerend jaar zijn, maar het positieve is dan wel dat er heel mooie nieuwe dingen kunnen gebouwd worden ook, vanuit het puin van het oude, en dat geldt eigenlijk voor ons allemaal dit jaar.


Een frisse wind

Toch brengt april 2013 nieuwe energie, een frisse wind.

Het is een 10/1-maand, waarbij velen innerlijk de drive zullen terugvinden om nieuwe dingen te doen (daar waar we de vorige maanden vaak gestoord werden in onze bezigheden, of om allerlei redenen – vaak intens innerlijk werk- niet verder konden met nieuwe projecten), iets nieuws te bouwen, het anders te doen, en vooral zal men nieuwe aspecten van zichzelf ontdekken, waardoor men als vanzelf in een nieuwe flow raakt.

We krijgen eindelijk terug een gevoel van heropleving, als we dat toestaan tenminste, en als we innerlijk steeds weer de intentie plaatsen om vreugde te be-leven.


Maansverduistering

Op 24/25 april krijgen we nog een gedeeltelijke maansverduistering, en zoals we de laatste jaren hebben kunnen merken, is het goed rond die tijd extra te letten op balans en gecenterd zijn, want schaduwenergie kan plots opduiken waar we het totaal niet verwachten.

Een maansverduistering brengt altijd de kans om verdrongen emoties schoon te maken of zaken op te helderen in zichzelf.

Een maand later krijgen we die kans nogmaals bij de volgende gedeeltelijke maansverduistering.


Woelige maanden

Als we de astrologische rapporten lezen over de komende maanden, dan zien we dat er wel wat beroering kan zijn, individueel en collectief, maar dat is dan ook echt nodig.

De sterk transformatieve 13/4-energie zal alles losschudden wat verouderd en ego-gedreven is, om zo nieuwe heldere structuren en funderingen te kunnen plaatsen, dit jaar nog.


Mensen met een 'spirituele kater'

Eigen aan de specifieke overgangsenergie van 2013 is dat vele mensen echt op het randje balanceren van hun uithoudingsvermogen, zeker nu die koude winter heel lang blijft duren. Mensen worden nu extra gestretcht en uitgedaagd om zichzelf toch weer telkens naar hun hoogste licht te tillen. Men lijkt ook wel oververzadigd te zijn van spirituele teksten en boeken en cursussen en methoden enzovoort. Het lijkt wat op een soort spirituele kater, en velen voelen zich ontgoocheld en ontredderd na al die jaren van intens innerlijk werk en bewustwording.


Collectief landingsproces

En dat is heel normaal. Het is net dit jaar dat alle nadruk ligt op het aardingsproces, op het gaan toepassen van al die hogere energie in ons dagelijkse leven.

De hele groep mensen die de vorige jaren toegewijd werkten aan hun bewustwordingsproces, zet nu als het ware collectief een 'landingsproces' in.

En het is net wanneer we bevrijd zijn van alle illusies, wanneer we met onze beide voeten op de grond zijn gekomen, wanneer we 'geland' zijn, dat we eindelijk weer vooruit kunnen. We weten nu waar we staan, we kennen onszelf veel beter dan ooit voordien, en in en rond ons zijn meer dan genoeg hulpmiddelen aanwezig om onze dromen te verwezenlijken, en om gewoon een goed leven te hebben.


Een doe-jaar

Dit jaar is een doe-jaar. Alles waar we ons doodongelukkig of niet meer lekker bij voelen, moeten we nu gaan aanpakken, aanpassen en veranderen. We zijn ieder zélf verantwoordelijk voor ons eigen geluk, voor ons eigen welzijn. Anderen kunnen ons inspireren, begeleiden, een duwtje in de rug geven, maar uiteindelijk zijn wij het zélf die het potentieel én de keuze hebben om van dit leven op aarde een hel of een hemel te maken. Het zijn niet de engelen of de lichtwezens of een spiritueel leraar of lama of goeroe die de klus voor ons gaan klaren, dat moeten we zelf doen. Het is nu de tijd om zélf op ons eigen kleine microniveau te gaan kijken wat er aangepast mag worden om een beetje meer hemel op aarde te creëren, voor onszelf en voor anderen.

En wat het eerst dient veranderd te worden, hebben we de eerste maanden van dit jaar duidelijk kunnen zien en voelen. De rest volgt nog in de loop van 2013.


Ook op macroniveau

Als gevolg daarvan gaan ook op macroniveau organisaties zich herstructureren of verdwijnen, wordt er aan nieuwe gebouwd, en duiken nieuwe initiatieven her en der op als paddestoelen op een vruchtbare grond.

Dit weekend las ik bijvoorbeeld nog over het oprichten van een nieuwe 'alternatieve bank', de New B (http://www.newb.coop/nl/default.aspx ), maar het zal natuurlijk nog een hele tijd duren eer dergelijke initiatieven echt vaste grond vinden.

Moesten we alle nieuwe positieve initiatieven en alle positief nieuws uit de media eens gaan oplijsten, we zouden verbaasd zijn van de grote positieve onderstroom die gestaag en zeker zijn gang gaat momenteel.

De wereld verandert echt ten goede, ons eigen leven verandert echt ten goede, en dat is een affirmatie die ons dan ook helpt om deze stroom daadwerkelijk te gaan versterken en nog meer te gaan neerzetten.

We leven dus wel in een woelige overgangstijd, maar we hebben voldoende tools verzameld om rustig en gecenterd te blijven – om als het te heftig wordt, dan toch uiteindelijk weer op onze pootjes terecht te komen en onszelf op te tillen -, en gewoon onze weg verder te gaan, en deze tools vanuit het hart met anderen te delen als daar om gevraagd wordt.


Rustig aan, stap voor stap

We krijgen dit jaar volop inspiratie en mogelijkheden en helpers (vooral na juni) aangereikt voor de volgende fase van onze eigen unieke weg, voor deze volgende fase in het collectief ascensieproces van deze aarde.

Als we ons bewust blijven van het grotere plaatje, van die echt wel enorme maatschappelijke planetaire overgangsperiode, dan zijn we in staat om het nodige geduld te beoefenen en voelen we nauwkeurig in bij al wat we doen, wat het juiste tijdstip is om te handelen.

April belooft dus een boeiende maand te worden, en ik hoop dat bij iedereen de zon innerlijk én uiterlijk volop mag schijnen, om onze weg te verlichten en te verwarmen! We verdienen dat!

Keep the faith

door Fran Tielemans


Bron : Maitreya

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees