Groeten, Liefde en bewustzijn breiden wij, de Andromedanen uit naar jullie ter ondersteuning van jullie ascentie en de waardevolle periode van evolutie waar jullie in deze tijd doorheen gaan. Wij hebben in onze eerdere communicatie met jullie gesproken over de chaos welke zich aan het ontwikkelen is of waar jullie je bewust van mogen worden van binnenin jullie wezen en werkelijkheid. Wij deelden mee dat de chaos een doel van het ontwaken van een Lichtexplosie binnenin jullie wezen heeft, een krachtige genezing en ontwaking van Goddelijk Bewustzijn voor jullie creërend om in jullie huidige werkelijkheid te verkennen.

 

big_bang

De Arcturianen deelden in hun communicatie met jullie mee dat wij, de Andromedanen, geëvolueerde zielen aan het selecteren zijn die ontwaakt en bewust zijn in deze tijd om de allerhoogste Liefde doorheen hun wezens in de Aarde te verankeren om de gehele mensheid te beïnvloeden en te ondersteunen om in/naar een vibratie van Liefde te verschuiven. Met de informatie van onze eerdere communicaties in gedachten wensen wij om toevoegende informatie mee te delen om jullie in deze belangrijke periode van jullie groei te ondersteunen.

Om voor het Licht van jullie ziel en de Schepper te exploderen van binnenuit jullie wezen in/naar een baken van Licht, is er een noodzaak om bewust te zijn van de lessen waarvoor jullie ziel naar de Aarde gekomen is om te bereiken en te overwinnen. Deze les, uitdaging of horde heeft tot doel het creëren van eenheid tussen jullie ziel en iedere werkelijkheid van jullie wezen, bijvoorbeeld, jullie lichaam, auragebied, werkelijkheid, geest en emoties. Vaak voelt deze les, uitdaging of horde aan zoals een beperking, iets dat jullie ontkend werd. Hoewel je inspanning en focus geplaatst mag hebben op dit gebied om te genezen of te transformeren, mag het nog steeds buiten je bereik voelen. Het mag ook de oorzaak zijn of zich als chaos in jullie huidige werkelijkheid manifesteren.

Iedere vorm van chaos is vereist om benaderd te worden vanuit een ruimte van Liefde, zelfs amusement en geen-gehechtheid als dat mogelijk is. Er is geen noodzaak om drama of negatieve gevoelens binnenin te activeren als een reactie op kleine ervaringen van chaos die zich in jullie werkelijkheid manifesteren. Sta jezelf toe om waarnemend te zijn met de wetendheid dat de chaos bewijs is dat je voort gaat om het Licht exploderend van binnenuit je wezen te ervaren. Voor grotere ervaringen van chaos, ben je niet vereist om op een bepaalde manier te handelen of te reageren, eenvoudig om Liefde, vergiffenis, geloof en vertrouwen, specifiek voor jezelf, vast te houden.

Je fysieke lichaam is je grootste kameraad voor je ziel, zo ook is je werkelijkheid dat, echter, je fysieke lichaam is in  harmonie, gevoelig voor en bewust van je ziel, met de bekwaamheid om je ziel te belichamen. Dit is het grootste doel in deze tijd. Velen van jullie mogen jullie ziel kennen en regelmatig ervaren, hoewel de chaos zich vormt om de band tussen je fysieke lichaam en je ziel te verbeteren. Als jij je bewust bent van de ongebonden uitdaging of horde in je leven, wat je aldus wenst om te ervaren, dan mag je beseffen dat om diens manifestatie te helpen er een noodzaak is om ofwel de aanwezigheid van je ziel te voelen of de ziel toe te staan zich te verbinden met je fysieke lichaam. Misschien heb je dit al bereikt, aldus er een noodzaak mag zijn om de ziel en het fysieke lichaam toe te staan om in harmonie te werken om manifestaties in je  fysieke werkelijkheid te helpen. Daarom, is er een noodzaak om na te denken over of je uitgenodigd wordt om je besef van je ziel in je fysieke lichaam te intensiveren of in projecties in/naar je fysieke werkelijkheid.

Als je fysieke pijn ervaart, dan is het zeer waarschijnlijk dat er een noodzaak is om je te focussen op de belichaming van je ziel in je fysieke lichaam. Je mag wel of niet de aanwezigheid van je ziel al in je hart en emoties voelen, hoewel er een noodzaak is om je ziel in je fysieke lichaam te voelen tintelen of vibreren, de ziel toestaand om de noodzakelijke verschuivingen en aanpassingen te maken, waardoor een grotere belichaming ervaren zal worden. Als je moeilijkheden ervaart in je fysieke werkelijkheid of je uitdaging is de manifestatie van een situatie in je alledaagse leven, dan kan je herkennen dat er een noodzaak is om de ziel in harmonie werkend met het lichaam tot uitdrukking te brengen om meer volledig deze heilige vibraties in je fysieke werkelijkheid te verankeren. Dit laatste verzoek symboliseert dat je jouw ziel al met je fysieke lichaam geïntegreerd hebt, hoewel de energieën nog niet met je externe werkelijkheid vermengen.

De grootste beperking voor de uitbreiding en belichaming van je ziel is angst. Terwijl de ziel angst met gemak kan overwinnen en oplossen. Als angst ingeworteld werd en herhalende energetische patronen gecreëerd heeft, welke bijna zoals programmeringen in het lichaam bestaan, dan is dit meer uitdagend voor de ziel om op te lossen omdat het een gebalanceerde focus vereist tussen vele aspecten van je wezen. Wanneer angst een herhalend patroon geworden is geprogrammeerd in je fysieke lichaam, mentale lichaam of emotionele lichaam, dan kan het losgelaten worden door de herhaling van spirituele uitoefeningen om door de lagen van angst heen te gaan, genezing creërend.

Heel veel mensen op de Aarde raken gefrustreerd aangezien zij voelen dat hun gewenste ervaring of uitkomst niet manifesteert. Deze frustratie is een onderdeel van het genezingsproces tussen je ziel en je fysieke lichaam, en je ziel en je fysieke werkelijkheid. Je ziel is vereist om eerst in het fysieke lichaam te manifesteren en dan in de fysieke werkelijkheid via het fysieke lichaam. Je frustratie is zoals de storm van chaos opstijgend van binnenuit jou. In een storm zou je beschutting en rust vinden, tijdens je innerlijke storm van chaos wordt je uitgenodigd om beschutting te vinden in de Liefde van je hartchakra, en daar te rusten. Dit is alles dat er vereist is om alles in balans te brengen, alsook om bewust te worden van de geïntegreerde balans van de ziel, je fysieke lichaam en fysieke werkelijkheid.
Geloven jullie ons, de Andromedanen, dat het rusten in je hartchakra alles is waartoe jullie uitgenodigd worden om te bereiken in dit moment om jullie zelf en de werkelijkheid te genezen? Jullie niveaus van geloof mogen laag zijn in deze tijd, jullie mogen zoveel verschillende uitoefeningen geprobeerd hebben en toch schijnt niets jullie te ondersteunen of te helpen bij het overwinnen van jullie horde. Het mag zijn dat meer dan ooit deze horde onmogelijk aanvoelt om te overwinnen. Wij begrijpen het als een proces van in/naar de evolutie en belichaming van Liefde te verhuizen. Geef nooit op, hoewel, sta jezelf bewust toe om nieuw paden of perspectieven te vinden om jou te ondersteunen.

Wij, de Andromedanen wensen om enige inzichten met jullie te delen om jullie in deze tijd te ondersteunen:

    Begrijp eerst dat je fysieke lichaam je ziel diens kameraad is, daarom wil jouw fysieke lichaam in harmonie werken met je ziel en in je fysieke werkelijkheid manifesteren. Angst is de grootste/belangrijkste beperking van dit gebeuren. Wij nodigen je uit om te affirmeren, “Mijn lichaam is de kameraad van mijn ziel,” je mag ook aan de affirmatie toevoegen, “De harmonie van mijn ziel wordt in mijn lichaam ervaren.”

    Ten tweede wensen wij voor jullie om een beroep op ons te doen, de Andromedanen, om de bekwaamheid van je fysieke lichaam te herbedraden, repareren en herstellen om Licht, Liefde, Bewustzijn, genezing en heilige vibratie van je ziel met gemak en perfectie te ontvangen.

“Ik nodig de Andromedanen uit om de bekwaamheid van mijn fysieke lichaam om mijn ziel te ontvangen, ervaren en te belichamen te verbeteren. Ik nodig de Andromedanen uit om mijn fysieke lichaam te ondersteunen bij het herbedraden, reformeren, herstellen en repareren van het goddelijke stromen van mijn ziel in/naar mijn fysieke lichaam, aldus ik de manifestatie van mijn ziel binnenin mijn fysieke lichaam mag ervaren, resulterend in de verschuivingen en genezing die ik wens. Nu is de tijd voor mijn genezing en vernieuwing, ik open mezelf volledig om de grotere eenwording van mijn ziel en fysieke lichaam te ervaren. Dank u wel.”

    Ten derde, wensen wij voor jullie om een beroep op ons te doen om het stromen van jullie ziel en jullie fysieke lichaam diens projectie van jullie ziel in jullie fysieke werkelijkheid te herbedraden, repareren en herstellen.

“Ik nodig de Andromedanen uit om de vermenging van mijn ziel en fysieke lichaam te ondersteunen om mijn fysieke lichaam en de harmonieuze expressie van de Waarheid van de Schepper van mijn ziel te reinigen, genezen en te verbeteren. Dat mijn gewenste ervaringen nu mogen manifesteren in mijn fysieke werkelijkheid en dagelijkse leven om met vreugde, verrukking en dankbaarheid ervaren te worden. Ik open mezelf volledig om de grotere eenwording van mijn ziel en fysieke werkelijkheid te ervaren om mijn ziel te manifesteren in mijn fysieke werkelijkheid met schoonheid, overvloed en gelukzaligheid. Dank u wel.”

    Ten vierde, nodigen wij jullie uit om een beroep op ons te doen, de Andromedanen, om alle angst, frustratie, hopeloosheid, kwaadheid, gebrek, niet ondersteund te zijn en afgescheiden van het goddelijke uit te wissen.

“Andromedanen, met jullie hoge vibrationale Licht en Bewustzijn, nodig ik jullie uit om door mijn wezen heen te gaan, alle angsten uitwissend die mijn werkelijkheid belemmeren, chaos in mijn wezen en dagelijkse leven creëren. Mijn angst mag zich als frustratie, hopeloosheid, kwaadheid, gebrek niet ondersteund en afgescheiden te zijn van het goddelijke te voelen. Ik eer de angst binnenin mij voor aanwezig te zijn, hoewel ik weet dat het tijd voor mijn evolutie en volgende ascentie verschuiving is om plaatst te vinden, is dit wat ik nu liefdevol commandeer om met gemak, perfectie en de complete ervaring van Liefde plaats te vinden. En zo zij het. Dank u wel.”

Met ons Licht jou omhelzend zal het zijn alsof de angst uit je wezen vandaan getrokken en opgelost wordt in ons Licht.

Al onze uitoefeningen zullen je ondersteunen en je verder begeleiden in/naar de ervaring van je Lichtexplosie binnenin, weet echter dat de eenvoudigste uitoefeningen ook relevant zijn zoals in je hartruimte blijven, het focussen op Liefde uitstralend vanuit je wezen, zelfs als je voelt dat je jouw Liefde uitstraalt tegen een storm in wat probeert om jou te ontvouwen.

In deze tijd wordt jullie vertrouwen in vraag gesteld vanwege alle energieën die zich in de Aarde verankeren en evolueren van binnenuit jullie wezen. Aan jou wordt gevraagd, “Vertrouw je op de kracht van de Liefde binnenin je wezen om alles dat je wenst om te ervaren te genezen en te creëren?” Als je vertrouwt, dan is het antwoord gemakkelijk. Het is natuurlijk  om niet volledig te vertrouwen, specifiek als jij je niet bewust bent van wat voor bewijs dan ook van de macht van de Liefde van je ziel en de Schepper in je werkelijkheid, hoewel wij allemaal verhuizen in/naar een periode waar iedereen welzeker vertrouwt op de Liefde en Liefde alles vervult.

Wij zijn nu aanwezig om jullie genezing te ondersteunen en om het volgende stadium van jullie evolutie te helpen wat zal beginnen met een explosie van Licht binnenin jullie.
In mededogen en Liefde,

De Andromedanen

Natalie Glasson

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/


Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees