Voor velen zijn buitenaardsen niets anders dan een fantasie, onzin een waan of hallucinatie. Iets wat alleen voorkomt in films, waar ze dan vaak worden afgeschilderd als kwaadaardige monsters die de aarde over willen nemen. Toch worden er wereldwijd meldingen gedaan door mensen die “ontvoert” zijn door buitenaardsen. Voor mij is het weer een aantal jaren geleden dat ik voor het eerst contact kreeg met wat ik mijn “blue-ish” (de blauwachtigen-Gordon) ben gaan noemen. Dit omdat de huid van degene waar ik contact mee had een lichtblauwe gloed afgaf. Praten over de contacten die ik had, heb ik nooit gedaan, maar Zonar en Kyera maken voor mij deel uit van mijn werkelijkheid.

 

 

 En zeker op de momenten dat ik het leven hier op aarde totaal niet zie zitten, verschaffen zij mij de inzichten die ik in dat moment nodig heb. Voor sterrenmensen zijn het juist de aardbewoners die gewelddadig zijn, in feiten zo gewelddadig dat aan vele sterrenmensen is gevraagd een lichaam aan te nemen om zo te proberen een massavernietiging te voorkomen Sterrenmensen zijn. Uit materiële en niet materiële melkwegstelsels gekomen en een leven op aarde begonnen om vriendelijkheid te verspreiden waar dat nodig is. Hun collectieve vriendelijkheid helpt de woede, angsten stress en razernij op onze planeet te verminderen die zou kunnen leiden tot kernoorlogen. Als de aarde vernietigd zou worden zou dit vele negatieve effecten in vele melkwegstelsels voelbaar zijn.

 De taak van sterrenmensen is dus om tegen iedere prijs kernconflicten te voorkomen. De belangrijkste weg naar dit doel is die van anderen met vriendelijkheid en fatsoen te bejegenen in de hoop dat dit een soort domino effect zal geven. Je kunt Sterre mensen te aller tijde kalm en onbaatzuchtig daden zien verrichten voor iedereen die ze tegenkomen. Degene die ze helpen merken het vaak niet eens op, maar Sterre mensen verlenen ook geen diensten om toegejuicht te worden. Dergelijke dingen doen is voor hen een aangeboren noodzaak – alsof een innerlijke programmering hen tot handelen roept. Het kan ze ook niets schelen of ze er zelden voor bedankt worden. Sterrenmensen zijn overal waar behoefte is aan vriendelijkheid. Het kunnen de caissières zijn inde supermarkt, het baliepersoneel in een bank, de postbode die ieder dag langs komt. Met hun onopvallende uiterlijk en persoonlijkheid geven sterrenmensen er de voorkeur aan achter de schermen te blijven.

Hun opdracht houdt niet in dat ze opvallen. Integendeel: sterrenmensen zijn de “undercover” weldoeners die hopen dat niemand ze opmerkt. Voor velen sterrenmensen is dit het eerste aardse bestaan, en omdat het op de planeet in emotionele en fysieke opzicht zo gewelddadig aan toegaat, wordt het de sterren mens vaak te veel en willen ze terug naar huis. De aarde is per slot van rekening de meest turbulente planeet in het universum. En de universele krachten hebben zelfs ons in quarantaine geplaatst zodat we andere planeten geen schade kunnen berokkenen. De aarde wordt even onberekenbaar geacht als een tiener die steroïden heeft gebruikt en met een geladen wapen staat te zwaaien. Aangezien de meeste mensen hevig van slag zouden raken als buitenaardse in zouden grijpen, hoe goedwillend die ook zouden zijn – hebben deze machtige en zachtaardige wezens er voor gekozen een menselijke gedaante aan te nemen en zich onder ons te begeven. Van binnen zijn ze net als iedereen: mooie vonken van goddelijk licht, gemaakt dor dezelfde schepper. Maar doordat ze tot nu toe geleefd hebben in niet aardse omgevingen, kunnen sterrenmensen qua uiterlijk of gedrag vreemd overkomen.

Sociaal onhandig als ze zijn door hun gebrek aan ervaring met het aardse leven, kunnen sterrenmensen zich door anderen afgewezen voelen. Vaak hebben ze vanaf hun jeugd tot ver in hun volwassen leven te maken met pesterijen van anderen. Die ervaringen bezorgen de sterrenmensen vooral heimwee naar huis, naar de planeet waar ze zich thuis voelen en de sociale omgangsvormen van kennen. Sterrenmensen hebben vaak opvallende fysieke kenmerken die hun onderscheiden van anderen. De meeste sterrenmannen hebben zelden een gemiddelde lengte, meestal zijn ze lang en mager. De sterrenvrouwen zijn echter klein van postuur en of wel mager of juist zwaar gebouwd. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar over het algemeen is het lichaam van sterrenmensen net als hun leven qua lengte en gewicht afwijkend van de norm.

Het gezicht van sterrenmensen kan lang en mager zijn vooral als ze een lang slank lichaam hebben. Sterrenmensen die fijn gebouwd zijn hebben een ronder gezicht. Het lijkt erop dat de planeet van oorsprong invloed heeft op hun specifieke lichaamskenmerken. Over het algemeen genomen hebben sterrenmensen ogen die ongebruikelijk van vorm en kleur zijn, ze hebben vaak halvemaanvormige ogen als een omgekeerde U. Hun ogen zijn vaak grijs, groen of donkerbruin en lijken een innerlijke gloed te hebben, alsof er een helder licht achter brandt. Sterrenmensen kunnen ook kringen van lichtere kleur hebben rond hun pupillen. Aangezien sterrenmensen er niet van houden de aandacht op zichzelf te vestigen kleden ze zich comfortabel en praktisch en niet modieus of opzichtig. Sterrenvrouwen gebruiken weinig of geen make up en houden er niet van veel met hun haar te doen.

 Sterrenmensen hebben een paradoxale persoonlijkheid. Aan de ene kant willen ze graag mensen helpen zonder daartoe een verzoek te hebben verkregen. Toch lijken ze ook op hun hoede en afstandelijk, en kunnen ze ‘koud’ gevonden worden. Ze zijn hier om behulpzaam te zijn, zonder diep betrokken te raken bij de gevoelsprocessen die hun vreemd zijn. Sterrenmensen zijn dol op technologie en zijn meestal ook de eerste die een nieuw apparaat kopen of uitvinden. Ze willen beschikken over hypermoderne mobiele email mogelijkheden en telefoons en al de andere technische snufjes.

Hun gezamenlijke zielentaak is de technologische inventiviteit verhogen ter bevordering van de wetenschap en tot heil voor de mensheid. Velen geloven dat de film de matrix op het juiste moment de boodschap bracht dat we moeten oppassen voor een totale afhankelijkheid van de techniek. Vele sterrenmensen vragen zich af wat hun doel van het leven is en zijn opgelucht wanneer ze er achter komen dat het iets te maken heeft met hulp bieden voor onbepaalde duur en niet gespecificeerde doelen. Er is niet een bepaalde taak of doel die ze uit moeten voeren in hun leven. Als men bij een ander een frons in een glimlach kan veranderen is er al een doelstelling behaald.

 

Verbinding met het thuisfront.

De meeste sterrenmensen hebben belangstelling voor ufo’s. Het leven op andere planeten, ruimtereizen en buitenaardsen. Ze zijn dol op de tv serie star trek, al soorten sciencefiction films en alles wat met deze thema’s en onderwerpen te maken heeft. Ze kunnen zich goed inleven in films over sterrenmensen in mensenlichamen van wie wordt gezegd dat ze aan waanvoorstellingen leiden omdat ze de waarheid spraken over hun niet aardse oorsprong en daarna in een psychiatrische inrichting werden gestopt. Als kind ontdekken sterrenmensen dat ze een intuïtief inzicht in spiritualiteit hebben. Velen van hen mijden bestaande religies omdat die te beperkt lijken voor hun begrip van de grootsheid van het OPPERWEZEN.

 

 

Velen sterrenmensen herinneren zich in dit leven in een ruimte schip te zijn geweest, of menen dat te zijn geweest. Enkele herinneren zich zelfs van welke planeet ze afkomstig zijn. Natuurlijk is dit niet iets wat je normaal bespreekt in een sociale babbel met anderen. Bedenk echter dat dit heel gewoon ogende mensen zijn die weten dat ze niet van de aarde komen. Wezens van andere planeten hebben een veel hogere levensverwachting dan aardbewoners. Dat komt door fysiologische verschillen in hun lichaam. Bovendien zijn ze niet onderhevig aan de spanningen, vervuiling en giftige voeding die een aanslag plegen op het aardse lichaam.

Veel buitenaardse hebben op ander planeten zelfs een niet fysiek lichaam, omdat het voor hun missie op dat moment het beste is. Maar de belangrijkste reden waarom wezens op andere planeten langer leven is dat hoe langer je leeft, des te meer kennis je kunt vergaren. Een leven op een andere planeet zou dus gelijk kunnen staan aan 4 levens op aarde. Daarom kiezen sommige sterrenmensen ervoor tijdens hun opdracht hier twee of meer aardse levens te hebben. Vaak kiezen ze dan ook voor een walk-in ervaring, omdat het grootste gedeelte van hun zielengeschiedenis zich afspeelt op niet aardse bodem.

Wanneer sterrenmensen naar een leven in het verleden worden teruggebracht, kan het zijn dat hun herinneringen niet die van hun zelf zijn. Men kan verschillende levens op aarde herinneren, maar daarbij zitten altijd herinneringen aan een leven op een andere planeet dan de aarde. Vaak is dit het eerste leven voor sterrenmensen op aarde. Sterrenmensen hebben echter vaak herinneringen aan vorige levens uit een soort spirituele bibliotheek geleend. Deze geleende herinneringen aan andere levens op aarde geven de sterrenmens een isolering en buffer op de zware en dichte aardse leefomstandigheden.

 

 

Zonder die herinneringen aan vorige levens zouden het geweld op aarde, de concurrentiestrijd en de hebzucht het gestel van de sterrenmens een te grote schok hebben gegeven. Ook al voelen velen sterrenmensen zich door hun planeet van oorsprong in de steek gelaten, alsof ze zonder inspraak op aarde zijn afgezet, toch zijn ze nog sterk met hun eigen planeet verbonden. Het is heel gewoon bij sterrenmensen buitenaardsen als gids te zien. Ze hebben ook een etherisch koord dat tot aan een ruimteschip reikt. Sterrenmensen maken tijdens hun slaap of in een meditatieve staat herhaaldelijk zielenreizen naar hun eigen planeet of naar een sterrenschip.

 

Energiewerk en paranormale vermogens.

Alle aarde –engelrijken maken melding vaneen extreme gevoeligheid voor mensen massa’s, mensen en plekken. Toch zijn de sterrenmensen degenen die het vaakst een vorm van energetische genezing bestuderen en er hun beroep van maken. Het is zelfs verbazingwekkend hoeveel sterrenmensen hun geld verdienen met hun handen, of dat nu via energiewerk is, of via beroepen als tuinarchitectuur, de bouw, het kappersvak. Manicure, masseren en assembleren. Reiki schijnt wat energiegenezing betreft bij sterrenmensen boven aan het keuzelijstje te staan. Dit kan komen omdat de reiki energie van de Plejaden komt en een geschenk van daaruit is aan de aarde bewoners.

 

 

Het is interessant dat reiki energie er voor een helderziende uitziet als smalle stroken met regenboogkleuren. Zo zien ook de aura’s eruit van sterrenmensen. Ze zien eruit als stokken die verticaal uit het lichaam van de Sterre mens steken, als haren die overeind staan. Sterrenmensen voelen zich sterk aangetrokken tot symbolen, codes, hiërogliefen en gewijde geometrie. En het is dus niet verwonderlijk dat ze graag reiki beoefenen, aangezien er bij deze genezingsmethode sprake is van gecodeerde symbolen die met verschillende genezing energieën mee trillen.


Sterrenmensen en relaties.

Sterrenmensen kunnen geboren worden uit ouders die geen sterrenmens zijn. Deze ouders hoeven niet eens uit een aarde –engelendomein afkomstig te zijn. Het gevolg is dat het gezin zich niet prettig voelt bij een sterrenkind en dat het kind zich buiten het gezin voelt staan. De meeste planeten kennen dan ook niet de geboorte en gezinssystemen die wij op aarde kennen. Elders is het heel gewoon dat geboorte van een lichaam plaats vind in laboratoria, een beetje zoals het hier met reageerbuisbaby’s gebeurt. De emotionele band die er in aardse gezinnen is komt op andere planeten evenmin voor. Dat is een van de redenen waarom men sterrenmensen soms vriendelijk maar afstandelijk vind.

Ze zijn behulpzaam, maar toch is er een zekere koelte die duidelijk wordt wanneer iemand probeert een hechte band te creëren. En dat is niet zo verwonderlijk. Sterrenmensen zijn taakgericht, niet relatie gericht. Ze komen een klus klaren, en zijn er niet op ingesteld van relaties hun topprioriteit te maken. In het gezelschap van andere sterren mensen te zijn geeft het gevoel geaccepteerd te worden. Het schijnt dat vele vrouwelijke sterrenmensen een veel jongere partner hebben. Sterrenvrouwen weten wanneer ze een man ontmoeten van hun eigen planeet. Soms staat dit leeftijdsverschil een serieuze liefdesrelatie in de weg. Het lijkt erop dat sterrenmannen een aantal jaren later dan de vrouwen naar de aarde zijn gekomen.

Wanneer sterrenmensen trouwen krijgen ze heel weinig kinderen of laten het kinderen krijgen helemaal maar zitten. Sterrenmensen zijn niet geïnteresseerd in wat ze de conventionele gezinsdynamiek noemen. Als men al kinderen krijgt gebeurt dit vaak via een keizersnede, omdat er op andere planeten geen geboortes plaatsvinden via de vagina. De bewoners van vele planeten zijn zelfs androgyn en hebben geen duidelijke geslacht kenmerken. Buitenaardse baby’s worden niet via de aardse methode van geslachtsgemeenschap, sperma en eitjes geschapen maar door middel van overdracht van energie en de intentie om te scheppen.

 


Sterrenmensen kunnen een contract hebben afgesloten om niet te trouwen of kinderen te krijgen terwijl ze op aarde leven. Ze hadden waarschijnlijk geen eerdere ervaring met gezin en liefdesrelaties en kwamen er niet op om dit in het contract voor hun aardse leven op te nemen. Een gezin zou een storende invloed kunnen hebben op de opdracht van de sterrenmens en karma kunnen creëren dat hen in aardse reïncarnatie cycli gevangen zou houden. Ook is het mogelijk dat dit het eerste leven is waar een sterren persoon een duidelijk geslacht heeft. De vrouw kan zich niet op haar gemak voelen in een vrouwenlichaam en de man kan zich een onhandige bedrieger voelen die zich uitgeeft voor man. Toch kunnen sterrenmensen als ze op aarde zijn gaan voelen de ervaring te delen als ze te maken krijgen met mensen die een fijne relatie delen.


    Het levenspad van sterrenmensen.

Sterren mensen zijn mensen die veel verschillende dingen doen en misschien niet een bepaalde loopbaan als hun levenstaak kiezen. Ze kunnen in plaats daarvan diverse soorten werk na elkaar of tegelijkertijd doen. Sterren mensen zijn fantastische reiki-meesters, energiemeesters, massagetherapeuten, chiropractors en lichaamstherapeuten. Ze doen ook graag onderzoek, houden van techniek en ondersteunende personeelswerk. Sterrenmensen moeten echter geloven in de doelstellingen van het bedrijf waarvoor ze werken, want anders worden ze ongelukkig in hun werk. Sterrenmensen zijn vriendelijk, werken hard en zijn efficiënt, maar worden onterecht als afstandelijk en koud gezien. Ze werken ook het liefst achter de schermen. Daarom zijn ze beter in solowerk dan in officieel het woord voeren of contact met het publiek te onderhouden.


    Advies en tips voor sterrenmensen.

    - Weet dat kleine daden van vriendelijkheid werkelijk tellen. Als sterrenmens maak je je waarschijnlijk zorgen over de toekomst van de aarde, of vraag je je vaak af of je wel voldoende doet. Je voelt je beter als je bedenkt dat je duizenden schijnbaar kleine daden van vriendelijkheid samen een enorme bijdrage leveren aan het tot stand komen van vrede op deze planeet.
    - Zoek andere sterrenmensen op. Het is van wezenlijk belang onder gelijkgestemden te zijn. Als je je op de intentie concentreert ander sterrenmensen te ontmoeten zullen ze spoedig vanzelf in je leven komen. Je kunt ook sterrenmensen ontmoeten via internetforums en chatrooms, of tijdens evenementen waarbij buitenaardsen en alles wat er mee te maken heeft centraal staat.
    - Waardeer je uniekheid. Je natuurlijke neigingen zijn tegengesteld aan die van veel aardbewoners. Je norm van schoonheid is meer gebaseerd op de binnenkant dan op de buitenkant, wat tegengesteld is aan de norm van veel andere mensen. Je prioriteiten zijn meer op taken gericht dan op relaties. Dus sterrenmens houd je uniekheid alsjeblieft hoog. Houd vast aan je opvattingen en zwak je vermogens niet af door te aan te passen aan de aardse normen.    Auteur:  Doreen Virtue


Bron : Nieuwetijdskind

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees