Al duizenden jaren wordt verondersteld dat er meer is dan hetgeen we kunnen waarnemen met onze vijf fysieke zintuigen. Ons ‘zelf’, die we kennen, zou een beperkte vorm zijn van iets groters dat maakt wie we echt zijn. De mens is zich vaak onbewust van zijn ware identiteit omdat hij zich veelal alleen identificeert met zijn emoties, gevoelens, gedachten en herinneringen en dus de persoonlijkheid. Deze innerlijke ‘drukte’ overstemt vaak de doorgaans zwakkere signalen die niet afkomstig zijn van deze vijf fysieke zintuigen.

 

Kinderen, bij wie de verzameling aan emoties, gevoelens, gedachten en herinneringen nog niet zo’n prominente rol speelt, hebben daardoor vaak minder last van deze kakofonie van ‘informatie’, waardoor zij meer openstaan voor de dingen die veel volwassenen niet meer zien of horen.Leert men op latere leeftijd een bepaalde stilte creëren in het hoofd, dan zullen deze stillere signalen op een gegeven moment weer hoorbaar en/of zichtbaar worden. Dit is wat men vaak buitenzintuiglijke waarneming (extrasensory perception of ESP) noemt.

Buitenzintuiglijke waarneming verwijst naar elk soort fenomeen waarbij iemand informatie verkrijgt op manieren die niet van de vijf fysieke zintuigen afkomen en het is daarmee een brede categorie. Ondanks dat het fenomeen ‘buitenzintuiglijke waarnemingen’ niet wetenschappelijk bewezen is en er talloze sceptici en critici zijn, laten veel laboratoriumtests zien dat het wel degelijk bestaat. Ook zijn er veel mensen die persoonlijke ervaringen hebben en er voordeel bij hebben.

Buitenzintuiglijke waarneming houdt onder andere in: telepathie, buitenlichamelijke ervaringen, helderziendheid, remote viewing, voorkennis hebben van iets, aura lezen en veel meer zaken waarbij de fysieke zintuigen geen rol spelen, zoals contact met overledenen en/of gidsen, chakra’s, vorige levens kunnen zien en ervaren, astraal reizen en op een dieper niveau in contact staan met het universum.

Meditatie of hypnose helpt

Eén van de manieren om de drukte in onze hoofden tijdelijk te stillen, die we met normale rust en zelfs slaap niet kunnen bereiken, is het gebruikmaken van een hulpmiddel als meditatie of hypnose. Beide methoden werken uitstekend waarbij de laatste methode wat eenvoudiger is omdat men van begin tot eind geleid wordt door het hele proces en men bij meditatie vaak zelf moet ontdekken en doen.

Vele mensen hebben op deze manier de nodige stilte kunnen bereiken waardoor zij gegroeid zijn in hun spiritualiteit, hun vermogen om ‘dingen’ te voelen, zien, horen en ervaren, die eerst verborgen waren. Vorige levens kunnen zichtbaar worden waardoor issues in het heden vaak verklaard en opgelost kunnen worden, chakra’s kunnen in balans gebracht worden waardoor men een aanzienlijk evenwichtiger en stabieler leven krijgt, en zelfs buitenlichamelijke ervaringen worden mogelijk.

 

Gerelateerd:

 

Bron: Niburu

{fcomment id=2640}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees