Een Russische wetenschapper heeft onderzoek gedaan naar het menselijk energieveld en is tot de conclusie gekomen dat mensen de wereld om zich heen met hun eigen energie kunnen veranderen. Dr. Konstantin Korotkov stelt dat positieve en negatieve gedachten een verschillende invloed hebben op onze omgeving. Hij is hoogleraar natuurkunde aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. Het beïnvloeden van materie op afstand door de menselijke geestkracht zonder fysieke hulpmiddelen te gebruiken wordt ook wel telekinese of mind over matter genoemd. De sleutel tot telekinese zou zijn te visualiseren.

 

We kunnen energie niet gemakkelijk met het blote oog waarnemen, waardoor het moeilijk kan zijn om de wereld van energie te begrijpen. Om een brug te slaan tussen de fysieke en onzichtbare wereld worden experimenten gedaan met behulp van bio-elektrofotografie. Deze experimenten zijn gebaseerd op de gedachte dat het menselijk lichaam en bewustzijn continu energie uitzenden.

Met behulp van bio-elektrofotografie wordt getracht deze energievelden rond het lichaam vast te leggen. In de metafysische wereld wordt dit energieveld ook wel de aura genoemd. Aura’s kunnen  zo nodig na enige oefening  visueel worden waargenomen door ieder mens. De kleuren van een aura variëren naargelang de persoon en de omstandigheden.

 

 

Dr. Korotkov is niet de enige wetenschapper die onderzoek heeft gedaan naar het menselijk bewustzijn, gedachten en energie. Aan de gerenommeerde Princeton-universiteit deed men 28 jaar onderzoek naar de invloed van energie op de omgeving. Gedurende het Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) werd geconcludeerd dat het bewustzijn beschikt over een subtiel vermogen om apparaten die bekend staan als Random Event Generators te beïnvloeden.

Dr. Robert Jahn besloot onderzoek te doen naar de effecten van het menselijk bewustzijn en intenties op de omgeving. Urenlang probeerden hij en zijn collega’s vast te stellen of het bewustzijn invloed uitoefent op onze fysieke wereld. Jahn ontdekte dat er sprake was van een mentale connectie tussen het bewustzijn en de apparaten. Hij toonde aan dat bewustzijn invloed heeft op de fysieke wereld. Dit onderzoek is van belang omdat het aantoont dat de mens met behulp van intenties en gedachten zelf in staat is om een wereld van vrede, gezondheid en vreugde te creëren. Het lijkt er dan ook sterk op dat we onze realiteit met onze eigen gedachten en intenties creëren.

 

 

Bron: Niburu

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees