Dimensies

banner dimensie

Soms vertellen mensen verhalen die op het eerste gezicht misschien onwaarschijnlijk lijken. En toch, ze zijn afkomstig van doodgewone mensen die absoluut niet “gek” zijn… Het is vaak moeilijk om ervaringen van mensen, verhalen, te beoordelen; zijn ze waar of niet. Voor degenen die het ervaren hebben was het in ieder geval levensecht. Wij zitten nog steeds aardig vastgeworteld in onze 3D-werkelijkheid en kunnen soms maar moeilijk begrijpen/aanvaarden dat er ook andere dimensies/sferen zijn. Ook als wij dan een keer het geluk hebben dat we een Ufo zien, nemen wij aan dat deze zich 'gewoon' in onze 3D-wereld bevindt. Misschien zijn ze dat op dat bepaalde moment inderdaad, maar zijn ze wellicht even later weer in een totaal andere dimensie/sfeer.

Het lijkt of de Annunaki weer volop in de belangstelling staan. Wie de Annunaki waren, kun je lezen in verschillende artikelen hier op de site. Saksin de Groot schreef een prachtig artikel over de ‘terugkeer’ van de planeet ELE.nin, waarvan verondersteld wordt, dát het de planeet Niburu is, de thuishaven van de Annunaki.Eigenlijk was het Zecheria Sitchin, die de wereld attent maakte op deze geschiedenis van de Annunaki, een verborgen geschiedenis mag je wel zeggen! Sitchin was als klein jongetje volledig geobsedeerd door één specifieke tekst in de Bijbel, een tekst die in Genesis 6:4 voorkomt: ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.’ Deze zin was het begin van een zoektocht, een studie en een hele serie boeken en veel, heel veel belangstelling hiervoor uit de hele wereld.

In 2005, werken aan een trilogie over de oude Anunnaki begonnen ... Maar na een paar maanden iets gebeurd, werd het project gestopt. De film werd nooit vrijgegeven. Alle foto's, video's en informatie werden verboden van het internet. De e-mailaccount van Jon Gress, directeur, werd ook gearresteerd. Bijna alle sporen van de productie van de film is inmiddels verwijderd van het internet, met inbegrip van een interview met regisseur van de film, Jon Gress, die onlangs werd gemaakt door Google. De film is de officiële website is verdwenen. Waarom? Alleen deze film werd online gezet (gecensureerd sindsdien), maar het lijkt meer uittreksels samengesteld van de film. Dit is dus geen trailer van de film maar echte stukken !!!

Vroeger dacht men dat orbs die op foto,s verschenen kleine stofdeeltjes waren, die het licht reflecteerden van een camera  en zo een soort van lichtbolletje veroorzaakten op de foto. Dit was ook vaak het geval gezien de hoeveelheid licht die er toen gebruikt werd en de slechte kwaliteit camera die men had in die tijd, was dit ook niet zo vreemd, maar tegenwoordig hebben we veel betere camera,s met ingebouwde flitsers en lichtregelaars. En toch verschijnen er nog steeds orbs op de foto op de meest vreemde plekken. Zijn dit dan allemaal stofdeeltjes die het licht van de ingebouwde flitser reflecteren? Nee dat is het niet, er is veel onderzoek gedaan in de loop der jaren naar wat orbs nou  precies zijn, en wetenschappers zijn het er nog steeds niet over uit, wat het nou precies is.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees