Dimensies

banner dimensie

Steeds meer mensen fotograferen of zien iets bij de zon. Dit verschijnsel wordt veelvuldig bij Niburu, het KNMI en diverse sterrenkundigen gemeld. Er zijn talloze beelden vanuit de hele wereld van, maar het wordt niet behandeld in de media. Een parhelium of bijzon is een natuurlijk optisch fenomeen of halo-verschijnsel dat kan worden gezien wanneer een lage zon door cirruswolken schijnt. Het zonlicht wordt gereflecteerd en gebroken door ijskristallen en gesplitst in verschillende kleuren. Parheliën ontstaan als bijna-horizontale gekleurde vlekken of staven aan beide kanten van de zon, rond een hoek van 22 graden.

De dochter van een arts die gespecialiseerd is in regressietherapie stelt dat ze is genezen van een oogaandoening door terug te gaan naar een vorig leven in de Middeleeuwen. Op 25-jarige leeftijd werd Amy Weiss gediagnosticeerd met staar. Artsen zeiden dat ze geheel blind zou kunnen worden. “Ik dacht bij mezelf: ‘Waarom heb ik de ogen van een oude man?’,” zei Amy. Na het slechte nieuws besloot ze in behandeling te gaan bij haar vader, dr. Brian Weiss. Ze wilde weten waarom haar zicht al op jonge leeftijd minder werd.

Chelsea Banton

Een 14-jarig meisje lag met zware gezondheidsproblemen in het ziekenhuis. Ze had niet lang meer te leven. Terwijl haar moeder wachtte op haar laatste ademhaling verscheen op een bewakingscamera plotseling een fel licht. In minder dan een uur tijd begon het meisje tot verbazing van de artsen te herstellen. Colleen Banton, de moeder van het meisje, heeft een verklaring. “Dit was een engel,” zei ze. Colleen is ervan overtuigd dat de verschijning haar dochter heeft gered.

Sommige kinderen spelen met een denkbeeldig vriendje terwijl andere zeggen te worden bezocht door geesten of verschijningen. Sommige culturen erkennen het bestaan van geesten, andere niet. De Amerikaanse psychotherapeut Caron Goode heeft al veel gevallen meegemaakt die alleen kunnen worden verklaard door een andere entiteit. “Kinderen van 2, 3 of 4 jaar oud kunnen over het algemeen geen onderscheid maken tussen een geest of een denkbeeldig vriendje,” zei de schrijfster van het boek Kids Who See Ghosts: How to Guide Them Through Fear. “Als ze 7, 8 of 9 jaar oud zijn kunnen ze het verschil zien tussen een verschijning of een schaduw op het bed.”

Sterrenzaden: zielen met tijdelijk geheugenverlies (video)

Sterrenzaden leven op aarde, maar zijn afkomstig van andere zonnestelsels, sterrenstelsels of zelfs universa. Een sterrezaad is een menselijk wezen met het DNA van een sterrenwezen. De sterrenzaden doen al sinds het begin van de aarde ervaring op als mens. Ze incarneren steeds weer opnieuw tot ze klaar zijn voor een ‘ontwaking’. Net zoals iedereen vorige levens heeft, komt iedereen ook ergens vandaan. De oorsprong kan worden teruggeleid naar het engelenrijk, het rijk der elementalen (feeën en elven), de kosmos of de aarde. De meeste mensen zijn geboren op aarde, maar velen van hen zijn zogeheten sterrenzaden.

Parallelle universa: veel verschillende werelden (video)

Eén van de grootste geheimen binnen de natuurkunde is wat er gebeurt op het moment dat de kleinste deeltjes interacteren met de grootste deeltjes, dus wanneer we in aanraking komen met de kwantummechanica. De meeste mensen zijn inmiddels bekend met Schrödingers kat, een gedachte-experiment uit de kwantummechanica. In 1926 publiceerde Werner Heisenberg zijn onzekerheidsrelatie, die impliceert dat je niet tegelijkertijd de exacte positie en snelheid van een gegeven deeltje kunt weten. Daarmee kwam een einde aan het denkbeeld dat het mogelijk moest zijn om de toestand van het hele universum op ieder moment te voorspellen.

Etherische dimensie: delen we de aarde met onzichtbare levensvormen?

Vergeet de buitenaardsen in de ruimte even. Sommige wetenschappers beweren dat we de planeet delen met ‘vreemde’ levensvormen die zo anders zijn dan de bekende soorten dat ze onzichtbaar zijn. In de woestijn kan op sommige rotsen en keien een mysterieus laagje van mangaan, arseen en silicium worden gevonden. Dit laagje wordt ook wel ‘woestijnlak’ genoemd. De laagjes laten de woestijn glinsteren en inheemse stammen hebben er intrigerende rotstekeningen mee weten te maken. Professor Carol Cleland van de Universiteit van Colorado denkt dat woestijnlak het werk is van een alternatieve, onzichtbare biologische wereld.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees