Al sinds de oudheid verschijnen er verhalen over ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO’s). NASA-wetenschapper Richard Stothers concludeert dat er een aantal raadselachtige waarnemingen zijn die niet kunnen worden verklaard. Dit fenomeen omvat vele eeuwen en verschillende culturen, aldus de onderzoeker. Stothers (1939-2011) studeerde aan de Princeton- en Harvard-universiteit en was werkzaam voor het Goddard Institute for Space Studies van NASA. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar 5 onverklaarbare UFO-waarnemingen in de klassieke oudheid.

 

nasa-ufo

Strijdwagens in de lucht

De Romeins-Joodse historicus Josephus schreef rond 65 na Christus over een fantastische waarneming boven Judea: “Op de 21e dag van de maand Artemisium verscheen een wonderlijk fenomeen. Ik denk dat deze waarneming normaal gesproken zou worden afgedaan als een fabel, ware het niet dat er veel verslagen van ooggetuigen zijn. Voor zonsondergang werden strijdwagens in de lucht gezien. Gewapende bataljons vlogen door de wolken en daalden neer op de steden.”

Volgens Stothers was Josephus waarschijnlijk zelf getuige van de gebeurtenissen. Door de getuigeverslagen werd zijn geloofwaardigheid versterkt. De omschrijving lijkt niet overeen te komen met een natuurlijk fenomeen, schreef Stothers.

Duizenden Romeinse soldaten zien UFO

De Griekse historiograaf Plutarchus schreef over een onbekend object dat door duizenden werd gezien. In 74 voor Christus marcheerde het Romeinse leger in de richting van de troepen van koning Mithridates VI van Pontus.

“Zonder dat het weer veranderde, scheurde de hemel open en viel er tussen de twee legers een enorm, vlammend object naar de aarde,” schreef hij. “Het had de vorm van een wijnkruik en was zilver van kleur. Beide kampen stonden voor een raadsel en gingen ieder hun eigen weg. Dit wonder geschiedde in Frygië, in een plaats genaamd Otryae.”

Stothers wijst erop dat het waarschijnlijk geen meteoriet is geweest omdat meteorieten zwart zijn in plaats van zilver. Plutarchus schreef nergens over een inslag. Er is een kans dat het een bolide was, een meteoor die vaak explodeert.

Waarneming tijdens de Tweede Punische Oorlog in Rome

Tijdens de Tweede Punische Oorlog (218-201 voor Christus) zijn door de Romeinse geschiedschrijver Titus Livius vele waarnemingen van onbekende objecten opgetekend. De teksten zijn verkregen uit de Annales Maximi (Grote Jaarboeken), die werden gepubliceerd door de pontifex maximus van Rome.

In de winter van 218 voor Christus was boven Rome ‘een vliegspektakel zichtbaar’. In 217 voor Christus verschenen ‘boven Arpi ronde schilden in de lucht’. In 173 voor Christus ‘werd in Lanuvium een enorme vloot gezien in de lucht’.

Het lijkt Stothers sterk dat de UFO’s indertijd zijn verward met wolkformaties, omdat dergelijke formaties toen al geruime tijd bekend waren. De waarnemingen hebben volgens de NASA-wetenschapper ook niets te maken met een parhelium of bijzon.

Engelenhaar

In een aantal UFO-stukken kan worden gelezen over glasachtige vezels of kalkachtige substanties die door onbekende objecten zijn achtergelaten, ook wel bekend als engelenhaar.

In 196 na Christus schreef de Romeinse geschiedschrijver Lucius Cassius Dio: “Een fijne, zilverkleurige regen viel neer op het forum van Augustus. Ik doopte enkele bronzen munten in de zilverkleurige substantie. Na vier dagen liet de substantie weer los.” In 214 voor Christus en in 98 voor Christus zou het ‘kalk hebben geregend’ in respectievelijk Cales en Rome.

Paus Pius

Paus Pius I heeft rond 150 na Christus in de buurt van Via Campana in Italië een UFO waargenomen. “Op een zonnige dag landde een ‘beest’ van een stuk aardewerk met een doorsnee van 30 meter en een gekleurde bovenkant in een stofwolk. Er schoten felle stralen uit en het werd vergezeld door een ‘juffrouw’ gekleed in het wit.”

Stothers concludeert na het bestuderen van UFO-waarnemingen in de klassieke oudheid dat er een klein aantal onverklaarbare (of op zijn minst niet geheel verklaarbare) meldingen is van vermoedelijk geloofwaardige getuigen.

© Copyright (c) NineForNews

 

Bron : Ninefornews

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees