Op 26 november 1977 gebeurde er iets merkwaardigs op de Engelse televisie. Nieuwslezer Ivor Mills was druk doende met het late middagjournaal om ongeveer kwart over vijf ’s middags op de zender Southern ITV, toen het leek alsof er een soort storing was in de uitzending. Plotseling werd de uitzending als het ware “overgenomen” en de verbaasde kijkers in een groot deel van Zuid Engeland hoorden een vreemde stem. Dit gebeurde bij maar liefst vijf zendstations in het zuiden van Engeland. Bij de controleposten van het overheidsorgaan dat toezicht houdt op alle uitzendingen, The Independant Broadcasting Authority, werd echter niets vreemds waargenomen.

 

asataDe politie nam het geheel wel serieus en vertelde de pers later dat ze het “angstaanjagend” vonden. De stem die de uitzending overnam sprak bewust langzaam en met een vreemd soort autoriteit, kalm, sereen zonder enige opwinding. Uiteindelijk duurde de boodschap die de vreemde stem doorgaf vijf en een halve minuut en daarna werd de normale uitzending hervat.

Het volgende is wat de stem had te vertellen:

“Dit is de stem van Grahama, de vertegenwoordiger van de Asta Galactic Command die tot jullie spreekt. Vele jaren lang hebben jullie ons kunnen waarnemen als lichten in de lucht. We spreken nu tot jullie in vrede en wijsheid zoals we dat gedaan hebben bij veel meer van jullie broeders en zusters over deze, jullie, planeet aarde. We komen om jullie te waarschuwen voor het lot van jullie ras en jullie werelden zodat je met je medemens kunt communiceren en praten over de route die jullie moeten volgen om de rampen die jullie werelden en de wezens in onze werelden om jullie heen bedreigen, te ontlopen.

Dit is zodat jullie deel kunnen nemen aan het grote ontwakingsproces dat plaatsvindt wanneer de aarde zich in het nieuwe Waterman tijdperk zal begeven. Dit nieuwe tijdperk kan een tijd van grote vrede en evolutie voor jullie ras zijn, maar alleen als jullie leiders er zich van bewust worden dat er “kwade/duivelse” krachten aan het werk zijn die hun oordeel overschaduwen. Wees even stil en luister, want deze kans krijg je misschien niet nog eens.

Vele jaren hebben jullie wetenschappers, regeringen en generaals niet naar onze waarschuwingen willen luisteren. Ze zijn doorgegaan met experimenteren met kwade krachten, dat wat jullie nucleaire energie noemen. Atoombommen kunnen jullie wereld en die van jullie zusterwerelden in een oogwenk vernietigen. Het afval van de nucleaire centrales zal jullie planeet de komende duizenden jaren vergiftigen.

We zijn al veel verder op het evolutiepad dan jullie en wij hebben ons al heel lang gerealiseerd dat deze nucleaire energie altijd gericht is tégen het leven. Het heeft geen vreedzame toepassingen. Het gebruik ervan en het onderzoek naar het gebruik ervan moet onmiddellijk stoppen of jullie lopen het risico van totale vernietiging. Alle wapens van het “kwaad” moeten worden afgeschaft.

Het tijdperk van conflicten is nu voorbij. Het ras waarvan jullie een onderdeel zijn mag nu verder gaan naar de hoogste evolutiesferen op voorwaarde dat jullie laten zien dat je dit waardig bent. Jullie hebben nog een korte tijd om te leren met elkaar te leven in vrede en goede wil. Er zijn over de hele wereld verspreid kleine groepen die dit leren en zij zullen helpen om het licht van de dageraad naar jullie allemaal te verspreiden. Jullie hebben een vrije keus om hun leringen te accepteren of te weigeren, maar alleen zij die zullen leren om in vrede te leven zullen doorgaan naar de hogere spirituele evolutiesferen.

Luister naar de stem van Grahama, de vertegenwoordiger van het Asta Galactic Command die tot jullie spreekt. Wees je er ook van bewust, dat er veel valse profeten en gidsen actief zijn in jullie wereld. Ze zullen je energie wegzuigen, de energie die jullie geld noemen, en zullen dit gebruiken voor duivelse doeleinden en jullie in ruil waardeloze rommel geven. Je innerlijke Goddelijke zelf zal je hiertegen beschermen.

Jullie moeten leren om gevoelig genoeg te worden om te kunnen luisteren naar de stem vanbinnen die je zal vertellen wat de waarheid is, wat verwarring is, chaos en onwaarheden. Leer om te luisteren naar het geluid van de waarheid dat zich binnenin je bevindt en je zult jezelf leiden naar het pad der evolutie. Dit is onze boodschap voor jullie, lieve vrienden.

We hebben jullie vele jaren lang zien groeien, net zoals jullie onze lichten in de lucht hebben gezien. Jullie weten dat wij hier zijn en dat er meer wezens op en rondom jullie aarde zijn dan jullie wetenschappers toegeven. Wij maken ons ernstige zorgen over jullie en jullie pad naar het licht en wij zullen alles doen wat wij kunnen om jullie te helpen. Heb geen angst, probeer alleen om jezelf te kennen en leef in harmonie met de aard van jullie planeet aarde.

Wij van het Asta Galactic Command danken jullie voor je aandacht. We verlaten deze bestaanssfeer nu. Mogen jullie gezegend worden door de allesomvattende liefde en waarheid van de kosmos”.

De boodschap is te beluisteren zoals die destijds werd uitgezonden, in onderstaande video.

 

Video

 

Bron : Niburu

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees