Heeft de rooms katholieke kerk in 1960 het verdere lot van de wereld bepaald door het derde geheim en mandaat van Fatima naast zich neer te leggen? Zal hierdoor, zoals reeds jaren geleden werd gesteld door een voormalige Jezuïet, onze redding komen vanuit Moskou via Kiev? Iedereen heeft op dit moment waarschijnlijk wel een beetje het gevoel dat wij in bijzondere tijden leven. Een moment in de tijd die van historisch belang is voor de verdere toekomst van onze aarde.

 

BuitenaardsenIn dat kader is het interessant om te kijken wat er zoal is voorspeld door mensen binnen het machtige instituut van de rooms katholieke kerk want wellicht vinden we daar een aantal aanknopingspunten.

Eén van de belangrijkste zaken binnen die kerk is altijd geweest het zogenaamde derde geheim van Fatima.

Met Onze-Lieve-Vrouw van Fátima wordt Maria aangeduid die tussen mei en oktober 1917 zes keer verschenen zou zijn aan de drie herderskinderen(Zuster) Lucia, Franceso en Jacintha nabij het Portugese stadje Fátima.

Tijdens deze verschijningen zou Maria drie geheimen hebben prijsgegeven aan de kinderen, waarbij het derde en laatste geheim pas in 1960 door de paus openbaar gemaakt mocht worden. Dit is nooit gebeurd en pas in het jaar 2000 kwam er een officiële verklaring die eigenlijk niemand gelooft.

“Het derde geheim was lange tijd alleen bekend bij het Vaticaan. Dit zou in 1960 openbaar gemaakt worden door de paus. Pas in 2000 werd het door Vaticaan-woordvoerder Joáquin Navarro-Valls bekendgemaakt. In het visioen figureert een in het wit geklede bisschop die wordt neergeschoten terwijl hij met het kruis tussen talloze gedode martelaren loopt. Dit visioen verklaart achteraf waarom het derde geheim een profetie was van de aanslag die Mehmet Ali Ağca in 1981 pleegde op paus Johannes Paulus II. Die aanslag vond eveneens plaats op 13 mei en de paus gelooft daarom dat het aan Onze-Lieve-Vrouw van Fátima te danken was dat de kogel in zijn buik en niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd de operatief verwijderde kogel verwerkt in de kroon van het beeld van Maria van Fátima”.

Iemand die een groot deel van zijn leven in en rond het Vaticaan heeft doorgebracht was de voormalig Jezuïet Father Malachi Martin. Wat hij te zeggen had over het derde geheim van Fatima was heel interessant in het licht van de gebeurtenissen die nu plaatsvinden.

Volgens hem had zowel het tweede als het derde geheim betrekking op Rusland. Hij zegt dat het derde geheim inhield dat de toenmalige paus een mandaat kreeg om in 1960 in feite te fuseren met de Russisch orthodoxe kerk. Wanneer de paus hier geen gebruik van zou maken dan zou er een vreselijke oorlog volgen en de katholieke kerk van binnenuit worden vernietigd.

Martin vertelde dat hij persoonlijk buiten de woonvertrekken van paus Johannes XXIII stond te wachten toen deze in 1960 samen met kardinaal Bea en anderen het document met het derde geheim las. De toenmalige paus besloot niet te handelen volgens het mandaat en ook pausen die na hem kwamen besloten vanwege uiteenlopende redenen om dit ook niet te doen.

In plaats van dat ze de waarschuwing en het advies/mandaat van Fatima opvolgden en daarmee een soort eenheid binnen de kerk zouden hebben bewerkstelligd, besloten ze in 1963 wél om iets anders te gaan doen, zoals wij schreven in een artikel over de macht van Lucifer (satan).

"Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan.

Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel... De Kerk heeft zich in het geheim dus officiëel onder de macht van Satan gesteld.

Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.

Verder schrijft Martin in een ander boek, The Keys of this Blood: “het incident van satanische pedofilie - rituelen en praktijken - werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd verspreid als van Turijn in Italië tot aan South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel”.

Father Martin heeft daarna en tot aan zijn dood volgehouden dat de redding van de wereld moet komen via Moskou en Kiev. Twee steden die op dit moment aktueel en prominent in het nieuws zijn. In de laatste paar minuten van onderstaande video kun je hem dat ook persoonlijk horen zeggen.

Er zijn meer prominente katholieken geweest die hebben voorspeld dat Rusland een heel prominente rol zal spelen.

Op 14 september werd de in 1961 overleden katholieke non Elena Aiello, zalig verklaard. Zij kreeg dikwijls visioenen en dat niet alleen, maar ieder jaar op Goede Vrijdag begon ze hevig te bloeden uit haar voorhoofd.

 

kk1

 

kk2    

Ook zij deed een aantal voorspellingen aangaande Rusland, waaronder:

“Rusland zal spoedig alle landen en in het bijzonder Italië veroveren en hun vlag zal gehesen worden op de Sint-Pietersbasiliek. Italië zal het toneel worden van een grote revolutie en Rome zal gezuiverd worden met bloed omwille van zijn vele zonden en speciaal voor de zonde van onzuiverheid. De kudde zal uiteen gedreven worden en de Paus zal hevig te lijden hebben.”

De meeste van de katholieke voorspellers zien Rusland als het kwade land dat de wereld zal veroveren als straf voor de goddeloosheid van de mens, behalve Father Martin die duidelijk spreekt over de redding van de wereld door Rusland.

Had de paus in 1960 dankzij het derde geheim en mandaat van Fatima de keus om voor het goede in de wereld te kiezen en hebben hij en zijn opvolgers precies het tegenovergestelde gedaan? Hebben zij voor het kwade gekozen door de katholieke kerk in 1963 in te lijven bij het satanische rijk?

Is wat de voorspellers binnen de katholieke kerk zien als Goddelijke boodschappen misschien niets anders geweest dan telepathisch contact met buitenaardsen? Hebben die op deze manier laten weten dat wanneer de aarde volledig ten onder dreigt te gaan aan de satanische overheersing zoals die op dit moment plaatsvindt, zij zullen ingrijpen?

Is dat de reden dat ze een overeenkomst hebben gesloten met Vladimir Poetin en zijn Rusland? Zullen de voorspellingen uitkomen omdat deze Russische leider een afspraak heeft gemaakt met “goede” buitenaardsen waardoor hij in staat wordt gesteld om de “kwade/satanische” buitenaardsen waarmee het Westen/Amerika een overeenkomst heeft gesloten, te verslaan?

Allemaal vragen waar op dit moment nog geen sluitend antwoord op te geven is. Wat wel duidelijk lijkt is dat Rusland een belangrijkere rol zal spelen dan die de gemiddelde mens op dit moment verwacht.

 

Video

 

 Bron : Niburu

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees