Wij Anunakki, Er is veel over ons geschreven en gespeculeerd. Dat jullie het hele verhaal niet kennen heeft een reden, hoewel ons verhaal en dus ook jullie verhaal uitvoerig is gedocumenteerd, paste het niet in jullie wereldbeeld en werd het dus niet opgenomen. Pas sinds enkele decennia in jullie tijd, begint onze geschiedenis en dus ook die van jullie zich enigszins te openbaren. Hierbij zijn veel misvattingen aan de orde.. Van nature zijn wij niet slecht of ‘diabolisch’ zoals sommigen het uit zouden drukken. Wel zijn we verantwoordelijk voor een enorme catastrofe op jullie planeet, dat gaat terug naar een tijd die jullie energetisch kennen als Lemurië en het latere Atlantis.

 annunaki-Marduk-ancient-god1

In die tijd was de mensheid zoals je die nu kent er niet, jullie leefden hier wel maar niet in een vleeslichaam zoals je het nu kent, gooi die evolutietheorie maar weg! De flora en fauna stond los van de mens die hier leefde, noem het een ijlere densiteit. Van nature zijn wij niet slecht of ‘diabolisch’ zoals sommigen het uit zouden drukken. Wel zijn we verantwoordelijk voor een enorme catastrofe op jullie planeet, dat gaat terug naar een tijd die jullie energetisch kennen als Lemurië en het latere Atlantis. In die tijd was de mensheid zoals je die nu kent er niet, jullie leefden hier wel maar niet in een vleeslichaam zoals je het nu kent, gooi die evolutietheorie maar weg! De flora en fauna stond los van de mens die hier leefde, noem het een ijlere densiteit.

 

Egypte_louvre_091_aigle-1024x581
De overeenkomsten van de Annunakki-symbolen en oud-Egyptische zijn bijzonder te noemen.

Wij kwamen in jullie zonnestelsel terecht na een lange omzwerving, wij zijn niet van ‘hier’. Hoewel onze planeet, onze thuiswereld wél in jullie fysieke wereld bestaat en waarneembaar is, is onze fysieke staat dat niet. Verschillende densiteiten kunnen tegelijkertijd bestaan, denk maar aan natuurwezens in jullie wereld, je ziet ze zelden maar ze zijn er wel. Onze planeet was na lange omzwerving in jullie zonnestelsel terecht gekomen, we waren eigenlijk ten dode opgeschreven en dit bracht nieuwe hoop.

Groot probleem was echter dat we in een relatief korten afstand van de zon een tijdelijke passage zouden hebben, de atmosfeer van onze planeet was daar niet op berekend. Alles zou verschroeien in de periode van jaren dat we zo dicht bij jullie zon zouden zijn, tenzij we onze atmosfeer konden versterken met nano-deeltjes van wat jullie goud noemen. We hebben contact gelegd met de bewoners van de aarde, de situatie uitgelegd en zij vonden het goed dat wij goud van hun planeet in onze atmosfeer brachten, zelf hechten ze geen waarde aan dat metaal.

Weet dat jullie civilisatie toen eigenlijk hoger was dan de onze. De aarde was een speelveld met overvloed en wij waren slechts bezig om te overleven. Het goed bevond zich in de fysieke dimensie en moest naar onze fysieke dimensie overgebracht worden. Om dat te doen moesten wezens van onze planeet zich naar deze fysieke dimensie vertragen , wat zeer  zwaar was en relatief weinig vruchten, althans niet voldoende, afleverde. We waren op weg naar de loeihete zon en tijd begon te dringen.

Het werkras..

In overeenstemming met de mens werd uit DNA van aardewezens een werker gecreëerd om  dit zware werk te doen,een tijdelijke creatie van wat men nu noemt, mensachtigen en ons DNA. Dat werkte op zich goed. Onder de tijdsdruk werkend vonden enkele van onze wetenschappers het ook nodig om een interdimensionaal portaal te maken zodat we meer controle uit konden oefenen.

Hier ging het fout en daar zijn we ons zeer pijnlijk bewust van. Hoewel veel aardlingen er op tegen waren heeft een bepaalde lobby van ons ras het er toch doorgedrukt en heeft daarbij zelfs hulp afgedwongen van de aardlingen om een vortex tussen de densiteiten te open.

Annunaki-ancestors-Transfiguration ‘Wij zijn vanuit jullie visie gevleugelde wezens, relatief aan jullie vogels.’


Toen de vortexgenerators eenmaal opgestart waren begonnen alle densiteiten door elkaar heen te lopen en het leek of de poorten van de hel waren geopend. Het was één grote  catastrofe die zich met een sneeuwbaleffect ontwikkelde. Onze planeet hebben we uiteindelijk niet kunnen redden, dat is nu een levenloze bol. Wij hebben met toestemming ons  bewustzijn naar aarde verplaatst en hebben een reddingsplan opgezet om het sneeuwbaleffect te stoppen.

We hebben samen vele generatoren opgezet die jullie nu kennen als  piramides, puur om het 3D veld te versterken voordat de grote onvermijdelijke overstroming kwam, de aarde vond een andere baan en de densiteit veranderde daardoor, ook werd er een nieuwe satelliet ingezet om dit proces te stabiliseren..

Geheime genootschappen

Langzaam aan werd het 3D veld steeds sterker, ook wij ervoeren dat, we gingen ons dierlijker gedragen, goden in strijd, wat ooit de mens was incarneerde zich in de mijnwerkers die  we ooit creëerden. We wisten dat het tijdelijk was, zoals jullie nu een computer resetten. Met kunst en vliegwerk wisten we zolang mogelijk onze hogere kennis in stand te houden,maar er was geen houden aan, we vervielen in onderlinge ruzies en moesten van alles uit de kast halen om niet tot het ‘dierlijke’ te vervallen. Onze kennis hebben we weten door te geven en die heeft de tand des tijds overleefd via zg. geheime genootschappen.

Gezien de genootschappen die zich langzaam aan in het 3D-veld ontwikkelden en zich laafden in hun macht werden allen die de oude kennis hadden vervolgd, eigenlijk een logisch gevolg. De kennis in Akasha was echter moeilijk te onderdrukken en zelfs in het duistere 3D-veld ontsproten steeds weer oude zielen die zich herinnerden. Een soort kat en muisspel.  Onze intentie was om kennis in stand te houden, daarom is het in steen gebeiteld.

 

annunaki-spaceship In met name de Soemerische kleitabletten zijn dit soort historische afbeeldingen van sigaarvormige vliegende schepen te zien! De Annunaki waren dus ook maar gewone ‘goden in their flying machines’..

In de oude geschriften worden wij beschreven als omnipotente wezens, dat waren onze laatste stuiptrekkingen, het 3D veld versterkte zich en in een nieuwe incarnatie waren wij en zijn wij als jullie. Wij zijn vanuit jullie visie gevleugelde wezens, relatief aan jullie vogels. Op een bepaalde manier klopt dat wel, maar niet zo letterlijk, onze anatomie was anders, maar die is nu verloren en we manifesteren ons alleen op die manier in de astrale wereld.

Wij leken jullie goden, maar in werkelijkheid waren jullie onze goden, liefst zien we jullie als gelijken. Deze terugval in 3d was noodzakelijk en wij zijn met jullie meegegaan, zie het  maar als een tijdlus want meer is het niet, het is tijdelijk. En het goede nieuws is dat die tijdelijkheid voorbij is. Eind 2012 kwam aarde weer door een tijdlus, zie het maar als een  spiraal waardoor de gegevensoverdracht hersteld werd.

De 3D-realiteit…

De 3D werkelijkheid is niet langer de enige, we zijn allen bevrijd. Deze 3D-werkelijkheid zal voor menigeen uitsterven, voor wie het niets te bieden heeft, laat het achter en kijk niet om. Wees niet boos op de puppetmasters, die doen alleen hun werk, het jou zo onaangenaam mogelijk maken in 3D, het is nl opgezet als een tijdelijke bubble en heeft geen recht tot  bestaan meer , alles wat je hier beleeft heeft een reden, dit fysieke lichaam was ook maar een tijdelijke expressie, hou er niet aan vast.

Wij Anunakki zijn onder jullie, lijden even hard, misschien wel harder. Wij hebben ons best gedaan om onze fouten te herstellen, leken we ooit jullie goden, dat waren we niet, was ook niet onze intentie. Gevallen engelen is ook een beladen term want we vielen niet. We hadden de keuze om op ons stervende planeet te sterven of om samen met jullie een oplossing te vinden voor onze fouten. We hebben voor het laatste gekozen, na vele levens samen zijn we 1 geworden en nu ligt de toekomst voor ons open. Ik dank jullie voor het lezen. 

adams-calendar

Is de enorme vlakte met de bouwwerken op Adam’s Calendar in Afrika, het bewijs van de gebouwde ‘generatoren’..? (Klik voor artikel van Michael Tellinger)

 

Bron : Want to know

 

 

 

 

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees