Mei wordt gemarkeerd door een zonne-eclips in Stier en een maan-eclips in Boogschutter. Eclipsen maken nieuwe en volle manen intenser, en maken ons bewust van onze echte prioriteiten, en tonen ons een belangrijke start en einde. Het derde van zeven exacte vierkanten zullen zich vormen tussen Uranus en Pluto, en die doen ons eraan denken dat we in het midden van transformatieve veranderingen zitten, zowel van onszelf als van de wereld. Vanaf midden april kwamen de Zon, Mercurius, Venus en Mars fasegewijs in een trager en gezapiger tempo, op hun weg van Ram naar Stier.

 

 

 

Samen met Saturnus in Schorpioen kan deze stevige energie meer gronding en focus brengen, zo lang we maar open kunnen staan voor positieve veranderingen.Tijdens de eerste week van mei bevinden we ons in de laatste fase van de volle Schorpioen-maan en maan-eclips van april, waarbij het thema healing was, en loslaten van oude patronen. We focussen best op vastberadenheid en afwerking tot 9 mei. Beslissingen gemaakt tussen 2 eclipsen kunnen onverwachte resultaten hebben, en dingen die begonnen rond een eclips kunnen belangrijker worden. Van 5 tot 7 mei zullen Mercurius en Mars in Stier een harmonieus trio vormen met Pluto in Steenbok, en dat vergroot onze focus en ons vermogen om onze communicaties en acties diepgaander te benaderen. Het is een goed moment om positieve acties te ondernemen die leiden naar meer bekrachtiging en engagement.

 

Op 9 mei heeft de Zonne-eclips van Nieuwe Maan plaats op 19 Stier 31.

Die is afgelijnd op Mercurius, Mars, Zuidelijke Knoop en Pallas in Schorpioen. De thema’s van Stier zijn persoonlijke bronnen/financiën, samen met behoeften, verlangens en waarden. Mercurius en Mars combineren intellect en actie om communicaties levendiger te maken, terwijl Pallas zorgt voor een holistisch perspectief. Omdat het een Zuidelijke Knoop is, ligt de focus op loslaten van oude patronen, overtuigingen enz…, dus een upgrade is mogelijk, en die leidt dan naar een nieuwe start.

Daar de graad van deze eclips opposiet staat met de eclips van november 2012, kunnen gebeurtenissen die nu naar boven komen gelinkt zijn aan die periode. Het Sabijns symbool voor deze graad is ‘Wolkenslierten die op vleugels lijken stromen door de lucht; het bewustzijn van spirituele krachten aan het werk.’ De tekst suggereert verder dat deze wolken ook de aanwezigheid van hemelse wezens symboliseren (deva’s, engelen) die hun zegeningen brengen en subtiel de richting onthullen die men kan nemen.

Op 13 mei kan een vierkant van Venus en Neptunus begoocheling, verwarring en onzekerheid over relaties en zelfwaarde meebrengen. Van 13 tot 16 mei vormen de Zon en Mercurius uitdagende aspecten met Pluto en Uranus, en dat kan verstoring teweegbrengen, en problemen die te maken hebben met macht en controle. Jupiter in een uitdagend aspect met Saturnus op 19 mei waarschuwt om niet te veel te willen. Streef naar een balans tussen instandhouding en stapsgewijze groei.

Uranus in Ram en Pluto in Steenbok vormen het derde van zeven exacte vierkanten op 20 mei. Gebeurtenissen doen ons er nu aan denken dat we in het midden van revolutionaire veranderingen zitten die leiden tot ineenstorting en doorbraken in de wereld en in ons leven. Er is ook een behoefte om zichzelf te bevrijden van al wat in de weg staat van onze onafhankelijkheid en vrijheid.

 

De Volle maan-eclips gebeurt op 24 mei op 4 Boogschutter 08.

Boogschutter-thema’s markeren het zoeken naar waarheid, vrijheid en een breder perspectief, met een focus op onderwijs, publiceren, reizen, filosofie en spiritualiteit. Met vier planeten in Tweelingen kan er een teveel zijn aan informatie en details. Een uitdagend vierkant met Neptunus kan begoocheling brengen, en ook bewustzijn over het in balans brengen van hoofd en hart. Dit is een Noordelijke Knoop-eclips, die geassocieerd wordt met Jupiter (heerser van Boogschutter), die expansie en kansen brengt. Het Sabijns symbool voor deze graad geeft aan: ‘De explosieve tendens van onderdrukte gevoelens en diepe emoties’, en ‘Een heldere en wijze benadering van het bestaan gebaseerd op een helder begrip van onbewuste factoren en hoe ze werken’, suggereren nieuwe kansen die eraan komen om meer vertrouwen te ontwikkelen in spirituele begeleiding en intuïtie.

Op 27 en 28 mei lijnen Mercurius en Venus af op de expansieve Jupiter in Tweelingen, en dat kan nieuwe voorspoed, groei en harmonie brengen in financiën, zaken en relaties. Dit aspect is gunstig voor allerlei soorten communicatie, waaronder spreken, schrijven, netwerken en sociaal functioneren.

Haal het beste uit deze tijd.

Juni wordt gemarkeerd door de Mercurius retrograde.

Blijf afgestemd en zegeningen voor iedereen!

Dorene Carrel

Vert. Fran Tielemans

 

Bron: Nieuwetijdskind

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees