Psychologie

psychologie 

Hier vind u een aantal heel mooie artikelen om u verder te helpen met bv. Emoties, Psychologie,.... Hoe bijvoorbeeld u leven om gooien in een POSITIEVE richting. Moeilijkheden met communicatie? u vind het hier onder de rubriek. Neem Al vast een kijkje.

 


 

Baby’s van zeven maanden zijn al in staat om twee talen met elk een heel andere grammatica uit elkaar te houden en te leren. Dat blijkt uit een interessant onderzoek. Onderzoekers van de universiteit van British Columbia bestudeerden baby’s die in een tweetalige omgeving opgroeiden. De baby’s werden thuis blootgesteld aan twee talen waarin de volgorde van woorden heel anders was. Bijvoorbeeld Engels en Japans. In het Engels komt het functiewoord voor het inhoudswoord: de (functiewoord) hond (inhoudswoord). In het Japans is dat andersom: hond de. Ook duurt het uitspreken van het inhoudswoord in het Engels langer, terwijl in het Japans de toon waarop het inhoudswoord wordt uitgesproken weer hoger is.

Geluk bereik je niet door alleen maar positief te denken, maar juist door wat pessimistischer te zijn, zegt Oliver Burkeman, auteur van Tegengif: geluk voor mensen die een hekel hebben aan positief denken. Het ‘negatieve pad’, noemt hij dat. In het januari/februarinummer van Ode, dat nu in de winkel ligt, is een fragment te lezen uit dat boek. Daarin pleit Burkeman voor het omarmen van ‘negatieve’ gevoelens als verdriet, onzekerheid en boosheid, om uiteindelijk gelukkiger te worden. Dus we hebben mínder optimisme nodig? Dat lijkt haaks te staan op onze aanstaande naamswijziging van Ode naar The Optimist.

Negatieve gedachten in de ban

De meeste mensen willen het niet, maar het gebeurt … negatieve gedachten. Ons brein werkt zo dat het van nature eerder in de negatieve richting gaat dan de positieve richting en dan is het gemakkelijker gezegd dan gedaan dat je vooral positief moet zijn. Maar je kunt er wel wat aan doen. Als je dus die rust in je hoofd wilt vanuit positieve gedachten, geef het dan een serieuze poging. Ons brein zit zo in elkaar dat de focus meer ligt op de negatieve zaken die ons passeren. Dat is niet per definitie vanuit iemand die altijd negatief is, maar zo zit ons brein in elkaar.Op zich ook wel te verklaren, want als we terug gaan naar onze voorouders dan was het niet opmerken van gevaar mogelijk een reden om het niet te overleven.

Hoera! Wij bevinden ons in de Nieuwe Tijd. Het besef van eenheid zal steeds meer tot ons doordringen. Er is geen kloof tussen jou en de ander. Reden voor blijdschap, zou je zeggen. Toch gaat nog niet iedereen dansend door het leven. Hoe kun je de poort naar vreugde openen en van daaruit wonderen verrichten? Wat is het tegenovergestelde van vreugde? Alleen het ego kan lijden. Wat doet het ego? Het oordeelt, valt aan, verdedigt, denkt in termen van schuld, en gaat voor het gelijk. Het ego is dat deel in jou dat zich met het verleden en de toekomst bezig houdt. Tel daarbij de constante druk van moeten en doen, en je hebt al snel je portie ziekmakende stress binnen.

Dromen doet iedereen. Het verschil is dat sommigen zich ’s ochtends nog heel goed herinneren wat ze gedroomd hebben en er een duiding aan kunnen geven. Een gave? Beslist niet. Ook jij kunt leren je droom te ‘vatten’, te begrijpen, zoals je de ervaringen en gebeurtenissen van overdag een plekje geeft. Oefening baart kunst! Dromen zijn bedrog. Of toch niet? Sigmund Freud (1856-1939) heeft als wetenschapper zijn steentje bijgedragen aan de ontrafeling omtrent de psychologie van de droom en de uitleg van dromen.

De verbijsteringen van de liefde zijn onbegrijpelijk voor het menselijk intellect. Liefde is de grootste kracht die er is, het enige wat echt bestaat en toch beleven wij die zo minimaal. Als zij begint te groeien, omvat zij alles tot de beleving van scheiding en lijden er compleet door verdwijnt. Lijden heeft niets met liefde te maken. Liefde weet niet wat lijden is. Liefde is de onderliggende vreugde en vrede die in alles besloten ligt. Ware liefde geeft zich over aan elk moment. Zij zegt ja tegen wat zij is. Het ligt in haar aard te geven en zij vindt eindeloze vreugde in die aard. Zij geeft zonder verwachtingen en zonder rancune, want ware liefde, onvoorwaardelijke liefde weet dat wat aan anderen gegeven wordt, aan haarzelf gegeven is.

Temple Grandin is een beroemd Amerikaans zoölooge met een boeiend levensverhaal. Grandin is gediagnosticeerd met autisme en heeft ondanks deze ‘handicap’ een succesvolle carrière als wetenschapper opgebouwd. In 2010 is er een film over haar levensloop verschenen. In onderstaande TEDx Talk legt Temple Grandin uit waarom volgens haar de wereld allerlei soorten breinen nodig heeft. Hierbij maakt ze gebruik van haar eigen ervaringen en inzichten om dit te illustreren. Temple Grandin werd als kind ‘autistisch’ bevonden. Ze legt uit hoe haar brein functioneert, hoe zij ‘denkt in beelden’ en hoe dat haar toelaat problemen op te lossen die ‘gewone’ breinen moeilijk vinden.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees