Dromen doet iedereen. Het verschil is dat sommigen zich ’s ochtends nog heel goed herinneren wat ze gedroomd hebben en er een duiding aan kunnen geven. Een gave? Beslist niet. Ook jij kunt leren je droom te ‘vatten’, te begrijpen, zoals je de ervaringen en gebeurtenissen van overdag een plekje geeft. Oefening baart kunst! Dromen zijn bedrog. Of toch niet? Sigmund Freud (1856-1939) heeft als wetenschapper zijn steentje bijgedragen aan de ontrafeling omtrent de psychologie van de droom en de uitleg van dromen.

 

Hij kwam met het begrip ‘associatie’, waarbij verondersteld wordt dat iedereen een brug kan slaan tussen het bewuste en het onderbewuste door verbindingen te leggen tussen wat er overdag plaatsvindt en beelden die in een droom de revue passeren. Ook is er in de droom sprake van wensvervulling, waarbij het bewuste de onderbewuste behoeften onderdrukt, zoals erotische verlangens die in een droom boven komen. De eigen censuur weerhoudt veel mensen ervan het belang van die dromen voor de eigen ontplooiing te erkennen. Verdringing speelt eveneens een grote rol in de droomduiding.

Is dromen belangrijk?

Waar dient een droom toe? Sommigen vinden het allemaal flauwekul. Hebben ze gelijk? Over de precieze functie van de droom wordt in wetenschappelijke kringen nog min of meer in het duister getast. Algemeen wordt echter aangenomen dat dromen helpen om de ervaringen en gebeurtenissen in het dagelijks leven te verwerken, een plekje te geven.

Van dagdromen tot lucide dromen

Een droom bestaat uit een ratjetoe van emoties, gedachten, beelden en geluiden. Dromen variëren tussen iets wat je de vorige dag hebt meegemaakt tot erotische uitspattingen, die eveneens hun basis vinden in het leven van alledag. Er zijn allerlei soorten dromen. We zullen er enkele kort bespreken om te begrijpen waarom het zeer interessant is dat je je dromen zo goed mogelijk herinnert... en om iets met die kennis te doen.

Dagdromen

Je zit in je auto en wacht tot het licht op groen springt. Plotseling wordt er achter je getoeterd. Je was aan het dagdromen en vergat de wereld om je heen. Waarover heb je gedagdroomd? Over het winnen van de loterij? Een etentje met een geheime liefde? Dagdromen zijn ontspannend en goed tegen stress. Het is interessant om erachter te komen waarover je dagdroomde en er een duiding aan te geven. Waarom juist die dagdroom? Waarom dagdroomde je niet over iets anders? Willekeur, zeggen sommigen. Misschien, maar misschien ook niet. Beschouw de dagdroom als aanvullende kennis die je inzicht verschaft over de wellicht harde werkelijkheid van je dagelijks bestaan. Misschien is je liefdesrelatie aan het uitdoven en maakt de dagdroom je erop attent dat het nu echt tijd wordt om daar iets aan te doen.

Terugkerende droom

Natuurlijk kan een terugkerende droom leuk zijn. Het kan ook een nachtmerrie worden. Telkens hetzelfde dromen is een teken dat er sprake is van een situatie in het leven van alledag die aangepakt moet worden. Er is in elk geval iets aan de hand op het psychische vlak.

Nachtmerries

Volgens sommige droomduiders ontstaan nachtmerries als je te weinig aandacht schenkt aan je eigen ontplooiing. Ga na wat jou hindert in je groei als mens, als persoon. Nachtmerries confronteren je met je eigen jaloersheid, je opgekropte angsten en behoeften. Er zijn tal van andere soorten dromen. Zoals lucide dromen en uittredingservaringen. Ze zijn allemaal even belangrijk om het dagelijks leven beter te begrijpen, er inzicht in te krijgen en dingen die je dwars zitten een plekje te geven.

Herinneren is weten... houd een droomdagboek bij

Om iets met je dromen te doen, zul je je die dromen eerst moeten herinneren. Het bijhouden van een droomdagboek is daar zeer geschikt voor. Volgens sommige onderzoeken ben je vijf tot tien minuten nadat je gedroomd hebt het grootste deel van je droom alweer vergeten. Het bijhouden van een droomdagboek is ideaal om je dromen vast te leggen. Een klapper volstaat. Of koop een mooi, gebonden dagboek. Je noteert er immers je intiemste gedachten in. Het zijn gedachten uitgedrukt in dromen. Leg het droomdagboek op je nachtkastje. Zodra je ’s ochtends – of ’s nachts – wakker wordt, denk je op een ontspannen wijze na over datgene wat je gedroomd hebt. Hoe meer je daar een gewoonte van maakt, hoe beter je je dromen gaat herinneren. Noteer eerst de datum en de tijd. Ga daarna als volgt te werk:

- Droompersonages Het is belangrijk te weten wie er allemaal een rol speelde in je droom. Een man, een vrouw, je vriend of vriendin? Je ouders? Je baas? Misschien wel een buitenaards wezen! Hoe zagen ze eruit? Hadden ze duidelijke gelaatstrekken? Of juist niet? Werk aldus zo veel mogelijk details uit.

- Wanneer vond de droom plaats? Was het dag of nacht? Liep je door herfstbladeren? Of was de natuur in bloei? Scheen de zon? Regende het? Lag er een dik pak sneeuw? Kun je achterhalen of je in het verleden of in de toekomst droomde?

- Waar gebeurde het? Thuis? Op kantoor? In het bos? Op een feestje?

- Wat gebeurde er? Liep je weg toen je ‘hem’ of 'haar' tegenkwam? Of holde je naar hem toe? Het zegt veel over je liefdesrelaties. Wat gebeurde er daarna precies?

 

En nu?

Om je dromen te duiden, zul je veel moeten lezen over bijvoorbeeld het werk van Freud en Carl Jung. Lees alles wat je over de uitleg van dromen kunt vinden. Hoe belezener je bent, hoe beter je raad zult weten met je dromen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees