In het tijdschrift BioMed Research International is een nieuwe studie verschenen waarin wordt gesteld dat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC het causale verband tussen kwik in vaccins (thiomersal) en schade bij kleuters en kinderen onder het tapijt veegt. Wetenschappers onder leiding van dr. Brian Hooker van de Simpson-universiteit in Californië zeggen dat er 165 studies zijn die concluderen dat thiomersal, een organokwikverbinding in vaccins, schadelijk is. Van deze studies zijn er 16 die specifiek keken naar de effecten van thiomersal op kleuters en kinderen, denk aan allergieën, tics, taalachterstand, ADD en autisme.

 

autisme-vaccins

 

Hoewel de CDC beweert dat er ‘geen relatie is tussen vaccins met thiomersal en autisme bij kinderen’, wijzen de onderzoekers op een studie uitgevoerd door epidemiologen van de CDC waaruit blijkt dat kinderen die zijn blootgesteld aan thiomersal 7,6 keer meer kans hebben op autisme.

De CDC baseert zich bovendien op uitspraken die zijn gedaan in door de CDC geschreven of gefinancierde studies, aldus de wetenschappers. Ze voegden toe dat onafhankelijke onderzoeksgroepen al jaren aantonen dat kwik in vaccins wel degelijk schadelijk is.

Het team citeert 16 verschillende studies waaruit blijkt dat blootstelling aan thiomersal wordt geassocieerd met de diagnose van stoornissen als autisme. De onderzoekers vragen zich dan ook af waarom de Amerikaanse gezondheidsdienst concludeert dat er geen bewijs is voor het verband.

Er is één CDC-studie waaruit naar voren komt dat er een duidelijk verband is tussen kwik in vaccins en neurologische aandoeningen waaronder autisme, maar uit e-mailcorrespondentie is gebleken dat de hoofdonderzoeker van de bewuste studie onder druk is gezet om de resultaten af te zwakken.

Hoewel in 2005 is begonnen met de uitfasering van kwik in vaccins, komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat vervangende stoffen als aluminiumhydroxyde bijdragen aan auto-immuunziektes en schade aan het zenuwstelsel.

Wat de studie van dr. Hooker laat zien is dat er nooit een consensus is geweest over de veiligheid van kwik in vaccins, maar dat er een rookgordijn werd opgeworpen. Aangezien naar aanleiding van een Wob-verzoek is aangetoond dat de gezondheidsdienst gemanipuleerde resultaten heeft gebruikt als ‘bewijs’, moeten we uiterst behoedzaam zijn en niet blind vertrouwen op de autoriteiten.

 

Bron : 9fornews

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees