Wereldwijd neemt de druk tot verplicht vaccineren steeds verder toe. We hebben deze week al gezien dat er in Pakistan ouders worden gearresteerd en pas weer vrijgelaten wanneer ze schriftelijk toestemming hebben gegeven tot vaccinatie van hun kinderen. Ook in Amerika is er volop beweging op het verplichte vaccinatie front. We hebben daar in het begin van dit jaar een mazelen uitbraak gezien die zich vooral scheen te verspreiden via bezoekers van Disney world. Dit resulteerde in een onmiddellijk samenspannen van de mainstream media en de gezondheidsautoriteiten voor een frontale aanval op de vrijheid om zelf te mogen beslissen over het wel of niet vaccineren van je kinderen.

 

vv

In talloze Amerikaanse staten zijn dan ook de wetten aangescherpt of worden er nieuwe voorbereid waarbij het als ouder steeds moeilijker zal worden om als “uitzondering” te worden bestempeld om zo onder de vaccinatie uit te komen. In deze staten mag je straks geen vaccinatie weigeren op basis van de overdaad aan informatie die je hebt waardoor je weet dat deze vaccinaties meer dan schadelijk zijn voor je kind.

Nu is er in Amerika een systeem waarbij je een petitie kunt indienen bij het Witte Huis en als daar een bepaald aantal mensen deze ondersteunen dan moet er een antwoord komen vanuit daar.

Naar aanleiding van de bovengenoemde aangescherpte wetgeving is er ook nu een petitie geplaatst op de website van het Witte Huis. De titel is: “Verbiedt iedere wet die vaccinaties op welke wijze dan ook verplicht maakt”.

Zo staat er onder andere dat geen mens tegen zijn of haar wil verplicht gevaccineerd zou moeten worden en dat dit eveneens inhoudt kinderen die naar school gaan en volwassenen die hun werk uitvoeren.

De ondergrens voor deze petitie is 100.000 ondertekenaars en die was al vrij snel bereikt. Ondanks dat op allerlei manieren is geprobeerd van officiële zijde om deze actie te saboteren. Dit betekent dat er in ieder geval in theorie een antwoord moet komen van het Witte Huis.

Waar het hier om gaat is iets zo fundamenteel belangrijk en dat is het recht om te mogen beslissen over je eigen lichaam, jouw fysieke integriteit. Wanneer de overheid de bevoegdheid krijgt om te besluiten wat er wel of niet in jouw lichaam geïnjecteerd gaat worden dan houdt de "beschaving" zoals wij die nu kennen, op.

Toch is het waar we naartoe gaan. Ieder jaar wordt de roep voor verplichte vaccinaties groter ondanks dat er ontelbare slachtoffers worden gemaakt. Ook in Nederland zijn in de politieke arena de voorbereidingen tot introduktie hiervan al in gang gezet.

Politici worden betaald door de industrie en dus is het niet zo moeilijk te raden wat de uitkomst zal zijn.

 

Video

 

 

Bron : Niburu

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees