In de realiteit waarin wij leven hebben we vier aardse lichamen. Het mentale, het emotionele, het energetische en het fysieke lichaam. Cellen in je lichaam worden gestuurd door de energie en de energie wordt gestuurd door jouw focus. Over het gros van je lichaam denk je niet eens na, omdat het een vanzelfsprekendheid is. Het lichaam heeft armen en benen, en dus zullen al die cellen zich in ieder moment opnieuw opbouwen op de rotsvast overtuiging dat daar nog steeds die armen hangen. Deze 'overtuiging' heeft zich genesteld in de celherinnering van je lichaam. Ziekten zijn het gevolg van een verstoring in de natuurlijke energiestroom welke zich uit in het lichaam. Het is een 'degeneratie' van bepaalde cellen welke een andere kant op willen stromen dan je natuurlijke flow, voortgestuwd op jouw focus.

 

 

De cellen in je lichaam doen precies dat waartoe ze geroepen worden. Zie het niet als iets fouts, ze werken alleen niet samen met de rest, omdat er dubbele signalen worden afgegeven door jou. De ene kant wil zich uiten, de andere kant wil zich onderdrukken... twee richtingen, twee verschillende manieren van celvorming gebaseerd op de tegengestelde energieën. De natuurlijke kant is zelfexpressie, de tegengestelde richting is jezelf negeren, voortvloeiend uit de overtuiging dat je niet goed genoeg bent of dat iets niet goed is. Die onnatuurlijke energetische verkramping stuurt cellen aan in je lichaam welke zich een onnatuurlijke kant op bewegen.

Wanneer niet secuur wordt geluisterd naar het zelf, naar de energie in dit moment, is dat een poging de stroom van de rivier een andere kant op te duwen. In ieder moment geeft de energiehuishouding zeer subtiel aan wat er nodig is. Het wil in een natuurlijk evenwicht blijven. Daarvoor krijg je slaap, krijg je honger, heb je een impuls om naar het bos te gaan of wil je ergens niet verblijven waar de energie niet goed voor je is of krijg je een naar gevoel als je jezelf verloochent. Wanneer je dit negeert raakt je systeem in 'disbalans' en valt ziekte in.

Dat wat wij ziekte noemen en als naar bestempelen is puur het manifesteren in het lichaam op een bepaalde energiefrequentie. Het lichaam is een enorme creatie wat in meest optimale vorm volledig samenwerkt met het universum. Zolang jij geen weerstand bied aan hoe dat universum stroomt in jou zal het lichaam zijn goddelijke oorsprong reflecteren.

We spreken hier, voor een goed begrip, over wat er in basis in energie gebeurt. Dit is belangrijk, omdat de gevolgen in het lichaam zich uiten met een vertragingsfactor erin. En dus zal andersom, het zoeken naar oplossingen in het materiële ook vertraagd werken. De basis van alle disbalans is energetisch en speelt zich uit in vibratiefrequenties. Wanneer we een mens bekijken als een lichaam met gedachten en emoties en dit alles vertalen naar energie dan zullen al deze componenten op een bepaalde frequentie vibreren. De gedachten trillen heel subtiel, zo subtiel dat we ze bijna niet opmerken. Wanneer we de gedachten serieus nemen, er in gaan geloven, dan krijgt de gedachtetrilling kans om verder te trillen in het emotionele lichaam, welke iets grover van structuur is en dus makkelijker waarneembaar voor de meeste mensen.

Doch sommigen zijn al heel goed geworden in het negeren van deze trillingen. Wanneer dat gebeurt worden de trillingen eigenlijk alleen maar sterker, omdat wanneer ze genegeerd worden, ze niet op een natuurlijke manier getransformeerd kunnen worden. Ze worden door het negeren geblokkeerd en blijven proberen hun stroom te vervolgen. En wanneer dat niet kan, zal het zich vermeerderen net als een sluis in het water die dicht gaat. Het waterpijl zal dan stijgen en zwaarder gaan drukken op de sluisdeuren en wegen zoeken om toch te stromen, want de natuurlijke beweging is nooit stilstaand. Doordat de kracht in frequentie toeneemt en er naast de natuurlijk stroom van het lichaam nog een krachtige stroom in gang gezet word, zal het fysieke cellen in beweging zetten en zich dus gaan uiten in het lichaam. Wanneer je je hier slachtoffer over gaat voelen breng je nog meer focus en dus draagkracht naar deze tegengestelde energiestroom en zal dit het proces van degenereren versnellen. Het sleutelwoord is daarom altijd ACCEPTATIE, voordat er verandering kan optreden. Benader het met mildheid.

Eén ding is heel belangrijk om je te realiseren, en dat is dat jij niet je lichaam, je gedachten en emoties bent, maar de OBSERVATOR ervan! Jij bepaald wat je gelooft en wat niet! En dus heb je een heel belangrijke sleutel in handen je lichaam in zijn natuurlijke stroomrichting te ondersteunen. Namelijk door jezelf volledig te accepteren zoals je bent en volledig verantwoordelijkheid te nemen voor jouw werkelijkheid. Stress, nu al erkend als belangrijkste oorzaak van ziekten, is niets anders dan structureel weerstand bieden aan het huidige moment en je eigen signalen negeren.

Een andere, meer subtiele oorzaak van ziekte is wanneer er structureel energieën van buitenaf op je energiesysteem inwerken. Neem bijvoorbeeld de energievibratie van witte suiker of de vibratie van zendmasten voor mobiele telefoons. Dit zijn trillingen die niet natuurlijk zijn aan jouw trilling. Zolang je eigen flow de ruimte krijgt te stromen kan het dit tot op zekere hoogte wel neutraliseren. Maar bij overmatige inwerking van deze andere vibraties zal je energiesysteem in de war raken en zal er een tegengestelde energierichting op gang komen binnen de celvorming in je lichaam. Elektromagnetische velden zijn zeer sterk op sommige plaatsen. Blootstelling hieraan is ten strengste af te raden.

Wanneer er nu bijvoorbeeld een virus voorbij komt zal deze onnatuurlijke frequentie een deel van je cellen willen aansturen, maar dat kan dus alleen wanneer deze frequentie krachtiger is dan de natuurlijke. Je eigen energiesysteem kan heel veel neutraliseren. Maar alleen als het energetisch lichaam krachtig genoeg is. De meeste mensen op dit moment hebben zo structureel roofbouw gepleegd op hun systeem dat het ernstig is verzwakt. Dit wil hersteld worden.

Wanneer het lichaam 'ziek' is. Dus wanneer in het lichaam twee tegenwerkende energiestromen actief zijn is het zaak deze weer in hun natuurlijke richting te duwen. Je kunt dit op een aantal niveaus aanpakken. De snelste manier om dit te herstellen is om je passie te doen herleven, verbinding te herstellen met de ware natuur. Wanneer je oprecht jeZELF bent, expressie geeft aan jeZELF, is er een groot gedeelte van de onnatuurlijk flow opgeheven, omdat je niet meer ontrouw bent aan je eigen Essentie. De sluis staat dan open en de natuurlijke stroom krijgt weer de overhand, zodat alles tegengestelde vibraties zich zullen voegen naar deze krachtige energie. Voor velen echter is zelfacceptatie iets wat heel moeilijk is om te 'doen', dan is het zaak te gaan inzien welk sabotageverhaal zo hardnekkig is dat het kans kreeg door te dringen in de stof en goed te onderzoeken of je hier nog langer in wilt investeren.

Dan wil de energetische stroom weer omkeren, zodat de afbrekende cellen in je lichaam stoppen zich te vermeerderen en hun koers wijzigen. Een energetische koers wijzigen kun je vergelijken met een sluis openzetten van helend water. Namelijk de sluis van je natuurlijke flow. Zodra je op gaat staan, jezelf de vrijheid geeft, je armen uitspreid, zal er een sluis opengaan van jouw natuurlijke flow, waar de tegenwerkende stroom met grote gutsen in mee genomen zal worden.

Dit herstellen kan ook dmv geluid. Geluid is trilling en kan zowel helend als destructief zijn. Probeer het geluid te zoeken in je stem bijvoorbeeld van jouw specifieke resonantie en laat hem klinken. Zo resoneert jouw natuurlijke flow met het geluid van zowel binnenuit als van buitenaf en zal deze trilling inwerken op de tegenwerkende cellen, welke zo hun koers kunnen wijzigen. Licht doet hetzelfde, ook kleuren hebben trilling, hetzij subtieler dan geluid. Het helen met geluid staat nog in de kinderschoenen, maar zou zeer doeltreffend zijn voor velerlei klachten. De resonantie van jouw ware natuur kan alle 'geblokkeerde' energie los trillen en een boost geven in zijn natuurlijke richting.

Wil je optimaal gezond blijven, zal alles in teken moeten komen staan van in lijn blijven met je natuurlijke flow, met jeZelf als Essentie. Leef je passie, voed jezelf met geluid, met voeding met dezelfde trilling als waarop jij trilt. Ga tegengestelde inwerkingen van resonanties uit de weg (zowel in voeding, in straling en in mensen). En blijf stevig verankerd in het Hier en Nu, want daar zit de verbinding met jeZELF.

 

Bron : Kristaldimensies

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees